MZK Tychy

16 grudnia 2010 14:03

Bilety podstawowe (autobusowo-trolejbusowe)

Bilety jednorazowe

normalny ulgowy
Bilet na przejazd do 20 minut 3,00 zł 1,50 zł
Bilet na przejazd do 40 minut 3,60 zł 1,80 zł
Bilet na przejazd do 90 minut 4,40 zł 2,20 zł
Opłata za przewóz bagażu i zwierząt
Bilet okresowy uprawnia do przewozu bagażu lub zwierząt bez opłaty
3,00 zł 3,00 zł
Opłata za przejazd autobusem pośpiesznym 6,40 zł 3,20 zł
Dopłata do biletu okresowego i wieloprzejazdowego (normalnego oraz ulgowego) upoważniająca do jednorazowego przejazdu autobusem pośpiesznym 3,20 zł 1,60 zł


Kierowca linii zwykłych sprzedaje bilety na przejazd do 90 minut (normalne i ulgowe)

Bilet u kierowcy w autobusie pośpiesznym (ulgowy) – 1,60 zł
Dopłata do biletu ulgowego – wieloprzejazdowego, oraz okresowego (T-2 i K-2), uprawniająca do jednorazowego przejazdu autobusem pośpiesznym. Cztery bilety zakupione u kierowcy stanowią normalną opłatę za przejazd autobusem pośpiesznym, natomiast dwa bilety opłatę ulgową lub dopłatę (normalny) do biletu normalnego wieloprzejazdowego, oraz okresowego (T-2, TO-2 i K-2).

Bilety wieloprzejazdowe

normalny ulgowy
D – bilet dobowy, ważny przez 24 godziny od chwili skasowania 12 zł 6 zł
W – bilet tygodniowy, ważny przez 168 godzin od momentu skasowania 40 zł 20zł

Bilety okresowe imienne

normalny ulgowy
T-1 – miesięczny ważny na 1 gminę 93 zł 46,50 zł
T-2 – miesięczny ważny na 2 i więcej gmin 120 zł 60 zł
K-2 – kwartalny ważny na 2 i więcej gmin 310 zł 155 zł

Bilety okresowe na okaziciela

normalny ulgowy
DOPŁATA – do biletów normalnego i ulgowego – wieloprzejazdowego, oraz okresowego (T-2, TO-2 i K-2), uprawniająca do przejazdu autobusami pośpiesznymi w wybranym okresie 50 zł 25 zł
TO-1 – ważny na 1 gminę 104 zł
TO-2 – ważny na 2 i więcej gmin 153 zł

Zasady korzystania z biletów

 1. Bilety MZK Tychy obowiązują wyłącznie w autobusach, trolejbusach i mikrobusach na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK Tychy.
 2. Terminy ważności biletów okresowych kończą się w następnym miesiącu od ich wystawienia, z upływem dnia, który datą odpowiada dacie wystawienia biletu, a gdyby takiego dnia w tym miesiącu nie było, to w ostatnim dniu tego miesiąca. Nie dotyczy to biletu SZ ważnego w czasie trwania wskazanego roku szkolnego.
 3. Pasażer może zwrócić zakupiony bilet okresowy MZK w terminie do 5-go dnia licząc od daty rozpoczęcia ważności biletu. W takim przypadku MZK pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 25% ceny nominalnej tego biletu – w tym należny podatek VAT. Pozostałą kwotę (75% ceny nominalnej) wypłaci pasażerowi kasa MZK. Po upływie 5-go dnia od daty rozpoczęcia ważności biletu zwrotu biletu nie przyjmuje się. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w siedzibie MZK Tychy przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12.
 4. W przypadku korzystania z linii pośpiesznej E-2 (Tychy-Gliwice), posiadacze wszystkich biletów okresowych i wieloprzejazdowych są zobowiązani do skasowania dopłaty upoważniającej do przejazdu autobusem pośpiesznym. Istnieje także możliwość zakupu dopłaty okresowej upoważniającej do korzystania z autobusów pośpiesznych bez konieczności każdorazowego kasowania jednorazowych dopłat w całym okresie ważności dopłaty okresowej.
 5. Wszystkie bilety jednorazowe są biletami jednostronnego kasowania. Bilet jednostronnego kasowania skasowany ponownie jest nieważny.
 6. Bilet szkolny SZ jest biletem imiennym ważnym wyłącznie z legitymacją szkolną. Uprawnia do przejazdu w relacji dom – szkoła i z powrotem dowolnym środkiem komunikacji zbiorowej MZK lub autobusem szkolnym w okresie wskazanego roku szkolnego. Może on być wydawany wyłącznie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów na zlecenie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach, bądź Urzędów Miast i Gmin, na terenie których komunikację organizuje MZK Tychy.
 7. Pasażerowie korzystający z biletów okresowych uprawnieni są do przewozu bagażu lub zwierząt domowych bez opłat.

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone