MZK Tychy

18 września 2010 16:26

Dzień bez samochodu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 22 września tj. w czasie Europejskiego Dnia Bez Samochodu właściciele samochodów, będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji organizowanej przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach. Powyższe uprawnienie wynika z zapisu Uchwały Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. (z późn. zm.). Z przejazdów bezpłatnych będą mogły korzystać osoby, które w trakcie podróży autobusem bądź trolejbusem okażą dowód rejestracyjny samochodu oraz dokument umożliwiający ustalenie tożsamości zawierający zdjęcie.

Zachęcamy wszystkich kierowców, aby w tym dniu wybrali alternatywy środek transportu – transport publiczny. Mamy nadzieję, że między innymi przyczyni się to zarówno do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza jak i poziomu hałasu. Jednocześnie dla wielu osób będzie to okazja, aby po latach zobaczyć jak bardzo zmieniła się komunikacja miejska w naszym mieście.

Naszych nowych, oraz dotychczasowych Pasażerów pragniemy poinformować, iż Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach:

 • jako jeden z kilku organizatorów komunikacji w naszym kraju i jak dotąd jedyny w aglomeracji górnośląskiej kompleksowo wyposażył pasażerów w mobilne aplikacje umożliwiające odbywanie podróży bez potrzeby korzystania z przystankowych rozkładów jazdy, oraz kiosków sprzedających bilety. Wystarczy we własnym telefonie komórkowym zainstalować bezpłatne aplikacje, dzięki którym niezależnie od miejsca i pory dnia można kupić dowolny bilet (moBILET) lub sprawdzić rozkład jazdy dowolnej linii (Ginger),
 • oferuje Pasażerom Taryfę Pomarańczową, w skład której wchodzą bilety jednorazowe i okresowe umożliwiające pasażerom podróżowanie na podstawie jednego biletu zarówno autobusami, trolejbusami jak i koleją. Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym tego typu rozwiązaniem w kraju,
 • stosuje taryfę czasową, w ramach której bilety jednorazowe upoważniają pasażera do odbywania podróży w czasie, który jest uzależniony od rodzaju skasowanego biletu. Bilety jednorazowe MZK Tychy, w przeciwieństwie do biletów strefowych, uprawniają do dokonywania przesiadek w ramach czasu ważności skasowanego biletu. Takie rozwiązanie daje oczywistą korzyść dla tej grupy pasażerów, którzy w celu dotarcia do przystanku docelowego muszą dokonać przesiadki. W szczególności dotyczy to osób mieszkających na peryferiach obsługiwanych miast, którzy dojeżdżają do pracy lub na studia zlokalizowane w sąsiednich miastach (Katowice, Gliwice),
 • zapewnia relatywnie tańsze bilety okresowe. Tradycyjne bilety miesięczne tzn. takie, które są ważne w miesiącu kalendarzowym (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca), zastąpiono znacznie korzystniejszymi biletami okresowymi. Opracowany przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach system biletów okresowych umożliwia:
  • dokonanie zakupu w dowolnie wybranym przez pasażera okresie ze wskazaniem dowolnego dnia miesiąca kalendarzowego (np. 5, 10 lub każdy inny dzień miesiąca), który jednocześnie jest dniem rozpoczynającym ważność biletu okresowego,
  • zwolnienie posiadacza biletu okresowego z obowiązku dokonywania opłaty za przewóz jednej sztuki ponadwymiarowego bagażu lub większego psa,
  • uzyskanie dodatkowo jednego bezpłatnego dnia podróży, w każdym miesiącu, w którym pasażer dokona zakupu biletu okresowego, (bilet ważny od 13 sierpnia 2010 r. jest ważny od tego dnia do 13 września 2010 r. włącznie),
  • płacenie za faktycznie wykorzystywane przejazdy; stosowany przez nas system zapobiega powstawaniu w świadomości pasażera poczucia krzywdy – chodzi o sytuację, gdy pasażer kupuje bilet miesięczny ważny w danym miesiącu kalendarzowym, dopiero w 3 lub 4 dniu tego miesiąca,
 • dba o rozwój obszarów obsługi pasażerów polegający na wprowadzeniu do sieci komunikacyjnej mikrobusów na terenach, do których – wskutek braku odpowiednich dróg – nie mogły dotąd dojeżdżać pełnowymiarowe autobusy. W nowo organizowanych przetargach na obsługę linii mikrobusowych wymagamy od przewoźników podstawiania pojazdów nowych, dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Obecnie w sieci MZK mikrobusy obsługują 10 linii,
 • stale doskonali proces dostosowania rozkładów jazdy autobusów i trolejbusów do potrzeb pasażerów, w sposób zapewniający dogodny dojazd do i z miejsc pracy i nauki. W tym celu wykonujemy badania ankietowe wśród mieszkańców. Zbieramy również informacje z zakładów pracy. Układając rozkłady jazdy uwzględniamy także wnioski pasażerów docierające do nas w formie pisemnej lub drogą elektroniczną,
 • wprowadził wysokie kryteria jakościowe obsługi pasażerów – wysokie wymogi wobec przewoźników dotyczące jakości usług przewozowych, a zwłaszcza punktualności i niezawodności, a także kultury obsługi pasażerów przez kierowców. Ponadto do realizacji powyższego stosujemy systematyczną kontrolę jakości usług przewozowych przez służbę nadzoru ruchu, wykorzystującą także działający całodobowo elektroniczny wizyjny systemu nadzoru,
 • przekazuje pasażerom bieżące komunikaty o wszelkich utrudnieniach komunikacyjnych – SMS-y, komunikaty w serwisie internetowym, a także w formie głosowej, emitowanej wraz z muzyką umilającą oczekiwanie na autobus, na niektórych przystankach w Tychach,
 • systematycznie podnosi komfort oczekiwania pasażerów na przystanku poprzez budowę nowych wiat przystankowych jak również utrzymywanie w stałej sprawności i estetycznym wyglądzie pozostałej infrastruktury przystankowej na terenie miasta Tychy.

Zachęcamy do regularnego korzystania z organizowanej przez nas komunikacji publicznej.

Ciekawostki

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone