Przetargi MZK Tychy

Przetarg nieograniczony pn.: „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy”

 

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

Zał. nr 1a do SIWZ- Zbiorcze zestawienie kosztów

Zał. nr2 do SIWZ – Oświadczenie JEDZ

Zał. nr 2a do SIWZ – Oświadczenie innego podmiotu

Zał. nr 3 do SIWZ – Wzór umowy

Zał. nr 4 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 do UMOWY

Zał. nr 4 do UMOWY

Zał. nr 6 do UMOWY

Zał. nr 9 do UMOWY

SIWZ – WORD wersja edytowalna

zał. 1 do SIWZ formularz oferty- WORD

Zał. 2a do SIWZ oświadczenie innego podmiotu- WORD

Zał. nr 1a do SIWZ – zestawienie kosztów WORD

Zał. nr 2 do umowy – założenia integracji z API ŚKUP-WORD

Zał. nr 3 do SIWZ -Umowa- WORD

Zał. nr 4 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia-WORD

zał. nr 4 do umowy-WORD

Zał. nr 6 do umowy- WORD

Zał. nr 9 -do umowy – WORD

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Terminu Otwarcia Ofert

Zapytania i Wyjaśnienia Treści SIWZ

Sprostowanie do wyjaśnień

Uzupełnienie Odpowiedzi na Zapytania do SIWZ

Nowe Zapytania i Wyjaśnienia treści SIWZ

Nowy Termin Otwarcia Ofert!!!

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na terenie miasta Tychy

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na terenie miasta Tychy

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wiat przystankowych na terenie miasta Tychy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zapytania i wyjaśnienia SIWZ

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik do Zmiany treści SIWZ – Stara Umowa

Załącznik do zmiany treści SIWZ – Nowa Umowa

Zapytanie 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

 

II Przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie,

Informacje z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony na usługę letniego i zimowego utrzymania przystanków autobusowych i trolejbusowych na terenie miasta Tychy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych w komunikacji miejskiej w 2015 r.

Sprawozdanie

Szukaj przystanku

Zapisz się na newsletter

Loading...Loading...


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach .z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12 43-100 Tychy;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach jest Pan Janusz Czauderna (e-mail iod@mzk.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku/skargi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Najczęsciej zadawane pytania

więcej

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone