MZK Tychy

12 December 2010 16:48

Przetargi

Ogólne zasady przetargów
Ogłoszenia o przetargach
Wyniki postępowań przetargowych

Ogólne zasady przetargów

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, każda usługa, za którą płaci się pieniędzmi publicznymi powinna być zlecana wyłącznie w drodze postępowania zgodnego z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych. MZK ogłaszając przetarg, ustala jego zasady w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zasady te zmierzają do wybrania najlepszego i najtańszego wykonawcy. Zainteresowanych przetargami ogłaszanymi przez MZK prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami o przetargach oraz z wynikami ostatnich postępowań przetargowych.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved