MZK Tychy

12 December 2010 16:46

Additional charges

 

Opłaty dodatkowe

Kto może nakładać opłaty dodatkowe?
Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?
Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty u rewizora 96,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 120,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty w terminie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 160,00 zł

Opłata dodatkowa za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu, niezgodnie z taryfą lub za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulg

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty u rewizora lub w terminie do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 65,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty w terminie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 80,00 zł

Opłata dodatkowa za nieuzasadnione zatrzymanie, zmianę trasy pojazdu (podwiezienie na Policję)

320,00 zł

Należność za przewóz doliczana do opłaty dodatkowej

Za przejazd normalny 3,20 zł
Za przejazd ulgowy 1,60 zł

 

Uwaga: Kontroler w przypadku stwierdzenia u pasażera braku ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej
i należności za przewóz
(np. 160 zł + 3,20 zł). Należność za przewóz pobierana jest zgodnie z art. 33a pkt. 4 Ustawy Prawo Przewozowe z dnia 15.11.1984 r. (z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 0050/78/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2018 r.

Za kwotę rozliczoną całkowicie uważa się kwotę wpłaconą i zaksięgowaną w wysokości:
96 zł + 3,20 zł
razem 99,20 zł – płatne na miejscu u kontrolera, lub
120 zł + 3,20 zł
razem 123,20 zł – płatne do 14 dni od chwili wystawienia opłaty dodatkowej, lub
160 zł + 3,20 zł
razem 163,20 zł – płatne w terminie przekraczającym 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved