MZK Tychy

18 grudnia 2010 07:06

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

Pasażer, który w czasie kontroli biletów nie posiadał ani ważnego biletu, ani pieniędzy na zapłacenie gotówką opłaty dodatkowej, aby nie narazić się na windykację należności dokonanej na drodze postępowania sądowego, powinien uiścić opłatę w terminie 30 dni na poczcie lub w banku, wypełniając wcześniej wszystkie części blankietu otrzymanego od rewizora.

Można również uiścić je bezpośrednio w siedzibie MZK Tychy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12: tj. w Centrum Obsługi Pasażerów (parter) – poniedziałek – czwartek w godzinach: 6:00 – 19:30, piątek 6:00 – 13:30, sobota w godzinach: 7:00 – 14:30.

Uwaga!

Nieuiszczenie opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu w terminie 30 dni od daty jej wystawienia, spowoduje przymusowe ściągnięcie należności, z jednoczesnym doliczeniem dopłaty za czynności egzekucyjne. (Podstawa prawna: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.96 r. – Dz. U. nr 36 poz. 161 z 1991 r. z późn. zmianami; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 27.12.1985 r. – Dz. U. nr 1/86 poz.4.; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kosztów upomnienia oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia – Dz. U. nr 91, poz. 354 z 1991 r.)

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone