MZK Tychy

15 June 2018 12:38

Informacja na temat biletów średniookresowych

Szanowni Państwo!

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przypomina wszystkim pasażerom, że z dniem 31 maja 2018 roku została zakończona sprzedaż biletów 30 – dniowych  w wersji papierowej.

Ponadto informujemy iż z dniem 24 czerwca 2018 roku, nastąpi zakończenie sprzedaży papierowych biletów 7 – dniowych.

Od 01 lipca 2018 roku zakup biletów 7- dniowych oraz dobowych, będzie możliwy tylko i wyłącznie na kartę ŚKUP.

Ponadto przypominamy, iż w Tychach spersonalizowane karty ŚKUP można bezpłatnie uzyskać w dwóch Punktach Obsługi Klienta, usytuowanych przy:
– ul. Konfederatów Barskich 19
– ul. Dąbrowskiego 87
czynnych w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.
Lista wszystkich Punktów Obsługi Klienta, gdzie można złożyć wniosek o kartę znajduje się tutaj.

Bilety długookresowe oraz średniookresowe, można zarejestrować na karcie ŚKUP, m. in. w Kolekturze Biletowej MZK Tychy przy ul. Bocheńskiego 4, a także w 23 punktach ajencyjnych zlokalizowanych na terenie Tychów, oraz w Mikołowie, Łaziskach, Orzeszu, Ornontowicach, Żorach, Bieruniu, Oświęcimiu. Pełna lista punktów ajencyjnych znajduje się tutaj.

W wyżej wymienionych punktach można również dokonać aktywacji biletów okresowych i 7-dniowych zakupionych poprzez portal.kartaskup.pl

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved