MZK Tychy

16 December 2010 14:03

Standard tickets (for busses and trolleybusses)

Bilety jednorazowe papierowe

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,60 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,20 zł 1,60 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,80 zł 1,90 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,80 zł 2,40 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,20 zł 3,20 zł

Bilety jednorazowe elektroniczne honorowane w sieci MZK Tychy (karta ŚKUP*, telefon, smartfon)

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,50 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,00 zł 3,00 zł


* Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie powinni korzystać z biletów jednorazowych papierowych, chyba że bilet zostanie wcześniej skasowany w pojeździe KZK GOP, po czym nastąpi przesiadka.

Kierowca linii zwykłych sprzedaje bilety na przejazd do 90 minut (ulgowe) oraz do 20 minut (ulgowe)
– 1,60 zł oraz 2,40 zł.

Bilety średniookresowe

normalny ulgowy
D  – bilet dobowy, ważny przez 24 godziny od chwili skasowania 14 zł 7 zł

Bilety 30-dniowe imienne

normalny ulgowy
D-2 – dopłata do zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej upoważniająca do przejazdu w całej sieci jeden miesiąc od daty wystawienia 13,50 zł

Elektroniczne bilety  średniookresowe i 30 – dniowe zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

normalny ulgowy
24h – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 24 -godzinny 14 zł 7 zł
A – 7 – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 7 – dniowy 44 zł 22 zł
SM/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 1 wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 93 zł 46,50 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 138 zł 69 zł
SC – upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie 2 i więcej miast (gmin), 30 – dniowy 126 zł 63 zł

Elektroniczne bilety  90 – dniowe imienne zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

normalny ulgowy
SM/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 1 i wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 90- dniowy 236 zł 118 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 90 – dniowy 344 zł 172 zł

Elektroniczne bilety średniookresowe i 30 – dniowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP

normalny ulgowy
24h – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 24 -godzinny 14 zł 7 zł
A – 7 – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 7 – dniowy 44 zł 22 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 168 zł 84 zł

Zasady korzystania z biletów

  1. Bilety jednorazowe obowiązują w autobusach, trolejbusach, tramwajach i mikrobusach na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, KZK GOP Katowice oraz MZKP Tarnowskie Góry.
  2. Wszystkie bilety jednorazowe są biletami jednostronnego kasowania. Bilet jednostronnego kasowania skasowany ponownie jest nieważny.
  3. Pasażerowie korzystający z biletów okresowych uprawnieni są do przewozu bagażu lub zwierząt domowych bez opłat.

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved