Komunikaty

18 December 2018

Bezpłatne przejazdy z powodu smogu w dniu 19.12.2018

17 December 2018

Nieczynna Kolektura Biletowa w dniach od 19 do 20 grudnia 2018 roku

14 December 2018

Sprzedaż papierowych biletów jednorazowych i dobowych w grudniu 2018 roku

11 December 2018

Zmiana godzin funkcjonowania Centrum Obsługi Pasażerów i Kolektury Biletowej w dniu 11.12.2018 r.

11 December 2018

Funkcjonowanie komunikacji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

30 November 2018

Uwagi dotyczące prawidłowego kodowania biletu na Karcie ŚKUP

15 November 2018

Utrudnienia w Oświęcimiu

14 November 2018

Utrudnienia na trasie linii 137

9 November 2018

Nowa linia na lotnisko w Pyrzowicach

31 October 2018

Utrudnienia ruchu na trasie linii 95

23 October 2018

Utrudnienia w ruchu w rejonie ul Oświęcimskiej w Tychach

28 September 2018

Ogłoszenie o naborze

12 September 2018

Utrudnienia ruchu w Lędzinach od dnia 13.09.2018 r.

6 August 2018

Tymczasowe zawieszenie obsługi przystanku “Katowice Brynów Kościuszki” w kierunku Katowic

6 July 2018

Informacja na temat biletów dobowych papierowych

3 July 2018

Nowy Punkt Obsługi Klienta w systemie ŚKUP

15 June 2018

Informacja na temat biletów średniookresowych

16 May 2018

Informacja na temat biletów długookresowych

4 April 2018

Zakończenie sprzedaży biletów okresowych poprzez GoPay

30 March 2018

Nowe funkcje w Kolekturze Biletowej od 3 kwietnia 2018

30 March 2018

Poszerzenie oferty Taryfy Pomarańczowej

1 March 2018

Zmiana godzin funkcjonowania Kolektury Biletowej

18 January 2018

Informacje w sprawie Zarządzenia dotyczącego tzw. dni smogowych

18 January 2018

Bilety w aplikacjach na telefony komórkowe

4 January 2018

Zmiany organizacji ruchu na liniach 31, 131, Sz3 oraz W od dnia 9 stycznia 2018 r. w związku z przebudową ul. Oświęcimskiej

3 January 2018

Bilet u kierowcy 1,60 zł

21 December 2017

Zmiany cen biletów MZK Tychy obowiązujących w relacji Tychy-Gliwice

25 August 2017

Darmowe przejazdy dla dzieci pobierających zasiłek rodzinny

17 August 2017

Podróż z wózkiem bądź na wózku inwalidzkim w komunikacji miejskiej

15 March 2017

Aplikacja kiedyPrzyjedzie.pl na urządzenia mobilne

Informacje

archiwum powiadomienia sms

Search bus stop

Zapisz się na newsletter

Loading...Loading...


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Miejski Zarząd Komunikacji
w Tychach reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mzk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku/skargi na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wycofa-nia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych
spowoduje niemożność rozpatrzenia wniosku/skargi.

Frequently asked questions

more

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved