MZK Tychy

30 stycznia 2011 22:43

VADEMECUM wsiadania przednimi drzwiami do autobusów MZK Tychy

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Nr 0150/XXXVI/835/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany w stosowaniu przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu podręcznego w środkach komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZK Tychy, z dniem 15 marca 2010 roku wprowadzamy zasadę wsiadania przednimi drzwiami.

Obszar, na którym komunikację organizujemy jest kolejnym mikroregionem w województwie śląskim, w którym wprowadzona zostaje przedmiotowa zasada. Ma ona służyć głównie dalszemu uszczelnieniu systemu pobierania opłat za odbywane podróże, gdyż “jazda na gapę” tj. bez ważnego biletu odbywa się kosztem wszystkich osób podróżujących środkami komunikacji miejskiej i w interesie mieszkańców naszej aglomeracji leży eliminowanie takich przypadków.

Poniżej przekazujemy Państwu kompendium wiedzy dotyczącej szczegółów wdrażanej zasady.

OZNAKOWANIE POJAZDÓW

Zasada wsiadania przednimi drzwiami będzie obowiązywała wyłączenie w autobusach typu solo (krótkich) oraz trolejbusach oznakowanych zgodnie z poniższym wzorem:

Po 15-tym marca br. wejście do tak oznakowanego pojazdu, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych uchwałą, będzie możliwe wyłącznie pierwszymi drzwiami z napisem WEJŚCIE.
W pojazdach, które po terminie 15 marca br. nie będą oznakowane zgodnie z powyżej przedstawionymi oznaczeniami, zasada wsiadania przednimi drzwiami nie będzie obowiązywała.

AKCJA INFORMACYJNA
W ramach akcji informacyjnej umieściliśmy komunikaty na przystankach, oraz w witrynie internetowej www.mzk.pl. Ponadto, każdy pojazd objęty nowym systemem zostanie oznakowany na zewnątrz specjalnie przygotowanymi piktogramami, zgodnie z wzorem zamieszczonym powyżej. Jednocześnie szczegółowe informacje zostaną przekazane do lokalnych telewizji, stacji radiowych oraz prasy. Ponadto wewnątrz każdego pojazdu wykonującego komunikację na nasze zlecenie zostaną umieszczone zmodyfikowane przepisy porządkowe, stanowiące załącznik do przywołanej wcześniej uchwały.

KONTROLA I RODZAJE BILETÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ KIEROWCÓW
Prosimy pasażerów, aby wsiadając do oznakowanych pojazdów przednimi drzwiami (WEJŚCIE), okazywali kierowcy: bilet normalny, ulgowy wraz z dokumentem uprawniającym do przejazdu ulgowego (np. legitymacja: szkolna/studencka, emeryta itd.) lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego (np. dowód tożsamości, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności itd).
Szczegółowy wykaz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych jest wymieniony w aktualnej Taryfie opłat MZK Tychy, a zasady korzystania z ulg oraz wykaz osób do nich uprawnionych w formie nalepki znajduje się wewnątrz każdego pojazdu oraz w sieci punktów sprzedających bilety MZK.

Pasażer, który w momencie wsiadania do pojazdu nie będzie posiadał ważnego biletu okresowego, wieloprzejazdowego lub wcześniej zakupionego biletu jednorazowego może dokonać zakupu biletu jednorazowego przeznaczonego do dystrybucji przez kierowcę pojazdu.

Jednocześnie prosimy, aby w celu sprawnego przebiegu procesu zakupu biletu u kierowcy przed wejściem do pojazdu przygotować odliczoną gotówkę.

Przypominamy, że rodzaj sprzedawanego przez kierowcę biletu jest uzależniony od rodzaju linii, na której kursuje dany pojazd.

Awers biletu sprzedawanego przez kierowcę w liniach MZK

Rewers biletu sprzedawanego przez kierowcę w liniach zwykłych i pośpiesznych

Każdy bilet zakupiony u kierowcy winien zawierać na rewersie adnotacje potwierdzającą fakt, że jest przeznaczony do sprzedaży wyłączenie przez kierowcę linii MZK.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie wszelkich przypadków, w których jeden z biletów pokazanych powyżej tj. z napisem na rewersie, sprzedano Państwu w kiosku lub sklepie a nie u kierowcy. Przypadki takie ze wskazaniem miejsca, w którym sprzedano bilet prosimy zgłaszać telefonicznie lub elektronicznie.

Pasażer, który zamierza zakupić bilet w formie elektronicznej przy użyciu telefonu komórkowego (moBILET), w przypadku, gdy planuje odbycie podróży taborem, w którym obowiązuje zasada wsiadania przednimi drzwiami, jest zobowiązany do zakończenia procesu zakupu biletu najpóźniej w momencie wsiadania do pojazdu tj. zanim jego bilet zostanie poddany kontroli przez kierowcę. Następnie pasażer taki okazuje kierowcy swój telefon z wyświetlonym na ekranie ważnym biletem jednorazowym lub dobowym.

W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo, gdy nie chce kupić i/lub skasować posiadanego biletu, kierowca może odmówić pasażerowi przewozu i jednocześnie prosić go o opuszczenie pojazdu. Kierowca rozpocznie jazdę dopiero wówczas, gdy pasażer opuści pojazd. Jednocześnie, gdy pasażer nie dostosuje się do polecenia opuszczenia pojazdu, kierowca nie rozpocznie dalszej podróży pojazdem a jednocześnie niezwłocznie powiadomi funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej oraz dyspozytora ruchu.

WYJĄTKI OD ZASADY WSIADANIA PRZEDNIMI DRZWIAMI
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowymi zapisami uchwały, nawet w oznakowanych pojazdach może wystąpić szereg wyjątków, w których zasada wsiadania przednimi drzwiami nie będzie obowiązywała. I tak kierujący pojazdem (oznakowanym) umożliwi wejście do pojazdu pozostałymi drzwiami (tj. drugimi i/lub trzecimi z napisem WYJŚCIE):

 • osobom niepełnosprawnym,
 • wsiadającym do pojazdu z wózkiem dziecięcym,
 • podróżującym z bagażem podlegającym opłacie,
 • zorganizowanej grupie podróżującej wraz z opiekunem,
 • w godzinach szczytu komunikacyjnego, to znaczy wówczas, gdy na przystanku do pojazdu zamierza wsiąść większa ilość osób.

Ciekawostki

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone