MZK Tychy

16 December 2010 14:03

Standard tickets (for busses and trolleybusses)

Bilety jednorazowe papierowe

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,60 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,20 zł 1,60 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,80 zł 1,90 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,80 zł 2,40 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,20 zł 3,20 zł

Bilety jednorazowe elektroniczne (telefon, smartfon)

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,50 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,00 zł 3,00 zł


Kierowca linii zwykłych sprzedaje bilety na przejazd do 90 minut (ulgowe) oraz do 20 minut (ulgowe).

Bilet u kierowcy w autobusie pośpiesznym (ulgowy) – 1,60 zł oraz 2,40 zł.

Bilety wieloprzejazdowe

normalny ulgowy
D – bilet dobowy, ważny przez 24 godziny od chwili skasowania 12 zł 6 zł
W – bilet tygodniowy, ważny przez 168 godzin od momentu skasowania 40 zł 20zł

Bilety okresowe imienne

normalny ulgowy
D-2 – dopłata do zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej upoważniająca do przejazdu w całej sieci jeden miesiąc od daty wystawienia 13,50 zł
T-1 – miesięczny ważny na 1 gminę 93 zł 46,50 zł
T-2 – miesięczny ważny na 2 i więcej gmin 120 zł 60 zł
K-1 – kwartalny ważny na 1 gminę 236 zł 118 zł
K-2 – kwartalny ważny na 2 i więcej gmin 310 zł 155 zł

Bilety okresowe na okaziciela

normalny ulgowy
TO-1 – ważny na 1 gminę 104 zł
TO-2 – ważny na 2 i więcej gmin 153 zł

Zasady korzystania z biletów

  1. Bilety jednorazowe obowiązują w autobusach, trolejbusach, tramwajach i mikrobusach na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, KZK GOP Katowice oraz MZKP Tarnowskie Góry.
  2. Terminy ważności biletów okresowych kończą się w następnym miesiącu od ich wystawienia, z upływem dnia, który datą odpowiada dacie wystawienia biletu, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Nie dotyczy to biletu SZ ważnego w czasie trwania wskazanego roku szkolnego.
  3. Pasażer może zwrócić zakupiony bilet okresowy MZK w terminie do 5-go dnia licząc od daty rozpoczęcia ważności biletu. W takim przypadku MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25% ceny nominalnej tego biletu – w tym należny podatek VAT. Pozostałą kwotę (75% ceny nominalnej) wypłaci pasażerowi kasa MZK. Po upływie 5-go dnia od daty rozpoczęcia ważności biletu zwrotu biletu nie przyjmuje się. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie MZK Tychy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12.
  4. Wszystkie bilety jednorazowe są biletami jednostronnego kasowania. Bilet jednostronnego kasowania skasowany ponownie jest nieważny.
  5. Pasażerowie korzystający z biletów okresowych uprawnieni są do przewozu bagażu lub zwierząt domowych bez opłat.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved