MZK Tychy

16 December 2010 06:22

Ocena naszej pracy

Ocena naszej pracy Ze względu na znaczny okres czasu, jaki upłynął od momentu przeprowadzenia poniższych badań, ich wyniki na pewno uległy zdezaktualizowaniu. Jednakże mamy nadzieję, że nasi Szanowni Pasażerowie doceniają nasze wysiłki zmierzające do poprawy jakości komunikacji przez nas organizowanej. Niestety są one w znacznej mierze determinowane przez szereg czynników, na które nie mamy wpływu.
Jedyna ankieta dotycząca oceny naszej pracy była przeprowadzona wśród mieszkańców przez Pracownię Badań Społecznych. Sami do tej pory nie przeprowadzaliśmy tego rodzaju badań, ze względu na fakt, że ich wyniki mogłyby zostać uznane za sfabrykowane. Żadna postronna organizacja nie przeprowadzała nowszych badań, stąd brak aktualizacji.

Według badań ankietowych, przeprowadzonych w 1999 r. wśród mieszkańców miasta Tychy, 75% respondentów oceniło komunikację miejską dobrze i bardzo dobrze, a liczba osób wystawiających komunikacji miejskiej oceny pozytywne wzrosła w ciągu pierwszych czterech lat działalności MZK prawie dwukrotnie, przy ponad dwukrotnym spadku liczby osób oceniających komunikację negatywnie.

OCENA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TYCHACH w roku 1995

(Komunikacja organizowana i wykonywana przez PKM)

OCENA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TYCHACH w roku 1999

(Komunikacja organizowana przez MZK i wykonywana przez konkurujące ze sobą:
PKM, TLT oraz prywatnych przewoźników)


Wykresy sporządzono na podstawie wyników badań sondażowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Tychy w 1995 roku oraz w roku 1999 przez Pracownię Badań Społecznych pod kierunkiem prof. Marka S. Szczepańskiego.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved