MZK Tychy

16 grudnia 2010 06:22

Ocena naszej pracy

Ocena naszej pracy Ze względu na znaczny okres czasu, jaki upłynął od momentu przeprowadzenia poniższych badań, ich wyniki na pewno uległy zdezaktualizowaniu. Jednakże mamy nadzieję, że nasi Szanowni Pasażerowie doceniają nasze wysiłki zmierzające do poprawy jakości komunikacji przez nas organizowanej. Niestety są one w znacznej mierze determinowane przez szereg czynników, na które nie mamy wpływu.
Jedyna ankieta dotycząca oceny naszej pracy była przeprowadzona wśród mieszkańców przez Pracownię Badań Społecznych. Sami do tej pory nie przeprowadzaliśmy tego rodzaju badań, ze względu na fakt, że ich wyniki mogłyby zostać uznane za sfabrykowane. Żadna postronna organizacja nie przeprowadzała nowszych badań, stąd brak aktualizacji.

Według badań ankietowych, przeprowadzonych w 1999 r. wśród mieszkańców miasta Tychy, 75% respondentów oceniło komunikację miejską dobrze i bardzo dobrze, a liczba osób wystawiających komunikacji miejskiej oceny pozytywne wzrosła w ciągu pierwszych czterech lat działalności MZK prawie dwukrotnie, przy ponad dwukrotnym spadku liczby osób oceniających komunikację negatywnie.

OCENA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TYCHACH w roku 1995

(Komunikacja organizowana i wykonywana przez PKM)

OCENA FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W TYCHACH w roku 1999

(Komunikacja organizowana przez MZK i wykonywana przez konkurujące ze sobą:
PKM, TLT oraz prywatnych przewoźników)


Wykresy sporządzono na podstawie wyników badań sondażowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta Tychy w 1995 roku oraz w roku 1999 przez Pracownię Badań Społecznych pod kierunkiem prof. Marka S. Szczepańskiego.

Ciekawostki

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone