Tychy Filaretów

kierunek: Tychy Dworzec PKP, Tychy Wartogłowiec Pętla, Tychy Szpital Wojewódzki
ROBOCZE/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:05 D Tychy Dworzec PKP
04:50 B Tychy Dworzec PKP
05:08 B Tychy Dworzec PKP
05:15 D Tychy Dworzec PKP
05:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:38 B Tychy Dworzec PKP
05:45 D Tychy Dworzec PKP
05:53 B Tychy Dworzec PKP
06:09 B Tychy Dworzec PKP
06:16 D Tychy Dworzec PKP
06:20 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:39 B Tychy Dworzec PKP
06:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
06:46 D Tychy Dworzec PKP
06:54 B Tychy Dworzec PKP
07:09 B Tychy Dworzec PKP
07:16 D Tychy Dworzec PKP
07:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
07:39 B Tychy Dworzec PKP
07:46 D Tychy Dworzec PKP
07:54 B Tychy Dworzec PKP
07:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:09 B Tychy Dworzec PKP
08:16 D Tychy Dworzec PKP
08:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:39 B Tychy Dworzec PKP
08:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:54 B Tychy Dworzec PKP
09:09 B Tychy Dworzec PKP
09:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:39 B Tychy Dworzec PKP
09:46 D Tychy Dworzec PKP
09:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:56 B Tychy Dworzec PKP
10:09 B Tychy Dworzec PKP
10:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:39 B Tychy Dworzec PKP
10:54 B Tychy Dworzec PKP
11:02 D Tychy Dworzec PKP
11:09 B Tychy Dworzec PKP
11:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:39 B Tychy Dworzec PKP
11:54 B Tychy Dworzec PKP
11:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:09 B Tychy Dworzec PKP
12:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:39 B Tychy Dworzec PKP
12:46 D Tychy Dworzec PKP
12:54 B Tychy Dworzec PKP
13:09 B Tychy Dworzec PKP
13:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:25 D Tychy Dworzec PKP
13:39 B Tychy Dworzec PKP
13:46 D Tychy Dworzec PKP
13:54 B Tychy Dworzec PKP
13:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:09 B Tychy Dworzec PKP
14:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:25 D Tychy Dworzec PKP
14:39 B Tychy Dworzec PKP
14:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:46 D Tychy Dworzec PKP
14:54 B Tychy Dworzec PKP
15:09 B Tychy Dworzec PKP
15:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
15:25 D Tychy Dworzec PKP
15:39 B Tychy Dworzec PKP
15:46 D Tychy Dworzec PKP
15:54 B Tychy Dworzec PKP
15:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:09 B Tychy Dworzec PKP
16:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:25 D Tychy Dworzec PKP
16:39 B Tychy Dworzec PKP
16:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:46 D Tychy Dworzec PKP
16:54 B Tychy Dworzec PKP
17:09 B Tychy Dworzec PKP
17:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:39 B Tychy Dworzec PKP
17:54 B Tychy Dworzec PKP
17:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:01 D Tychy Dworzec PKP
18:09 B Tychy Dworzec PKP
18:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:39 B Tychy Dworzec PKP
18:54 B Tychy Dworzec PKP
19:08 B Tychy Dworzec PKP
19:38 B Tychy Dworzec PKP
19:44 D Tychy Dworzec PKP
19:53 B Tychy Dworzec PKP
20:08 B Tychy Dworzec PKP
20:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:40 D Tychy Dworzec PKP
20:45 B Tychy Dworzec PKP
21:01 B Tychy Dworzec PKP
21:14 D Tychy Dworzec PKP
21:39 D Tychy Dworzec PKP
21:52 B Tychy Dworzec PKP
21:56 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
22:23 B Tychy Dworzec PKP
22:35 D Tychy Dworzec PKP
22:45 B Tychy Dworzec PKP
23:19 B Tychy Dworzec PKP
SOBOTA/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:32 B Tychy Dworzec PKP
04:52 B Tychy Dworzec PKP
05:18 B Tychy Dworzec PKP
05:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:36 B Tychy Dworzec PKP
05:56 B Tychy Dworzec PKP
06:17 B Tychy Dworzec PKP
06:20 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:37 B Tychy Dworzec PKP
06:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
06:57 B Tychy Dworzec PKP
07:17 B Tychy Dworzec PKP
07:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
07:37 B Tychy Dworzec PKP
07:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:57 B Tychy Dworzec PKP
08:17 B Tychy Dworzec PKP
08:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:37 B Tychy Dworzec PKP
08:57 B Tychy Dworzec PKP
09:17 B Tychy Dworzec PKP
09:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:37 B Tychy Dworzec PKP
09:57 B Tychy Dworzec PKP
10:17 B Tychy Dworzec PKP
10:37 B Tychy Dworzec PKP
10:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:57 B Tychy Dworzec PKP
11:17 B Tychy Dworzec PKP
11:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:37 B Tychy Dworzec PKP
11:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:57 B Tychy Dworzec PKP
12:17 B Tychy Dworzec PKP
12:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:37 B Tychy Dworzec PKP
12:57 B Tychy Dworzec PKP
13:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:17 B Tychy Dworzec PKP
13:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:37 B Tychy Dworzec PKP
13:57 B Tychy Dworzec PKP
14:17 B Tychy Dworzec PKP
14:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:37 B Tychy Dworzec PKP
14:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:57 B Tychy Dworzec PKP
15:17 B Tychy Dworzec PKP
15:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
15:37 B Tychy Dworzec PKP
15:55 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:57 B Tychy Dworzec PKP
16:17 B Tychy Dworzec PKP
16:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:37 B Tychy Dworzec PKP
16:57 B Tychy Dworzec PKP
17:17 B Tychy Dworzec PKP
17:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:37 B Tychy Dworzec PKP
17:57 B Tychy Dworzec PKP
18:17 B Tychy Dworzec PKP
18:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:37 B Tychy Dworzec PKP
18:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:57 B Tychy Dworzec PKP
19:16 B Tychy Dworzec PKP
19:36 B Tychy Dworzec PKP
19:56 B Tychy Dworzec PKP
20:16 B Tychy Dworzec PKP
20:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:36 B Tychy Dworzec PKP
20:56 B Tychy Dworzec PKP
21:08 B Tychy Dworzec PKP
21:36 B Tychy Dworzec PKP
21:56 B Tychy Dworzec PKP
22:08 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
22:20 B Tychy Dworzec PKP
22:46 B Tychy Dworzec PKP
23:10 B Tychy Dworzec PKP
NIEDZIELA I ŚWIĘTA/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:32 B Tychy Dworzec PKP
04:52 B Tychy Dworzec PKP
05:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:18 B Tychy Dworzec PKP
05:36 B Tychy Dworzec PKP
05:56 B Tychy Dworzec PKP
06:17 B Tychy Dworzec PKP
06:20 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:37 B Tychy Dworzec PKP
06:57 B Tychy Dworzec PKP
07:17 B Tychy Dworzec PKP
07:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
07:37 B Tychy Dworzec PKP
07:57 B Tychy Dworzec PKP
08:17 B Tychy Dworzec PKP
08:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:37 B Tychy Dworzec PKP
08:57 B Tychy Dworzec PKP
09:17 B Tychy Dworzec PKP
09:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:37 B Tychy Dworzec PKP
09:57 B Tychy Dworzec PKP
10:17 B Tychy Dworzec PKP
10:37 B Tychy Dworzec PKP
10:57 B Tychy Dworzec PKP
11:17 B Tychy Dworzec PKP
11:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:37 B Tychy Dworzec PKP
11:57 B Tychy Dworzec PKP
12:17 B Tychy Dworzec PKP
12:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:37 B Tychy Dworzec PKP
12:57 B Tychy Dworzec PKP
13:17 B Tychy Dworzec PKP
13:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:37 B Tychy Dworzec PKP
13:57 B Tychy Dworzec PKP
14:17 B Tychy Dworzec PKP
14:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:37 B Tychy Dworzec PKP
14:57 B Tychy Dworzec PKP
15:17 B Tychy Dworzec PKP
15:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
15:37 B Tychy Dworzec PKP
15:57 B Tychy Dworzec PKP
16:17 B Tychy Dworzec PKP
16:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:37 B Tychy Dworzec PKP
16:57 B Tychy Dworzec PKP
17:17 B Tychy Dworzec PKP
17:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:37 B Tychy Dworzec PKP
17:57 B Tychy Dworzec PKP
18:17 B Tychy Dworzec PKP
18:22 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:37 B Tychy Dworzec PKP
18:57 B Tychy Dworzec PKP
19:16 B Tychy Dworzec PKP
19:36 B Tychy Dworzec PKP
19:56 B Tychy Dworzec PKP
20:16 B Tychy Dworzec PKP
20:18 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:36 B Tychy Dworzec PKP
20:56 B Tychy Dworzec PKP
21:08 B Tychy Dworzec PKP
21:36 B Tychy Dworzec PKP
21:56 B Tychy Dworzec PKP
22:08 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
22:20 B Tychy Dworzec PKP
22:46 B Tychy Dworzec PKP
23:10 B Tychy Dworzec PKP

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  :)

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 57 linie, w tym 52 autobusowych i 5 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone