MZK Tychy

16 grudnia 2010 10:20

Wyniki postępowań przetargowych

Ponowne rozstrzygniecie przetargu pn “Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy”

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, iż po powtórzeniu czynności oceny ofert w postępowaniu przetargowym pn „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy” DA/P-N/2/18 ponownie wybrana została oferta nr 1 firmy Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21
81-321 Gdynia, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane zarówno cena jak pi czas realizacji zamówienia, czas usunięcia błędów, parametry komputera pokładowego oraz parametry modułu do pobierania opłat, otrzymała największą ilość 97 pkt. (cena 60 pkt, pozostałe kryteria odpowiednio: 12, 14, 7 i 4 pkt).

Oferta nr 2 firmy Mennica Polska S.A. Al. Jana Pawła II 23  00-851 Warszawa, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 68,20 pkt. (cena 46,20 pkt, pozostałe kryteria odpowiednio: 0, 10, 6 i 6 pkt).

W postępowaniu złożono dwie oferty.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy” DA/P-N/2/18 w związku z powzięciem od jednego z Wykonawców istotnych informacji mogących mieć wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, dotyczących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia odnoszących się do podmiotu trzeciego, który udostępnia Asseco Data Systems S.A. zdolności techniczne Zamawiający musi podjąć działania mające na celu uzupełnienie tych informacji.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu podjętych czynności, o których Wykonawcy zostali powiadomieni pismem z dnia 13.09.2018 r. w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz informuje, iż dokona ponownej oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Rozstrzygniecie przetargu pn “Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy”

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym pn „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy” DA/P-N/2/18 wybrana została oferta nr 1 firmy Asseco Data Systems S.A. ul. Podolska 21 81-321 Gdynia, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane zarówno cena jak i czas realizacji zamówienia, czas usunięcia błędów, parametry komputera pokładowego oraz parametry modułu do pobierania opłat, otrzymała największą ilość 97 pkt. (cena 60 pkt, pozostałe kryteria odpowiednio: 12, 14, 7 i 4 pkt).

Oferta nr 2 firmy Mennica Polska S.A. Al. Jana Pawła II 23   00-851 Warszawa, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 68,20 pkt. (cena 46,20 pkt, pozostałe kryteria odpowiednio: 0, 10, 6 i 6 pkt).

W postępowaniu złożono dwie oferty.

 

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/1/18 wybrana została oferta nr 3 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 86,4 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 26,4 pkt).

Oferta nr 1 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 46,6 pkt. (cena 40,2 pkt, gwarancja 6,4 pkt).

Oferta nr 2 firmy Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11  41-807 Zabrze otrzymała 64,6 pkt. (cena 24,60 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 4 firmy A2HM Trade Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1a  63-720 Koźmin Wlkp. otrzymała 19,2 pkt. (cena 19,2 pkt, gwarancja 0 pkt).

W postępowaniu złożono cztery oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 1 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała największą ilość 100 punktów.
W postępowaniu złożono jedną oferty.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych
i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/4/17 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych
i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/3/17 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/2/17 wybrana została oferta nr 1 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 100 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 2 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 64 pkt. (cena 43,86 pkt, gwarancja 0 pkt).

W postępowaniu złożono dwie oferty

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy DA/P-N/1/17 wybrana została oferta nr 2 firmy „Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, Lipniki ul. Akacjowa 3 86-005 Białe Błota, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane okres gwarancji oraz cena otrzymały największą ilość 86,80 pkt. (cena 60 pkt, gwarancja 26,80 pkt).

Oferta nr 1 firmy PHU PKB Piotr Budzyński ul. Grabskiego 11  20-330 Lublin, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 32,60 pkt. (cena 25,80 pkt, gwarancja 6,80 pkt).

Oferta nr 3 firmy Arret Sp. z o.o. ul. Kopalniana 11 41-807 Zabrze, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 77,80 pkt. (cena 37,80 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 4 firmy A2HM Trade Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1A  63-720 Koźmin Wielkopolski,
w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 72,40 pkt. (cena 32,40 pkt, gwarancja 40 pkt).

Oferta nr 5 PPHU Kroll Roman Kroll Mieczkowo 1  89-240Kcynia została odrzucona.

Oferta nr 6 firmy Impel Tech Solutions „Company” Sp. z o.o. Sp. k. ul. Marsa 56a 04-242 Warszawa, w ww. kryteriach oceny ofert  otrzymała 52,40 pkt.. (cena 45,6 pkt, gwarancja 6,80 pkt).

Oferta nr 7 firmy WOBI Sp. z o.o. ul. Narutowicza 122 44-310 Radlin, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 27,20 pkt.. (cena 7,20 pkt, gwarancja 20 pkt).

Oferta nr 8 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, w ww. kryteriach oceny ofert otrzymała 64 pkt. (cena 50,40 pkt, gwarancja 13,60 pkt).

W postępowaniu złożono osiem ofert.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała największą ilość 100 punktów.

Oferta nr 1 firmy GRADIAM Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 11/8  43-100 Tychy, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz aspekt środowiskowy otrzymała 76,7 pkt.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy nr DA/P-N/1/16  został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że
w przetargu nieograniczonym na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr
DA/P-N/4/15 wybrana została oferta nr 1 firmy Intrum Justita Sp.
z o.o. ul. Domaniewska 41  02-672 Warszawa, której oferta
w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz wydajność otrzymała największą ilość 100 pkt.

Oferta nr 2 Kacelarii Statima Sp. z o.o. ul. Korfantego 2a 40-004 Katowice otrzymała 74,6 pkt.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy   Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/3/15  został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz jakość otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Bio Ekos Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę były brane cena oraz jakość otrzymała 54,9 pkt. W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy wybrana została oferta nr 3 Firmy Koksztys – Kancelaria Prawa Gospodarczego Al. Armii Krajowej 61 50-541 Wrocław której oferta w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz wydajność otrzymała największą ilość 90,6 pkt. Pozostałe oferty w ww. kryteriach oceny ofert otrzymały następujące ilości punktów: Oferta nr 1 firmy Obligo S.A. ul Legionów 93/95 91-072 Łódź -52 pkt. Oferta nr 2 firmy Seneka – Kancelaria Prawna ul Mickiewicza 16/8 80-425 Gdańsk – 71,6 pkt. Oferta nr 4 firmy Intrum Justitia ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa – 67,6 pkt. Oferta nr 5 Kancelarii Statima Al. Korfantego 2 40-004 Katowice – 59,8 pkt. Oferta nr 6 firmy SAF ul. Lenartowicza 188 41-216 Sosnowiec – 79,8 pkt. Oferta nr 7 firmy Windykacja PL ul. Wałowa 2 33-100 Tarnów – 55,4 pkt W postępowaniu złożono siedem ofert.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, iż przetarg nieograniczony na windykacje należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/20/14 został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 3 „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2 której oferta w kryteriach oceny ofert w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30 41-200 Sosnowiec, w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała 83,70 pkt. Oferta nr 2 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Murgór – Trans” Sp. z o.o. ul. Kołodzieja 2 40-749 Katowice zgodnie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych została wykluczona, a w efekcie, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, odrzucona.

W postępowaniu złożono trzy oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 Firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 92,3 pkt. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30 41-200 Sosnowiec, w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała 90 punktów.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „PPUH „Kłosok” Andrzej Kłosok z siedzibą przy ul. Gajowej 62 44-240 Żory, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii L

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „L” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 65

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 65 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii P w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę były brane cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postepowaniu złożono jedną ofertę. Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii K

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii K w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „PPUH „Kłosok” Andrzej Kłosok z siedzibą przy ul. Gajowej 62 44-240 Żory, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów.

W postępowaniu złożono jedną ofertę

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii J

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „J” został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy P.z.p. z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 294 i 157

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 294 i 157 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 69

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 69 w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii S

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii S w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Firmy „Meteor” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii R

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii R został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii 620

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii 620 wybrana została oferta nr 1 Przewóz Osobowo – Towarowy Andrzej Gaschi ul. Nowa 29/4 43-190 Mikołów, która w kryteriach oceny ofert, w których pod uwagę była brana cena oraz parametry techniczne, otrzymała największą ilość 90 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach 252 i 253

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na liniach 252 i 253 wybrana została oferta nr 1 firmy Transgór Spółka Akcyjna ul. Fabryczna 7A 41-404 Mysłowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii N

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonywanie autobusowego regularnego transportu publicznego na linii „N” wybrana została oferta nr 1 P.P.U.H. „Kłosok” Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 1 firmy „Civitatis” Adam Matusiak, ul. Kopaniny Lewe 22c, 40-748 Katowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 2 firmy Bio Ekos Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Leśna 63, 42-622 Nowe Chechło, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała 78,18 punkty.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii W

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii W w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 firmy firmy Usługi Przewozowe Lucjan Brożek z siedzibą przy ul. Mendego 31 41-809 Zabrze. Oferta ta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30  41-200 Sosnowiec, w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 99,5 punktów. W postępowaniu złożono dwie oferty.

Rozstrzygniecie przetargu nieograniczonego na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii Ł

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii Ł w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 2 firmy PTH „Frodżi” Andrzej Bugara z siedzibą przy ul. Gwarków 148  43-143 Lędziny Oferta ta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. Oferta nr 1 firmy Intrans Usługi Transportowe i Edukacyjne Anna Szelejewska ul. Kaliska 19b/30  41-200 Sosnowiec, w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 71,34 punktów.  W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług przewozowych w drogowym transporcie publicznym w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na wykonywanie usług przewozowych w drogowym transporcie publicznym w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wygrała oferta nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Towarowa 1, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena otrzymała największą ilość 100 punktów. W postępowaniu złożono 1 ofertę

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta Tychy

 Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Tychy wybrana została oferta nr 2 firmy Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a  44-145 Pilchowice, która w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 firmy A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1a  63-720 Koźmin Wlkp. w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 74,65 punktów.

 W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na windykację  należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w przetargu nieograniczonym na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej MZK Tychy nr DA/P-N/1/14 wybrana została oferta nr 2 Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys Sp. k. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 61 we Wrocławiu w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała największą ilość 100 punktów. Oferta nr 1 Kancelarii Statima Sp. z o.o. Al. Korfantego 2A  40-004 Katowice w kryterium oceny ofert, w którym pod uwagę była brana cena, otrzymała 62 punkty.

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Przetarg nieograniczony na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii T

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach informuje, że w postępowaniu przetargowym na wykonywanie miejskiej komunikacji zbiorowej na linii T w sieci autobusowej Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach wybrana została oferta nr 1 Konsorcjum Firm Meteor” Sp. z o.o. i „Irex –1” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Farna 2, której oferta w kryterium oceny, w którym była brana pod uwagę cena, otrzymała 100 punktów. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone