MZK Tychy

14 listopada 2012 20:14

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zapewnia możliwość przesyłania pism i podań w postaci elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej zainstalowanej na platformie ePUAP.


Co to jest elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej?
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które ma udostępnić obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym usługi administracji publicznej przez Internet. Strona www.epuap.gov.pl daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza ?  

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej interesanta z Urzędem. Służy przekazywaniu informacji

w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.


   Wnioski na platformie ePUAP:      

      •    Elektroniczna Skrzynka Podawcza -skargi, wnioski, zapytania do urzędu

      •    Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Jak założyć konto na ePUAP?

W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta ozraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Pomoc dotycząca zakładania konta
Załóż konto

fwef
Podpisywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:

•    płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification
Authority, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa – Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.)
•    darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym


Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Więcej informacji na temat profilu zaufanego ePUAP 

sd
Jak uzyskać profil zaufany
Profil Zaufany uzyskuje się poprzez utworzenie konta, a następnie złożenie odpowiedniego wniosku na ePUAP. Nie jest przy tym wymagane składanie żadnych podpisów elektronicznych. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających. Uzyskanie Profilu Zaufanego możliwe jest również po przez samozaufanie, jest to funkcja pozwalająca na podpisanie Profilu Zaufanego własnym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Lista Punktów Potwierdzających

Wykaz punktów rejestracyjnych na terenie Miasta Tychy
Na terenie Miasta Tychy, obywatele mogą potwierdzić Profil Zaufany w wyznaczonych punktach: 

 • Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49

 • Urząd Skarbowy w Tychach, al. Niepodległości 60


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePUAP;

 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:00-15:00) na następujących nośnikach danych:

a.       Dyskietka 1,44 MB

b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dotyczące rozmiaru dokumentu elektronicznego
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym. Akceptowane formaty załączników to DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3,5 MB. Cały dokument po zakodowaniu może mieć rozmiar maksymalnie 5MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach drogą elektroniczną.

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone