MZK Tychy

15 grudnia 2010 15:12

Informacja na temat biletów Taryfy Pomarańczowej (SKR)

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że bilety wchodzące w skład Taryfy Pomarańczowej są ważne wyłącznie w pociągach relacji Tychy Miasto – Katowice, oraz w autobusach i trolejbusach MZK Tychy w granicach administracyjnych miasta Tychy.

Zabiegamy o negocjacje z Urzędem Marszałkowskim dotyczące rozszerzenia ważności Taryfy Pomarańczowej o kolejne stacje. Rozszerzenie ważności wymaga zawarcia stosownego aneksu do obowiązującego porozumienia, akceptowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Do momentu jego podpisania podróż do stacji Sosnowiec Główny jest możliwa wyłącznie na podstawie biletów kolejowych.

W obecnym stanie prawnym świadome zawieszenie kursów pociągów do Katowic przez stronę kolejową nie daje możliwości rozszerzenia ważności okresowych biletów pomarańczowych o możliwości podróżowania autobusami do Katowic.

Istotą zawartego aneksu do porozumienia było umożliwienie posiadaczom okresowych biletów pomarańczowych odbywanie alternatywnej podróży do Katowic w przypadku pojawienia się krótkotrwałych, nadzwyczajnych okoliczności.

W obecnej sytuacji spowodowałoby to, że pasażer miałby możliwość podróżowania przez cały miesiąc do Katowic autobusem na podstawie tańszego biletu pomarańczowego niż typowy okresowy bilet autobusowy (ceny wynoszą odpowiednio 95 zł i 100 zł). Dodatkowo na podstawie zapisów zawartego porozumienia miasto Tychy byłoby zmuszone do oddania Województwu Śląskiemu znacznej części przychodów uzyskanych ze sprzedaży tańszych okresowych biletów pomarańczowych.

Takie działanie jest w najwyższym stopniu nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż naraża budżet miasta na zmniejszone dochody z przyczyn nie leżących po stronie samorządu Tychów.

Ciekawostki

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone