MZK Tychy

12 December 2010 16:43

Przewoźnicy

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
 • Tyskie Linie Trolejbusowe
 • Meteor
 • A. Gaschi
 • rzewóz Osób, Lucjan Brożek
 • PPUH Kłosok
 • Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe “Frodżi”
 • “Intrans” Usługi Transportowe i Edukacyjne
 • Konsorcjum firm “IREX” i “Meteor” sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy Centrala tel./ (32) 217 10 41-4
Biuro Informacji Pasażerskiej tel.: (32) 217 01 08, 217-10-45
Sekretariat tel./fax (32) 217 01 07
e-mail: pkm@pkmtychy.pl
www.pkmtychy.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej jako samodzielna osoba prawna działa od 1.10.1991 roku. W latach 1959-1991 firma działała w ramach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Z dniem 1.01.1996 roku przedsiębiorstwo przekształcone zostało w spółkę, której skrócona nazwa brzmi: PKM Spółka z o.o. w Tychach.

Udziałowcami Spółki są:

 • GMINA TYCHY
 • REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ S.A

Misją firmy jest osiąganie najwyższych standardów jakości w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych.

PKM Tychy świadczy usługi w zakresie komunikacji miejskiej w oparciu o umowę zawartą z Miejskim Zarządem Komunikacji przy wykorzystaniu własnych środków transportowych. Działalność jest prowadzona głównie na terenie miasta Tychy (obsługa linii: 2, 21, 51, 128, 131, 137, 254, 273, 291, 696, Sz) oraz na terenie Bierunia, Gierałtowic, Gliwic, Katowic, Kobióra, Lędzin, Łazisk, Mikołowa, Orzesza, Ornontowic i Rudy Śląskiej (obsługa linii: E-1, E-2, 1, 4, 14, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 69, 75, 157, 245, 262, 268, 400, 536, 605, 655, 709).

W każdy dzień powszedni na ulice Tychów oraz pozostałych gmin wyjeżdża średnio 74 autobusy.

Tabor autobusowy, którym dysponuje firma składa się z 54 autobusów standard (w tym 31 niskopodłogowych i 14 gazowych) oraz 33 autobusów przegubowych (w tym 8 niskopodłogowe)oraz 4 autobusów niskopodłogowych 15 metrowych. Spółka posiada również 3 autobusy niskopojemnościowe. Tabor przegubowy umożliwia szybkie przemieszczenie i rozładowanie potoków pasażerskich w krótkim czasie.
PKM Tychy jest w południowej części GOP-u praktycznie jedynym liczącym się
przewoźnikiem operującym tego typu taborem.
Spółka mając na uwadze wygodę i komfort jazdy pasażerów stale modernizuje posiadany tabor oraz dokonuje zakupów nowego taboru.
Nasza firma dba o środowisko naturalne, które staramy się chronić między innymi poprzez wprowadzanie do eksploatacji autobusów przyjaznych środowisku tj. zasilanych paliwem gazowym propan-butan. W latach 1999 – 2000 PKM Sp. z o.o. zmodernizował osiem autobusów marki Jelcz 120M. Po modernizacji silniki autobusów zasilane paliwem gazowym spełniają wymogi normy EURO-2.
Ponad 55% autobusów PKM Sp. z o.o. jest wyposażonych w silniki ekologiczne spełniające normy EURO – 1, EURO -2 i EURO – 3. Wszystkie autobusy zasilane są olejem napędowym o zawartości siarki obniżonej do 0,02 % (zwykły olej napędowy zawiera 0,2 % siarki), związki siarki zawarte w paliwie podczas spalania w silniku tworzą szkodliwe dla środowiska tlenki siarki, a także przyczyniają się do zwiększenia emisji cząstek stałych w gazach wydechowych, obserwowanych jako “czarne dymy” szczególnie przy dużym obciążeniu silnika. Atutem naszej firmy jest to, że posiadamy uregulowania prawne dotyczące gospodarki wodno ściekowej, emisji zanieczyszczeń do atmosfery i gospodarki odpadami.

Obecny Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym:

mgr inż. Andrzej Kowol – Prezes Zarządu,
absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr Jolanta Grabiec – p.o. Głównego Księgowego – Prokurent
absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach

W roku 2000 zrealizowany został kolejny etap restrukturyzacji PKM Tychy
– wydzielono zaplecze techniczne Spółki i włączono w strukturę nowego podmiotu
“TRUCK-BUS SERVICE”, który świadczy usługi napraw, konserwacji i obsługi autobusów będących własnością PKM oraz usługi motoryzacyjne w zakresie taboru ciężarowego.

Z dniem 1.06.2001 r. uruchomiono sprzedaż oleju napędowego, benzyny bezołowiowej oraz gazu propan butan w naszej Stacji Paliw, zlokalizowanej na terenie PKM przy ulicy Towarowej 1. Atrakcyjne ceny oraz gwarantowana jakość powinny zachęcić firmy i osoby prywatne do skorzystania z naszej oferty.
ZAPRASZAMY
od poniedziałku do soboty 24h na dobę

ZARZĄD SPÓŁKI WSPÓLNIE Z ZAŁOGĄ DBA O WIZERUNEK FIRMY
Chcemy, aby każdy nasz pasażer był zadowolony z naszych usług.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szerszych informacji o PKM Sp. z o.o. zapraszamy na naszą nową stronę internetową pod adresem: www.pkmtychy.pl
Napisz do nas

Tyskie Linie Trolejbusowe


Tyskie Linie Trolejbusowe spółka z o.o.
ul. Towarowa 3, 43-100 Tychy

Centrala tel./fax: (32) 217 02 22
Dyspozytor: (32) 217 67 16
www.tlt.pl

Bank Śląski O/Tychy 10501 399-222027113133
NIP 646-23-18-805 Regon 273711413
Komunikacja miejska Przyjazna dla środowiska

trolejbus TLT

Firma powstała jako samodzielna spółka z wydzielenia komunikacji trolejbusowej ze struktur Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach. Zatrudnia 60 pracowników zajmujących się obsługą pięciu linii komunikacji miejskiej w Tychach, na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji. Posiada 24 trolejbusy wyprodukowane na bazie polskich autobusów marki Jelcz, które są eksploatowane na około 40 km sieci trakcyjnej trolejbusowej. Układ linii komunikacyjnych o nazwach literowych (A, B, C, D, E) zapewnia połączenie głównego dworca kolejowego w mieście, z dzielnicami mieszkaniowymi (osiedla B, D, E, F, G, H, K, O, R, T, W) oraz ośrodkiem rekreacyjnym nad jeziorem Paprocańskim i zakładami przemysłowymi zlokalizowanymi w podstrefie tyskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Meteor

“Meteor” S.J.
ul. Farna 2a,
43-600 Jaworzno

Baza Transportowa:
Tychy, ul. Turyńska 401 tel./fax: (32) 615-00-06, 216-48-49
tel. 601 88 11 88
e-mail: info@meteorsc.pl

“Meteor” obsługuje linię autobusowe 69 i 294.

Firma “Meteor” posiada kilkanaście autobusów, z czego ponad 70% stanowią pojazdy wyprodukowane po 1996 roku. Tabor uzupełniają pojazdy techniczne i eksploatacyjne.
Jak widać, “Meteor” dysponuje różnorodnym taborem, który może być wykorzystywany w zależności od wymogów danej linii komunikacyjnej. Autobusy wykonują również zlecenia osób prywatnych i instytucji dotyczące okazjonalnych wyjazdów wycieczkowych i obsługi imprez okolicznościowych.
Atutem firmy jest szczególna dbałość o bezpieczeństwo i komfort podróżnych oraz o estetykę pojazdu i obsługi. Dla polepszenia jakości usług firma stworzyła własną kontrolę ruchu pojazdów – tel. (601) 88 11 88.
Wiadomo, że każda usługa ma swoją cenę. W “Meteor” s.c. nowoczesne formy zarządzania przyczyniają się do obniżenia kosztów jednego kilometra, co w połączeniu z wykorzystaniem nowych pojazdów, stawia firmę w czołówce przewoźników regionu.

A. Gaschi

A. Gaschi
ul. Nowa 29/4
43-190 Mikołów

tel. 601 55 02 90

“A. Gaschi” obsługuje linię autobusową 620 i linie mikrobusowe “J” i “M”.

Przewóz Osób, Lucjan Brożek

Przewóz Osób, Lucjan Brożek
ul. Poloczka 6a/10
41-705 Ruda Śląska

tel. 606 978 109

Przewóz Osób, Lucjan Brożek obsługuje linię mikrobusową “W”.

PPUH “Kłosok”

PPUH “Kłosok”
ul. Gajowa 62
44-240 Żory

tel. 605 254 446

PPUH Kłosok obsługuje linie mikrobusowe: “K”, “G” i “N”

Przedsiębiorstwo Transpotrowo Handlowe “FRODZI”

Przedsiębiorstwo Transpotrowo Handlowe “FRODZI”

ul. Dębnik 13
32-700 Bochnia
tel. 601 718 666

Przedsiębiorstwo transportowo handlowe “FRODŻI” obsługuje linię mikrobusową “Ł”.

“Intrans” Usługi Transportowe i Edukacyjne

“Intrans” Usługi Transportowe i Edukacyjne
ul. Kaliska 19b/30
41-200 Sosnowiec
tel. 504 033 276

“Intrans” obsługuje linię mikrobusową “W”.

Konsorcjum firm “IREX” i “Meteor”

Konsorcjum firm “IREX” i “Meteor” Sp. z o. o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 24/27
41-200 Sosnowiec
tel. 607 154 245
Konsorcjum obsługuje linie mikrobusowe “S”, “T”.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved