MZK Tychy

16 December 2010 06:24

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu “Cały rok z biletami okresowymi MZK Tychy”

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezentujemy Państwu informacje pozyskane dzięki ankiecie przeprowadzonej przy okazji konkursu “Cały rok z biletami okresowymi MZK Tychy”, który zorganizowany został pod koniec ubiegłego roku, z okazji 10-lecia istnienia Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.
Konkurs skierowany był do wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, którzy zgromadzili największą ilość imiennych biletów okresowych z naniesionymi własnymi danymi osobowymi.

 • Informacje ogólne
 • W konkursie wzięło udział 250 osób, przy czym największy odsetek respondentów stanowili mieszkańcy Tychów. Według kryterium geograficznego, tj. miejsca zamieszkania, struktura respondentów przedstawia się następująco:

  Miejsce zamieszkania uczestników konkursu

  Uczestnicy konkursu zebrali łącznie 7 108 biletów okresowych, przy czym większość biletów zgłoszonych do konkursu stanowiły bilety ulgowe.

  Rodzaje biletów okresowych zebranych przez uczestników konkursu

 • Odpowiedzi na pytania ankietowe
 • Ankieta stanowiąca część formularza zgłoszeniowego do konkursu zawierała trzy syntetyczne pytania dotyczące oferty biletowej MZK Tychy. Odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania kształtują się następująco:

  Odpowiedzi na pytanie 1

  Odpowiedzi na pytanie 2

  Odpowiedzi na pytanie 3

  Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i sugestiom, aktualnie przygotowujemy projekt nowej Uchwały Rady Miasta Tychy. W pierwszej kolejności do naszej oferty biletowej mamy zamiar wprowadzić imienny bilet kwartalny ważny w całej sieci MZK. Jednocześnie w nowej uchwale znajdą się zapisy, umożliwiające zastąpienie tradycyjnego nośnika biletów, jakim jest papier, nośnikiem elektronicznym, czyli bezstykową kartą elektroniczną. W przypadku wdrożenia elektronicznego systemu pobierania opłat (pierwszy etap: bilety okresowe), zamierzamy znacznie zdywersyfikować i urozmaicić naszą ofertę biletową. Będzie to możliwe, ze względu na fakt, iż na karcie elektronicznej można zapisać (doładować) bardzo dużą ilość różnych rodzajów biletów, bez potrzeby ponoszenia kosztów wynikających z druku małych nakładów dużej ilości wzorów.    Poniżej dla przypomnienia przedstawiamy listę laureatów konkursu.

  => ZOBACZ LISTĘ LAUREATÓW <=

  Uprzejmie przypominamy, że wszystkie osoby, które wzięły udział w Konkursie i do dnia dzisiejszego nie odebrały nagród, mogą jeszcze zgłaszać się w siedzibie MZK (pokój) 208, w celu odbioru upominków.

  Jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie i mamy nadzieję, że przez kolejną dekadę, wraz z Państwem będziemy współtworzyć kształt komunikacji miejskiej w naszym mieście.

  Contakt

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
  Al. Marszałka Piłsudskiego 12
  43-100 Tychy

  email: poczta@mzk.pl
  tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
  fax: 219 38 22

  2010 All rights reserved