MZK Tychy

16 grudnia 2010 14:03

Bilety podstawowe (autobusowo-trolejbusowo-tramwajowe)

Bilety jednorazowe papierowe

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,60 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,20 zł 1,60 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,80 zł 1,90 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,80 zł 2,40 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,20 zł 3,20 zł

Bilety jednorazowe elektroniczne (telefon, smartfon)

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut
Bilet o nominale 1,50 zł alternatywnie upoważnia każdego pasażera do przejazdu do 5 minut od momentu skasowania tylko w sieci MZK Tychy
3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,00 zł 3,00 zł


Kierowca linii zwykłych sprzedaje bilety na przejazd do 90 minut (ulgowe) oraz do 20 minut (ulgowe).

Bilet u kierowcy w autobusie pośpiesznym (ulgowy) – 1,60 zł oraz 2,40 zł.

Bilety wieloprzejazdowe

normalny ulgowy
D – bilet dobowy, ważny przez 24 godziny od chwili skasowania 12 zł 6 zł
W – bilet tygodniowy, ważny przez 168 godzin od momentu skasowania 40 zł 20zł

Bilety okresowe imienne

normalny ulgowy
D-2 – dopłata do zaświadczenia wydanego przez ośrodek pomocy społecznej upoważniająca do przejazdu w całej sieci jeden miesiąc od daty wystawienia 13,50 zł
T-1 – miesięczny ważny na 1 gminę 93 zł 46,50 zł
T-2 – miesięczny ważny na 2 i więcej gmin 120 zł 60 zł
K-1 – kwartalny ważny na 1 gminę 236 zł 118 zł
K-2 – kwartalny ważny na 2 i więcej gmin 310 zł 155 zł

Bilety okresowe na okaziciela

normalny ulgowy
TO-1 – ważny na 1 gminę 104 zł
TO-2 – ważny na 2 i więcej gmin 153 zł

Zasady korzystania z biletów

 1. Bilety jednorazowe obowiązują w autobusach, trolejbusach, tramwajach i mikrobusach na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy, KZK GOP Katowice oraz MZKP Tarnowskie Góry.
 2. Terminy ważności biletów okresowych kończą się w następnym miesiącu od ich wystawienia, z upływem dnia, który datą odpowiada dacie wystawienia biletu, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Nie dotyczy to biletu SZ ważnego w czasie trwania wskazanego roku szkolnego.
 3. Pasażer może zwrócić zakupiony bilet okresowy MZK w terminie do 5-go dnia licząc od daty rozpoczęcia ważności biletu. W takim przypadku MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25% ceny nominalnej tego biletu – w tym należny podatek VAT. Pozostałą kwotę (75% ceny nominalnej) wypłaci pasażerowi kasa MZK. Po upływie 5-go dnia od daty rozpoczęcia ważności biletu zwrotu biletu nie przyjmuje się. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie MZK Tychy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12.
 4. Wszystkie bilety jednorazowe są biletami jednostronnego kasowania. Bilet jednostronnego kasowania skasowany ponownie jest nieważny.
 5. Pasażerowie korzystający z biletów okresowych uprawnieni są do przewozu bagażu lub zwierząt domowych bez opłat.

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone