MZK.PLBia³ystok
Serwis MZK.PL sponsorowany jest przez kapitalne programy Pakietu JZK® Firma 365.
Masz firmê? Mamy program dla Twojej firmy.
Przetestuj JZK® Firma 365.
 wtorek, 5 IIIœroda, 6 IIIczwartek, 7 IIIpi¹tek, 8 III 

Odjazdy komunikacji miejskiej z przystanku Sk³adowa - Octowa

rozk³ad jazdy obowi¹zuje 2024-03-05

04
4:32
KEN - Pietkiewicza 413 → Pla¿owa - Pêtla 503 🚲 ♿
5:00
Herberta - Pêtla 440 → Pla¿owa - Pêtla 531 🚲 ♿
4:54
Szkolna - Starosielce PKP 446 → Towarowa - Pêtla 526 🚲 ♿
05
5:37
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 504 → Ba¿antarnia - Pêtla 542 🚳 ♿
5:28
Herberta - Pêtla 508 → Pla¿owa - Pêtla 559 🚲 ♿
5:37
Zawady - Pêtla 509 → Stadion Miejski - Pêtla 549 🚲 ♿
5:18
Szkolna - Starosielce PKP 510 → Towarowa - Pêtla 550 🚲 ♿
6:07
Dojlidy Górne - Pêtla 525 → Transportowa - Pêtla 617 🚲 ♿
5:54
Herberta - Pêtla 534 → Pla¿owa - Pêtla 625 🚲 ♿
5:45
Szkolna - Starosielce PKP 537 → Towarowa - Pêtla 617 🚲 ♿
6:06
Zawady - Pêtla 538 → Stadion Miejski - Pêtla 618 🚲 ♿
6:16
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 543 → Ba¿antarnia - Pêtla 621 🚳 ♿
6:26
Dojlidy Górne - Pêtla 544 → Transportowa - Pêtla 636 🚲 ♿
6:00
Szkolna - Starosielce PKP 552 → Towarowa - Pêtla 632 🚲 ♿
6:16
Herberta - Pêtla 556 → Pla¿owa - Pêtla 647 🚲 ♿
06
6:13
Szkolna - Starosielce PKP 605 → Towarowa - Pêtla 645 🚲 ♿
6:34
Zawady - Pêtla 606 → Stadion Miejski - Pêtla 646 🚲 ♿
6:49
Dojlidy Górne - Pêtla 607 → Transportowa - Pêtla 659 🚲 ♿
6:41
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 608 → Ba¿antarnia - Pêtla 646 🚳 ♿
6:26
Szkolna - Starosielce PKP 618 → Towarowa - Pêtla 658 🚲 ♿
6:38
Herberta - Pêtla 618 → Pla¿owa - Pêtla 709 🚲 ♿
7:06
Dojlidy Górne - Pêtla 624 → Transportowa - Pêtla 716 🚲 ♿
6:38
Szkolna - Starosielce PKP 630 → Towarowa - Pêtla 715 🚲 ♿
7:06
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 633 → Ba¿antarnia - Pêtla 711 🚳 ♿
6:59
Herberta - Pêtla 638 → Pla¿owa - Pêtla 732 🚲 ♿
7:07
Zawady - Pêtla 639 → Stadion Miejski - Pêtla 719 🚲 ♿
7:22
Dojlidy Górne - Pêtla 640 → Transportowa - Pêtla 732 🚲 ♿
6:54
Szkolna - Starosielce PKP 646 → Towarowa - Pêtla 731 🚲 ♿
7:37
Dojlidy Górne - Pêtla 655 → Transportowa - Pêtla 747 🚲 ♿
7:32
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 658 → Ba¿antarnia - Pêtla 738 🚳 ♿
7:29
Zawady - Pêtla 659 → Stadion Miejski - Pêtla 743 🚳 ♿
7:20
Herberta - Pêtla 659 → Pla¿owa - Pêtla 753 🚲 ♿
07
7:10
Szkolna - Starosielce PKP 702 → Towarowa - Pêtla 747 🚲 ♿
7:46
Zawady - Pêtla 716 → Stadion Miejski - Pêtla 800 🚲 ♿
7:26
Szkolna - Starosielce PKP 718 → Towarowa - Pêtla 803 🚲 ♿
8:04
Dojlidy Górne - Pêtla 719 → Transportowa - Pêtla 816 🚲 ♿
7:42
Herberta - Pêtla 721 → Pla¿owa - Pêtla 815 🚲 ♿
7:55
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 721 → Ba¿antarnia - Pêtla 801 🚳 ♿
7:40
Szkolna - Starosielce PKP 732 → Towarowa - Pêtla 817 🚲 ♿
8:04
Zawady - Pêtla 734 → Stadion Miejski - Pêtla 818 🚳 ♿
8:24
Dojlidy Górne - Pêtla 739 → Transportowa - Pêtla 836 🚲 ♿
7:53
Szkolna - Starosielce PKP 745 → Towarowa - Pêtla 830 🚲 ♿
8:06
Herberta - Pêtla 745 → Pla¿owa - Pêtla 839 🚲 ♿
8:21
Zawady - Pêtla 751 → Stadion Miejski - Pêtla 835 🚲 ♿
8:25
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 751 → Ba¿antarnia - Pêtla 831 🚳 ♿
8:40
Dojlidy Górne - Pêtla 755 → Transportowa - Pêtla 852 🚲 ♿
8:06
Szkolna - Starosielce PKP 758 → Towarowa - Pêtla 843 🚲 ♿
08
8:26
Herberta - Pêtla 805 → Pla¿owa - Pêtla 859 🚲 ♿
8:20
Szkolna - Starosielce PKP 812 → Towarowa - Pêtla 857 🚲 ♿
8:42
Zawady - Pêtla 812 → Stadion Miejski - Pêtla 856 🚳 ♿
8:59
Dojlidy Górne - Pêtla 814 → Transportowa - Pêtla 911 🚲 ♿
8:50
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 816 → Ba¿antarnia - Pêtla 856 🚳 ♿
8:47
Herberta - Pêtla 826 → Pla¿owa - Pêtla 920 🚲 ♿
9:14
Dojlidy Górne - Pêtla 829 → Transportowa - Pêtla 926 🚲 ♿
8:38
Szkolna - Starosielce PKP 830 → Towarowa - Pêtla 915 🚲 ♿
9:15
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 841 → Ba¿antarnia - Pêtla 921 🚳 ♿
9:31
Dojlidy Górne - Pêtla 846 → Transportowa - Pêtla 943 🚲 ♿
9:17
Zawady - Pêtla 847 → Stadion Miejski - Pêtla 931 🚳 ♿
9:10
Herberta - Pêtla 849 → Pla¿owa - Pêtla 943 🚲 ♿
9:01
Szkolna - Starosielce PKP 853 → Towarowa - Pêtla 938 🚲 ♿
09
9:52
Dojlidy Górne - Pêtla 907 → Transportowa - Pêtla 1004 🚲 ♿
9:45
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 911 → Ba¿antarnia - Pêtla 951 🚳 ♿
9:34
Herberta - Pêtla 913 → Pla¿owa - Pêtla 1007 🚲 ♿
9:23
Szkolna - Starosielce PKP 915 → Towarowa - Pêtla 1002 🚲 ♿
9:28
Szkolna - Starosielce PKP 920 → Sk³adowa - Hurtowa 930 🚲 ♿
9:44
Herberta - Pêtla 923 → Sk³adowa - Hurtowa 946 🚲 ♿
10:03
Zawady - Pêtla 932 → Stadion Miejski - Pêtla 1017 🚳 ♿
10:17
Dojlidy Górne - Pêtla 932 → Transportowa - Pêtla 1029 🚲 ♿
10:16
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 941 → Ba¿antarnia - Pêtla 1022 🚳 ♿
9:50
Szkolna - Starosielce PKP 942 → Towarowa - Pêtla 1029 🚲 ♿
10:04
Herberta - Pêtla 943 → Pla¿owa - Pêtla 1040 🚲 ♿
10:44
Dojlidy Górne - Pêtla 958 → Transportowa - Pêtla 1056 🚲 ♿
10:30
Zawady - Pêtla 959 → Stadion Miejski - Pêtla 1044 🚳 ♿
10
10:15
Szkolna - Starosielce PKP 1007 → Towarowa - Pêtla 1054 🚲 ♿
10:48
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1013 → Ba¿antarnia - Pêtla 1054 🚳 ♿
10:41
Herberta - Pêtla 1020 → Pla¿owa - Pêtla 1117 🚲 ♿
11:06
Dojlidy Górne - Pêtla 1020 → Transportowa - Pêtla 1118 🚲 ♿
10:41
Szkolna - Starosielce PKP 1033 → Towarowa - Pêtla 1120 🚲 ♿
11:06
Zawady - Pêtla 1035 → Stadion Miejski - Pêtla 1120 🚳 ♿
11:21
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1046 → Ba¿antarnia - Pêtla 1127 🚳 ♿
11:08
Herberta - Pêtla 1047 → Pla¿owa - Pêtla 1144 🚲 ♿
11:33
Dojlidy Górne - Pêtla 1047 → Transportowa - Pêtla 1145 🚲 ♿
11:04
Szkolna - Starosielce PKP 1056 → Towarowa - Pêtla 1143 🚲 ♿
11
11:34
Herberta - Pêtla 1113 → Pla¿owa - Pêtla 1210 🚲 ♿
11:59
Dojlidy Górne - Pêtla 1113 → Transportowa - Pêtla 1211 🚲 ♿
11:54
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1119 → Ba¿antarnia - Pêtla 1200 🚳 ♿
11:28
Szkolna - Starosielce PKP 1120 → Towarowa - Pêtla 1207 🚲 ♿
11:51
Zawady - Pêtla 1120 → Stadion Miejski - Pêtla 1205 🚳 ♿
12:23
Dojlidy Górne - Pêtla 1137 → Transportowa - Pêtla 1235 🚲 ♿
12:00
Herberta - Pêtla 1139 → Pla¿owa - Pêtla 1236 🚲 ♿
11:55
Szkolna - Starosielce PKP 1147 → Towarowa - Pêtla 1234 🚲 ♿
12:25
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1150 → Ba¿antarnia - Pêtla 1231 🚳 ♿
12:27
Zawady - Pêtla 1156 → Stadion Miejski - Pêtla 1241 🚳 ♿
12
12:47
Dojlidy Górne - Pêtla 1201 → Transportowa - Pêtla 1259 🚲 ♿
12:26
Herberta - Pêtla 1205 → Pla¿owa - Pêtla 1302 🚲 ♿
12:21
Szkolna - Starosielce PKP 1213 → Towarowa - Pêtla 1300 🚲 ♿
12:56
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1221 → Ba¿antarnia - Pêtla 1302 🚳 ♿
12:53
Zawady - Pêtla 1222 → Stadion Miejski - Pêtla 1307 🚳 ♿
13:16
Dojlidy Górne - Pêtla 1230 → Transportowa - Pêtla 1328 🚲 ♿
12:52
Herberta - Pêtla 1231 → Pla¿owa - Pêtla 1328 🚲 ♿
12:46
Szkolna - Starosielce PKP 1238 → Towarowa - Pêtla 1325 🚲 ♿
13:15
Herberta - Pêtla 1254 → Pla¿owa - Pêtla 1351 🚲 ♿
13:30
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1255 → Ba¿antarnia - Pêtla 1336 🚳 ♿
13:43
Dojlidy Górne - Pêtla 1257 → Transportowa - Pêtla 1355 🚲 ♿
13:29
Zawady - Pêtla 1258 → Stadion Miejski - Pêtla 1343 🚳 ♿
13
13:09
Szkolna - Starosielce PKP 1301 → Towarowa - Pêtla 1348 🚲 ♿
14:04
Dojlidy Górne - Pêtla 1318 → Transportowa - Pêtla 1416 🚲 ♿
13:30
Szkolna - Starosielce PKP 1322 → Towarowa - Pêtla 1409 🚲 ♿
13:50
Herberta - Pêtla 1329 → Pla¿owa - Pêtla 1426 🚲 ♿
14:07
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1332 → Ba¿antarnia - Pêtla 1413 🚳 ♿
14:05
Zawady - Pêtla 1334 → Stadion Miejski - Pêtla 1419 🚳 ♿
14:26
Dojlidy Górne - Pêtla 1340 → Transportowa - Pêtla 1438 🚲 ♿
13:49
Szkolna - Starosielce PKP 1341 → Towarowa - Pêtla 1428 🚲 ♿
14:21
Zawady - Pêtla 1350 → Stadion Miejski - Pêtla 1435 🚲 ♿
14:01
Szkolna - Starosielce PKP 1353 → Towarowa - Pêtla 1440 🚲 ♿
14:17
Herberta - Pêtla 1356 → Pla¿owa - Pêtla 1453 🚲 ♿
14:42
Dojlidy Górne - Pêtla 1356 → Transportowa - Pêtla 1454 🚲 ♿
14
14:39
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1404 → Ba¿antarnia - Pêtla 1445 🚳 ♿
14:14
Szkolna - Starosielce PKP 1406 → Towarowa - Pêtla 1453 🚲 ♿
14:41
Zawady - Pêtla 1410 → Stadion Miejski - Pêtla 1455 🚳 ♿
14:38
Herberta - Pêtla 1417 → Pla¿owa - Pêtla 1514 🚲 ♿
15:04
Dojlidy Górne - Pêtla 1418 → Transportowa - Pêtla 1516 🚲 ♿
14:28
Szkolna - Starosielce PKP 1420 → Towarowa - Pêtla 1510 🚲 ♿
15:04
Zawady - Pêtla 1432 → Stadion Miejski - Pêtla 1519 🚲 ♿
14:43
Szkolna - Starosielce PKP 1435 → Towarowa - Pêtla 1525 🚲 ♿
15:15
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1440 → Ba¿antarnia - Pêtla 1521 🚳 ♿
15:03
Herberta - Pêtla 1441 → Pla¿owa - Pêtla 1540 🚲 ♿
15:31
Dojlidy Górne - Pêtla 1445 → Transportowa - Pêtla 1543 🚲 ♿
15:20
Zawady - Pêtla 1448 → Stadion Miejski - Pêtla 1535 🚳 ♿
15:00
Szkolna - Starosielce PKP 1452 → Towarowa - Pêtla 1542 🚲 ♿
15
15:35
Zawady - Pêtla 1503 → Stadion Miejski - Pêtla 1550 🚲 ♿
15:28
Herberta - Pêtla 1506 → Pla¿owa - Pêtla 1605 🚲 ♿
15:56
Dojlidy Górne - Pêtla 1507 → Transportowa - Pêtla 1608 🚲 ♿
15:18
Szkolna - Starosielce PKP 1510 → Towarowa - Pêtla 1600 🚲 ♿
15:48
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1513 → Ba¿antarnia - Pêtla 1554 🚳 ♿
16:10
Dojlidy Górne - Pêtla 1521 → Transportowa - Pêtla 1622 🚲 ♿
15:55
Zawady - Pêtla 1523 → Stadion Miejski - Pêtla 1610 🚳 ♿
15:36
Szkolna - Starosielce PKP 1528 → Towarowa - Pêtla 1618 🚲 ♿
15:51
Herberta - Pêtla 1529 → Pla¿owa - Pêtla 1628 🚲 ♿
16:13
Zawady - Pêtla 1541 → Stadion Miejski - Pêtla 1628 🚲 ♿
16:31
Dojlidy Górne - Pêtla 1542 → Transportowa - Pêtla 1643 🚲 ♿
16:17
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1542 → Ba¿antarnia - Pêtla 1623 🚳 ♿
15:53
Szkolna - Starosielce PKP 1545 → Towarowa - Pêtla 1635 🚲 ♿
16:11
Herberta - Pêtla 1549 → Pla¿owa - Pêtla 1648 🚲 ♿
16:46
Dojlidy Górne - Pêtla 1557 → Transportowa - Pêtla 1658 🚲 ♿
16
16:32
Zawady - Pêtla 1600 → Stadion Miejski - Pêtla 1647 🚳 ♿
16:10
Szkolna - Starosielce PKP 1602 → Towarowa - Pêtla 1652 🚲 ♿
16:32
Herberta - Pêtla 1610 → Pla¿owa - Pêtla 1709 🚲 ♿
16:47
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1612 → Ba¿antarnia - Pêtla 1653 🚳 ♿
17:02
Dojlidy Górne - Pêtla 1613 → Transportowa - Pêtla 1714 🚲 ♿
16:24
Szkolna - Starosielce PKP 1616 → Towarowa - Pêtla 1706 🚲 ♿
16:49
Zawady - Pêtla 1617 → Stadion Miejski - Pêtla 1704 🚲 ♿
16:38
Szkolna - Starosielce PKP 1630 → Towarowa - Pêtla 1720 🚲 ♿
17:05
Zawady - Pêtla 1633 → Stadion Miejski - Pêtla 1720 🚳 ♿
16:56
Herberta - Pêtla 1634 → Pla¿owa - Pêtla 1733 🚲 ♿
17:28
Dojlidy Górne - Pêtla 1639 → Transportowa - Pêtla 1740 🚲 ♿
17:16
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1641 → Ba¿antarnia - Pêtla 1722 🚳 ♿
16:55
Szkolna - Starosielce PKP 1647 → Towarowa - Pêtla 1737 🚲 ♿
17:23
Zawady - Pêtla 1651 → Stadion Miejski - Pêtla 1738 🚲 ♿
17:21
Herberta - Pêtla 1659 → Pla¿owa - Pêtla 1758 🚲 ♿
17
17:50
Dojlidy Górne - Pêtla 1701 → Transportowa - Pêtla 1802 🚲 ♿
17:41
Zawady - Pêtla 1709 → Stadion Miejski - Pêtla 1756 🚳 ♿
17:46
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1711 → Ba¿antarnia - Pêtla 1752 🚳 ♿
17:21
Szkolna - Starosielce PKP 1713 → Towarowa - Pêtla 1758 🚲 ♿
17:30
Szkolna - Starosielce PKP 1722 → Sk³adowa - Hurtowa 1732 🚲 ♿
18:13
Dojlidy Górne - Pêtla 1724 → Transportowa - Pêtla 1825 🚲 ♿
17:47
Herberta - Pêtla 1726 → Pla¿owa - Pêtla 1820 🚲 ♿
17:57
Herberta - Pêtla 1736 → Sk³adowa - Hurtowa 1759 🚲 ♿
18:07
Zawady - Pêtla 1737 → Stadion Miejski - Pêtla 1821 🚳 ♿
18:13
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1739 → Ba¿antarnia - Pêtla 1819 🚳 ♿
17:52
Szkolna - Starosielce PKP 1744 → Towarowa - Pêtla 1829 🚲 ♿
18:34
Dojlidy Górne - Pêtla 1749 → Transportowa - Pêtla 1846 🚲 ♿
18:20
Herberta - Pêtla 1759 → Pla¿owa - Pêtla 1853 🚲 ♿
18
18:50
Dojlidy Górne - Pêtla 1805 → Transportowa - Pêtla 1902 🚲 ♿
18:39
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1805 → Ba¿antarnia - Pêtla 1845 🚳 ♿
18:15
Szkolna - Starosielce PKP 1807 → Towarowa - Pêtla 1852 🚲 ♿
18:51
Zawady - Pêtla 1821 → Stadion Miejski - Pêtla 1905 🚳 ♿
19:10
Dojlidy Górne - Pêtla 1825 → Transportowa - Pêtla 1922 🚲 ♿
18:49
Herberta - Pêtla 1828 → Pla¿owa - Pêtla 1922 🚲 ♿
18:39
Szkolna - Starosielce PKP 1831 → Towarowa - Pêtla 1916 🚲 ♿
19:05
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1831 → Ba¿antarnia - Pêtla 1911 🚳 ♿
19:31
Dojlidy Górne - Pêtla 1846 → Transportowa - Pêtla 1943 🚲 ♿
19:00
Szkolna - Starosielce PKP 1852 → Towarowa - Pêtla 1937 🚲 ♿
19:16
Herberta - Pêtla 1855 → Pla¿owa - Pêtla 1949 🚲 ♿
19:33
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1859 → Ba¿antarnia - Pêtla 1939 🚳 ♿
19
19:38
Zawady - Pêtla 1908 → Stadion Miejski - Pêtla 1952 🚳 ♿
19:54
Dojlidy Górne - Pêtla 1909 → Transportowa - Pêtla 2006 🚲 ♿
19:24
Szkolna - Starosielce PKP 1916 → Towarowa - Pêtla 2001 🚲 ♿
19:42
Herberta - Pêtla 1921 → Pla¿owa - Pêtla 2015 🚲 ♿
20:15
Dojlidy Górne - Pêtla 1930 → Transportowa - Pêtla 2027 🚲 ♿
19:52
Szkolna - Starosielce PKP 1944 → Towarowa - Pêtla 2029 🚲 ♿
20:18
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 1944 → Ba¿antarnia - Pêtla 2024 🚳 ♿
20:09
Herberta - Pêtla 1948 → Pla¿owa - Pêtla 2042 🚲 ♿
20
20:46
Dojlidy Górne - Pêtla 2001 → Transportowa - Pêtla 2058 🚲 ♿
20:36
Zawady - Pêtla 2006 → Stadion Miejski - Pêtla 2050 🚳 ♿
20:16
Szkolna - Starosielce PKP 2008 → Towarowa - Pêtla 2048 🚲 ♿
20:37
Herberta - Pêtla 2016 → Pla¿owa - Pêtla 2110 🚲 ♿
21:05
Dojlidy Górne - Pêtla 2020 → Transportowa - Pêtla 2117 🚲 ♿
20:41
Szkolna - Starosielce PKP 2033 → Towarowa - Pêtla 2113 🚲 ♿
21:11
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2038 → Ba¿antarnia - Pêtla 2116 🚳 ♿
21:12
Zawady - Pêtla 2044 → Stadion Miejski - Pêtla 2124 🚳 ♿
21:05
Herberta - Pêtla 2045 → Pla¿owa - Pêtla 2136 🚲 ♿
21:31
Dojlidy Górne - Pêtla 2049 → Transportowa - Pêtla 2141 🚲 ♿
21:04
Szkolna - Starosielce PKP 2056 → Towarowa - Pêtla 2136 🚲 ♿
21
21:10
Szkolna - Starosielce PKP 2102 → Sk³adowa - Hurtowa 2111 🚲 ♿
21:34
Herberta - Pêtla 2114 → Pla¿owa - Pêtla 2205 🚲 ♿
21:30
Szkolna - Starosielce PKP 2122 → Towarowa - Pêtla 2202 🚲 ♿
22:08
Dojlidy Górne - Pêtla 2126 → Transportowa - Pêtla 2218 🚲 ♿
22:05
Zawady - Pêtla 2137 → Stadion Miejski - Pêtla 2217 🚳 ♿
21:59
Herberta - Pêtla 2139 → Pla¿owa - Pêtla 2230 🚲 ♿
21:50
Szkolna - Starosielce PKP 2142 → Towarowa - Pêtla 2222 🚲 ♿
22:14
Herberta - Pêtla 2154 → Sk³adowa - Hurtowa 2215 🚲 ♿
22:39
Dojlidy Górne - Pêtla 2157 → Transportowa - Pêtla 2249 🚲 ♿
22
22:18
Szkolna - Starosielce PKP 2210 → Towarowa - Pêtla 2250 🚲 ♿
22:34
Herberta - Pêtla 2214 → Pla¿owa - Pêtla 2305 🚲 ♿
22:47
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2214 → Ba¿antarnia - Pêtla 2252 🚳 ♿
23:01
Zawady - Pêtla 2233 → Stadion Miejski - Pêtla 2313 🚳 ♿
22:47
Szkolna - Starosielce PKP 2239 → Towarowa - Pêtla 2319 🚲 ♿
23:00
Herberta - Pêtla 2240 → Sk³adowa - Hurtowa 2301 🚲 ♿
23:28
Dojlidy Górne - Pêtla 2246 → Transportowa - Pêtla 2338 🚲 ♿
23
23:26
Herberta - Pêtla 2306 → Pla¿owa - Pêtla 2357 🚲 ♿
23:18
Szkolna - Starosielce PKP 2310 → Sk³adowa - Hurtowa 2319 🚲 ♿
23:55
Herberta - Pêtla 2335 → Sk³adowa - Hurtowa 2356 🚲 ♿
0:10
Dolistowska - Osiedle Pieczurki 2337 → Ba¿antarnia - Pêtla 015 🚳 ♿
23:46
Szkolna - Starosielce PKP 2338 → Sk³adowa - Hurtowa 2347 🚲 ♿
0:28
Dojlidy Górne - Pêtla 2346 → Transportowa - Pêtla 038 🚲 ♿
Razem 246 pozycji

6 relacji z tego przystanku