FAQ MZK Tychy

Gdzie można doładować kartę ŚKUP?

Bilet okresowy w MZK Tychy ważny „od daty” czy „od pierwszego skasowania”?

Czy osoby korzystające z renty rodzinnej mogą podróżować na podstawie biletów ulgowych?

Czy emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych?

Komu zgłaszać uwagi do zawartości i funkcjonowania Serwisu?

Jak wziąć udział w przetargu?

Jak można zostać ajentem?

Jak korzystać z Rozkładu?

Jak sprawdzić czy bilet nie jest fałszywy?

Gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji?

Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?

Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

Gdzie kupić bilety?

Jaki jest termin ważności zakupionego biletu okresowego?

Czy żołnierzom służby zasadniczej przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy w pustym autobusie można przewozić psa na smyczy bez kagańca?

Czy konieczne jest zapłacenie opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu, jeśli zapomniało się wykupić biletu okresowego?

Co się dzieje w przypadku, gdy w trakcie kontroli biletów okaże się, że pasażer nie posiada przy sobie zakupionego wcześniej imiennego biletu okresowego?

Jak długo jest ważny bilet dobowy oraz na jakim obszarze obowiązuje?

Czy istnieje jakaś szansa na pojawienie się w ofercie biletowej MZK Tychy biletów tygodniowych?

Czy w okresie zimowym sanki, które służą do przewozu dziecka, traktowane są na równi z wózkiem?

Jaki bagaż nie podlega opłacie?

W jakich przypadkach należy skasować bilet na bagaż?

Dlaczego wprowadzono osobny bilet, który upoważnia do przewozu psa lub bagażu?

Czy w trakcie urlopu właściciela imiennego biletu okresowego, może z niego korzystać zamieszkujący z nim członek rodziny?

Co zrobić w sytuacji, gdy w punkcie prowadzącym dystrybucję biletów zabrakło biletów normalnych? Czy w zamian można skasować dwa bilety ulgowe?

Czy bilet jednorazowy czasowy MZK Tychy upoważnia do dokonywania przesiadek?

Czy w godzinach nocnych, w autobusach wykonujących przewozy, należy kasować droższy bilet?

Jak udowodnić wiek dziecka?

Do ilu lat dzieci mogą jeździć bez biletu?

Czy istnieje granica wieku w korzystaniu z ulgi studenckiej za przejazd autobusem?

Czy nauczycielom przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy zasłużonym honorowym dawcom krwi przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Co zrobić w przypadku, gdy zdarzy się wypadek losowy, który uniemożliwi korzystanie z wykupionego wcześniej biletu okresowego?

Gdzie i na jakich zasadach można zwrócić bilet okresowy?

Co zrobić, gdy zabrakło biletów okresowych w najbliższym punkcie, w którym prowadzona jest ich sprzedaż?

Gdzie można zakupić bilety okresowe?

Czy kontroler ma prawo do skierowania autobusu pod komisariat policji?

Czy można jechać bez biletu, gdy kierowca nie posiada ich w sprzedaży?

Czy można przewozić w autobusie (lub trolejbusie) rower?

Czy rewizor biletów ma prawo do przetrzymania mnie w pojeździe podczas wypisywania mandatu, pomimo, iż przejechałem przystanek, na którym chciałem wysiąść?

Na podstawie jakiego dokumentu osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo?

Czy osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo i czy liczy się rok urodzenia czy też dokładna data urodzin?

Search bus stop

Zapisz się na newsletter

Loading...Loading...


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach .z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12 43-100 Tychy;
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach jest Pan Janusz Czauderna (e-mail iod@mzk.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku/skargi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Frequently asked questions

more

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved