MZK Tychy

16 grudnia 2010 10:20

Wyniki postępowań przetargowych

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/1/18 wybrana została oferta nr 3 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 86,4 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 26,4 pkt).

Oferta nr 1 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 46,6 pkt. (cena 40,2 pkt, gwarancja 6,4 pkt).

Oferta nr 2 firmy Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11  41-807 Zabrze otrzymała 64,6 pkt. (cena 24,60 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 4 firmy A2HM Trade Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1a  63-720 Koźmin Wlkp. otrzymała 19,2 pkt. (cena 19,2 pkt, gwarancja 0 pkt).

W postępowaniu złożono cztery oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 1 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała największą ilość 100 punktów.
W postępowaniu złożono jedną oferty.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych
i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/4/17 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych
i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/3/17 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/2/17 wybrana została oferta nr 1 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 100 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 2 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 64 pkt. (cena 43,86 pkt, gwarancja 0 pkt).

W postępowaniu złożono dwie oferty

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/1/17 wybrana została oferta nr 2 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 86,80 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 26,80 pkt).

Oferta nr 1 firmy PHU PKB Piotr Budzyński ul. Grabskiego 11  20-330 Lublin, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 32,60 pkt. (cena 25,80 pkt, gwarancja 6,80 pkt).

Oferta nr 3 firmy Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807 Zabrze, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 77,80 pkt. (cena 37,80 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 4 firmy A2HM Trade Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1A  63-720 Koźmin Wielkopolski,
w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 72,40 pkt. (cena 32,40 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 5 PPHU Kroll Roman Kroll Mieczkowo 1  89-240Kcynia została odrzucona.

Oferta nr 6 firmy Impel Tech Solutions „Company” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marsa 56a 04-242 Warszawa, w ww. kryteriach oceny ofert  otrzymała 52,40 pkt.. (cena 45,6 pkt, gwarancja 6,80 pkt).

Oferta nr 7 firmy WOBI Sp. z o.o. ul. Narutowicza 122 44-310 Radlin, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 27,20 pkt.. (cena 7,20 pkt, gwarancja 20 pkt).

Oferta nr 8 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 64 pkt. (cena 50,40 pkt, gwarancja 13,60 pkt).

W postępowaniu złożono osiem ofert.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała największą ilość 100 punktów.

Oferta nr 1 firmy GRADIAM Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 11/8  43-100 Tychy, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała 76,7 pkt.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/1/16  został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że
w przetargu nieograniczonym na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr
DA/P-N/4/15 wybrana została oferta nr 1 firmy Intrum Justita Sp.
z o.o. ul. Domaniewska 41  02-672 Warszawa, której oferta
w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz wydajność otrzymała największą ilość 100 pkt.

Oferta nr 2 Kacelarii Statima Sp. z o.o. ul. Korfantego 2a 40-004 Katowice otrzymała 74,6 pkt.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy   Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/3/15  został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz jakość otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Bio Ekos Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz jakość otrzymała 54,9 pkt. W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy wybrana została oferta nr 3 Firmy Koksztys – Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej 61 50-541 Wrocław której oferta w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz wydajność otrzymała największą ilość 90,6 pkt. Pozostałe oferty w ww. kryteriach oceny ofert otrzymały następujące ilości punktów: Oferta nr 1 firmy Obligo S.A. ul Legionów 93/95 91-072 Łódź -52 pkt. Oferta nr 2 firmy Seneka – Kancelaria Prawna ul Mickiewicza 16/8 80-425 Gdańsk – 71,6 pkt. Oferta nr 4 firmy Intrum Justitia ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa – 67,6 pkt. Oferta nr 5 Kancelarii Statima Al. Korfantego 2 40-004 Katowice – 59,8 pkt. Oferta nr 6 firmy SAF ul. Lenartowicza 188 41-216 Sosnowiec – 79,8 pkt. Oferta nr 7 firmy Windykacja PL ul. Wałowa 2 33-100 Tarnów – 55,4 pkt W postępowaniu złożono siedem ofert.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/20/14 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 3 „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2 której oferta w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30 41-200 Sosnowiec, w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała 83,70 pkt. Oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Murgór – Trans” Sp. z o.o. ul. Kołodzieja 2 40-749 Katowice zgodnie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została wykluczona, a w efekcie, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, odrzucona.

W postępowaniu złożono trzy oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 Firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 92,3 pkt. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30 41-200 Sosnowiec, w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała 90 punktów.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „PPUH „Kłosok” Andrzej Kłosok z siedzibą przy ul. Gajowej 62 44-240 Żory, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „L” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 65

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 65 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postepowaniu złożono jedną ofertę. Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii K

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii K w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „PPUH „Kłosok” Andrzej Kłosok z siedzibą przy ul. Gajowej 62 44-240 Żory, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów.

W postępowaniu złożono jedną ofertę

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „J” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 294 i 157

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 294 i 157 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 69

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 69 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii S

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii S w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii R został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 620

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii 620 wybrana została oferta nr 1 Przewóz Osobowo – Towarowy Andrzej Gaschi ul. Nowa 29/4 43-190 Mikołów, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 252 i 253

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na liniach 252 i 253 wybrana została oferta nr 1 firmy Transgór Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 7A 41-404 Mysłowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii N

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „N” wybrana została oferta nr 1 P.P.U.H. „Kłosok” Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 1 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 2 firmy Bio Ekos Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała 78,18 punkty.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii W

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii W w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 firmy firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze. Oferta ta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30  41-200 Sosnowiec, w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 99,5 punktów. W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii Ł

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii Ł w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 firmy PTH „Frodżi” Andrzej Bugara z siedzibą przy ul. Gwarków 148  43-143 Lędziny Oferta ta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30  41-200 Sosnowiec, w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 71,34 punktów.  W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług przewozowych w drogowym transporcie publicznym w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie usług przewozowych w drogowym transporcie publicznym w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wygrała oferta nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Towarowa 1, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 firmy A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1a  63-720 Koźmin Wlkp. w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 74,65 punktów.

 W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na windykację  należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/1/14 wybrana została oferta nr 2 Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys Sp. k. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 61 we Wrocławiu w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 Kancelarii Statima Sp. z o.o. Al. Korfantego 2A  40-004 Katowice w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 62 punkty.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii T

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii T w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Konsorcjum Firm Meteor” Sp. z o.o. i „Irex –1” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Ciekawostki

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone