MZK Tychy

16 grudnia 2010 06:46

Windykacja

Informacje ogólne

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje Szanownych Pasażerów, że zintensyfikował działania mające na celu odzyskanie należności tytułem przejazdów pasażerów bez ważnego biletu. W celu realizacji powyższego MZK w Tychach:

Należy w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że każda osoba podróżująca na gapę nie tylko wpływa na zmniejszenie wielkości przychodów finansowych MZK w Tychach, ale co najważniejsze, na jakość oraz komfort podróży, oraz potrzebę ponoszenia wyższych wydatków przez ogół pasażerów którzy uczciwie płacą za przejazd. Przejazd na tzw. “gapę” jest niczym innym niż “okradaniem” pozostałych użytkowników komunikacji zbiorowej!
Straty powstałe wskutek zmniejszenia przychodów wynikających z “bezpłatnych” przejazdów uniemożliwiają:

 • obniżenie cen wszystkich biletów,
 • zwiększenie częstotliwości kursów,
 • uruchomienie nowych linii,
 • modernizację i zakup nowych autobusów i trolejbusów.

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie wpłaty można regulować przelewem na nasze konto bankowe, lub osobiście w naszej siedzibie przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12, tj. w kasie MZK (2 piętro) lub w Centrum Obsługi Pasażerów (parter).

Chcieliśmy “uspokoić” wszystkich gapowiczów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych mandatów, że niezależnie od daty ich wystawienia, nie zapomnieliśmy o nich!!! Jednocześnie chcieliśmy przestrzec takie osoby przed ich nieuregulowaniem. Poniżej szczegółowo opisaliśmy konsekwencje z jakimi osoby takie powinny sie liczyć.

Postępowanie sądowe

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach systematycznie przesyła wnioski do sądu o wszczęcie postępowania o wykroczenie na podstawie Ustawy Kodeks Wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., (Dz. U. nr 12 poz.114 z dnia 31 maja 1971 r. z późn. zm.).
Zgodnie z art. 121 § 1 ww. ustawy “Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Z uwagi na uproszczony tryb postępowania, które każdorazowo wszczynane jest w wyniku wniosków przesłanych do sądu przez MZK w Tychach, poszczególne sprawy mogą toczyć się bez obecności oskarżonego, a wyroki mogą być ogłaszane zaocznie. Dzięki temu czas procesu wynosi zaledwie kilka godzin, co w konsekwencji umożliwia ogłoszenie nawet kilka wyroków w ciągu jednego dnia. Boleśnie przekonało się już o tym ponad stu pasażerów, którzy zbagatelizowali otrzymane upomnienia, w których MZK w Tychach przypominało im o potrzebie uregulowania opłat dodatkowych (mandatów) i przestrzegało przed konsekwencjami zaniechania powyższego.

Dodatkową, acz bardzo dokuczliwą karą dla nagminnych gapowiczów jest fakt, że po uprawomocnieniu się wyroku, dane osoby skazanej zostają automatycznie umieszczone w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyniku czego osoba taka otrzymuje status osoby karanej.

Instytucje windykujące należności

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktywnie współpracuje z kilkoma firmami windykacyjnymi, zajmującymi się ściąganiem długów. Firmy takie są zainteresowane windykacją nawet minimalnych kwot (jeden niezapłacony mandat).

Działania tego typu firm są w pełni profesjonalne, co wynika między innymi z doświadczenia zdobytego na rynkach międzynarodowych. MZK w Tychach przekazuje zaległy dług firmie windykacyjnej, w celu rozpoczęcia czynności mających na celu ustalenie składników majątkowych, które mogą podlegać zajęciu przez Komornika Sądowego na podstawie art. 845 KPC (zajęcie ruchomości), art. 881 KPC (zajęcie wynagrodzenia za pracę), art. 889 KPC (zajęcie konta bankowego).

Działalność firm windykacyjnych charakteryzuje się szerokim zakresem możliwości i sprawdzonymi metodami w ustalaniu dokładnego adresu dłużnika, np. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Konsekwencją działania tych firm są setki wpłat (na nieszczęście dłużników – powiększonych o koszty windykacji) pochodzących nawet z początku 2000 roku.

Biuro Informacji Gospodarczej Krajowego Rejestru Długów S.A.

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jako pierwsza firma organizująca komunikację zbiorową w obrębie Górnoślą­skiego Okręgu Przemysłowego, zawarł umowę z Biurem Informacji Gospodarczej S.A. Krajowego Rejestru Dłużników (KRD). Krok ten przyczyni się do znacznego zwiększenia przychodów finansowych: z windykacji należności za niezapłacone opłaty dodatkowe (mandaty) oraz ze sprzedaży biletów. Podjęcie tak zdecydowanych działań wynika z faktu, iż dotychczasowe metody ściągania należności okazały się nie w pełni wystarczające.

Przykład reklamy na biletach

KRD prowadzi rejestr długów, do którego trafiają miedzy innymi wszyscy Ci, którzy dotychczas uporczywie unikali dokonywania opłat za przejazdy środkami komunikacji oraz płacenia wystawionych w związku z tym mandatów. Do rejestru dłużników trafiają również Ci, którzy pozostawali obojętni na prowadzone przez nas działania egzekucyjne oraz wezwania do zwrotu należności. Warunkiem wpisania do rejestru dłużników jest zadłużenie wynoszące minimum 200 PLN, co w praktyce oznacza, że do rejestru może trafić osoba, która nie zapłaci dwóch mandatów za przejazd bez ważnego biletu.

Fenomen działania KRD polega głównie na tym, iż dłużnicy wpisani do Krajowego Rejestru Długów tracą wiarygodność w kontaktach handlowych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu w cenie promocyjnej), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny).

Znaczna część dłużników, w obawie przed brakiem możliwości zaciągnięcia kredytu lub zakupu telefonu promocyjnego, reguluje zaległe mandaty. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Długów odzyskano już ponad 350 mln złotych niezapłaconych należności.

Aby ostrzec nagminnych gapowiczów, upubliczniamy informacje o zawarciu umowy z KRD, a w szczególności o konsekwencjach, jakie z tego faktu dla nich wynikają. Informacje te mozna znaleźć na nalepkach informacyjnych (środki komunikacji, punkty sprzedaży), banerach (skrzyżowania) oraz witrynie internetowej itd.

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone