MZK Tychy

14 maja 2018 12:40

Szybki i bezpłatny sposób na wyrobienie karty ŚKUP dla uczniów w Metropolii

Szanowni Państwo!

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach uprzejmie informuje, że od wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uczniów w metropolii do lat 16, rozpoczęto prace nad prostszym sposobem zamówienia karty ŚKUP dla najmłodszych. Wspólnie z wykonawcą projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych, firmą Asseco, KZK GOP podjął decyzję o stworzeniu tzw. tokenów.

Czym jest token?

Token jest dziesięciocyfrowym kodem przypisanym indywidualnie dla każdego ucznia. W każdym ciągu cyfr zakodowane jest miasto oraz szkoła (cztery cyfry), pozostała część numeru to losowo przydzielone cyfry.

Kod upoważnia dziecko lub rodzica/opiekuna prawnego do zamówienia karty ŚKUP na portalu klienta bez uiszczania opłaty 20 zł. Ponadto każda karta wyrobiona przy użyciu tokena będzie miała:

automatycznie nadane pin i hasło (pin – 4 ostatnie cyfry peselu ucznia, hasło – 6 ostatnich cyfr peselu ucznia);
automatycznie zakodowaną ulgę 100% (wcześniej wymagane było dodatkowe kodowanie ulgi przez obsługę już po odbiorze karty).

Gdzie można odebrać token?

Po ustaleniu technicznych szczegółów z firmą Asseco, KZK GOP rozpoczął dialog ze szkołami na terenie metropolii. Placówki, które wykazały zainteresowanie projektem przesłały do Związku informację zwrotną z dokładną liczbą dzieci upoważnionych do bezpłatnej komunikacji miejskiej, dla których będą wygenerowane indywidualne kody.

Dystrybucją tokenów wśród dzieci zajmują się dyrektorzy szkół (nie ma możliwości otrzymania numeru indywidualnego bez pośrednictwa szkoły).

Mam już swój token, jak mam go użyć?

Kod należy wykorzystać przy składaniu zamówienia na kartę ŚKUP na portalu klienta. Dokładną instrukcję zamieszczamy poniżej:

1. Wchodzimy na stronę www.kartaskup.pl;

2. Na górze strony, z menu z górnego panelu wybieramy: „Więcej” – Wniosek o kartę;

3. W nowym oknie wypełniamy rubryki i klikamy przycisk „Dalej” ;

4. W następnym oknie należy zaznaczyć pole: „Posiadam token” i wpisać numer tokena (po poprawnej weryfikacji numeru tokena na górze strony widoczny jest na niebieskim tle komunikat: „Token jest poprawny”), a następnie wybrać z listy rozwijalnej miasto/gminę i kod pocztowy (w przypadku sołectwa – należy wybierać gminę, np. Paniówki – należy wybrać gminę Gierałtowice, Borowa Wieś – należy wybrać gminę Mikołów);

5. Na kolejnym etapie dodajemy zdjęcie (zgodne z wymogami, tj. format jpg, maksymalna wielkość do 1024 kb, minimalna rozdzielczość 236 x 236 px);

6. Na następnej stronie wybieramy z menu rozwijalnego punkt odbioru Karty – POK (po dokonanym wyborze nie ma możliwości jego zmiany) oraz zapoznajemy się z regulaminami, po czym klikamy przycisk „Wyślij wniosek”;

7. Ostatnim krokiem jest weryfikacja poprawności wpisanych danych.

Potwierdzenie zamówienia karty należy zachować w pliku elektronicznym na komputerze i/lub wydrukować. Będzie ono potrzebne, jeżeli w trakcie odbioru karty pojawią się niezgodności danych lub karta nie zostanie dostarczona.

Uwaga! Osoby, które wykorzystały token przy zamówieniu karty i nie dokonają jej odbioru w okresie 30 dni od jej dostarczenia do POK lub jeżeli jej wydanie nie będzie możliwe ze względu na niezgodne z rzeczywistymi danymi użytkownika karty (np. literówki, błędny adres itd.), zostaną obciążone kosztami produkcji kolejnej, prawidłowej karty, tj. 20 zł.

Gdzie następuje odbiór karty ŚKUP zamówionej przy użyciu tokena?

Wybór miejsca odbioru zależy tylko i wyłącznie od pasażera. Oprócz dotychczasowych możliwości (tzn. osobiście w Punkcie Obsługi Klienta) został wprowadzony nowy sposób odbioru karty – przez przedstawiciela szkoły, który następnie rozdysponuje karty wśród uczniów danej placówki. Warunkiem skorzystania z tej opcji jest przeprowadzenie przez szkołę akcji zamawiania kart – tak, aby odbiór kart dotyczył większej liczby uczniów danej placówki.

Przypominamy, że przy odbiorze karty niezbędne jest okazanie legitymacji szkolnej (na tej podstawie następuje weryfikacja poprawności danych na karcie – w tym ulgi 100%).

Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez Związek, na terenie metropolii upoważnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską jest obecnie ponad 130 tys. dzieci. Dotychczas wydano około 40 tys. kart z zakodowaną ulgą 100%. Łącznie wszystkich kart do połowy marca wydano około 400 tys. sztuk.

Instrukcja zamawiania kart ŚKUP spersonalizowanych dla dzieci w szkołach Metropolii GZM

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone