MZK Tychy

16 grudnia 2010 14:03

Bilety podstawowe (autobusowo-trolejbusowo-tramwajowe)

Bilety jednorazowe papierowe

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,60 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,20 zł 1,60 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,80 zł 1,90 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,80 zł 2,40 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,20 zł 3,20 zł

Bilety jednorazowe elektroniczne honorowane w sieci MZK Tychy (karta ŚKUP*, telefon, smartfon)

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,50 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,00 zł 3,00 zł


* Ze względu na brak Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych w pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, pasażerowie powinni korzystać z biletów jednorazowych papierowych, chyba że bilet zostanie wcześniej skasowany w pojeździe KZK GOP, po czym nastąpi przesiadka.

Kierowca linii zwykłych sprzedaje bilety na przejazd do 90 minut (ulgowe) oraz do 20 minut (ulgowe)
– 1,60 zł oraz 2,40 zł.

Bilety średniookresowe

normalny ulgowy
D  – bilet dobowy, ważny przez 24 godziny od chwili skasowania 14 zł 7 zł
W – bilet tygodniowy, ważny przez 7 dni od momentu skasowania 44 zł 22 zł

Bilety 30-dniowe imienne

normalny ulgowy
D-2 – dopłata do zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej upoważniająca do przejazdu w całej sieci jeden miesiąc od daty wystawienia 13,50 zł
T-1 –  ważny na terenie 1 wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-trolejbusowo-tramwajowy 93 zł 46,50 zł
AT-2 – ważny na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy 138 zł 69 zł
T-2 – ważny na terenie 2 i więcej gmin. Bilet autobusowo-trolejbusowy 126 zł 63 zł

Bilety 30-dniowe na okaziciela

normalny ulgowy
TO-2 – ważny na 2 i więcej gmin. Bilet autobusowo-trolejbusowo-tramwajowy 168 zł 84 zł

Elektroniczne bilety  średniookresowe i 30 – dniowe zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

normalny ulgowy
24h – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 24 -godzinny 14 zł 7 zł
A – 7 – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 7 – dniowy 44 zł 22 zł
SM/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 1 wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 93 zł 46,50 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 138 zł 69 zł
SC – upoważnia do przejazdu wyłącznie liniami autobusowymi i trolejbusowymi lub wyłącznie liniami tramwajowymi na terenie 2 i więcej miast (gmin), 30 – dniowy 126 zł 63 zł

Elektroniczne bilety  90 – dniowe imienne zapisane na spersonalizowanej karcie ŚKUP

normalny ulgowy
SM/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 1 i wybranego miasta (gminy). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 90- dniowy 236 zł 118 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 90 – dniowy 344 zł 172 zł

Elektroniczne bilety średniookresowe i 30 – dniowe na okaziciela zapisane na niespersonalizowanej Karcie ŚKUP

normalny ulgowy
24h – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 24 -godzinny 14 zł 7 zł
A – 7 – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 7 – dniowy 44 zł 22 zł
SC/ATT – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie 2 i więcej miast (gmin). Bilet autobusowo-tramwajowo-trolejbusowy, 30 – dniowy 168 zł 84 zł

Zasady korzystania z biletów

 1. Bilety jednorazowe obowiązują w autobusach, trolejbusach, tramwajach i mikrobusach na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, KZK GOP Katowice oraz MZKP Tarnowskie Góry.
 2. Terminy ważności papierowych biletów 30-dniowych rozpoczynają się od dnia oznaczonego datownikiem a kończą po upływie 30 dni licząc od daty ich wystawienia.
 3. Pasażer może zwrócić zakupiony bilet okresowy MZK w terminie do 5-go dnia licząc od daty rozpoczęcia ważności biletu. W takim przypadku MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25% ceny nominalnej tego biletu – w tym należny podatek VAT. Pozostałą kwotę (75% ceny nominalnej) wypłaci pasażerowi kasa MZK. Po upływie 5-go dnia od daty rozpoczęcia ważności biletu zwrotu biletu nie przyjmuje się. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie MZK Tychy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12.
 4. Wszystkie bilety jednorazowe są biletami jednostronnego kasowania. Bilet jednostronnego kasowania skasowany ponownie jest nieważny.
 5. Pasażerowie korzystający z biletów okresowych uprawnieni są do przewozu bagażu lub zwierząt domowych bez opłat.

Ciekawostki

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone