Tychy Hala Sportowa

kierunek: Tychy Dworzec PKP, Mikołów Dworzec PKP, Katowice Ligota Akademiki, Tychy Szpital Wojewódzki, Tychy Wygorzele Ułańska, Tychy Nexteer, Tychy Paprocany Wiadukt, Tychy Brama Towarowa FAP
Roboczy
Godzina Linia Kierunek
03:25 A Tychy Dworzec PKP
03:46 A Tychy Dworzec PKP
04:01 36 Katowice Ligota Akademiki
04:04 268 Mikołów Dworzec PKP
04:15 A Tychy Dworzec PKP
04:30 A Tychy Dworzec PKP
04:31 36 Katowice Ligota Akademiki
04:32 268 Mikołów Dworzec PKP
04:45 A Tychy Dworzec PKP
04:49 268 Mikołów Dworzec PKP
04:54 A Tychy Dworzec PKP
04:55 128 Tychy Brama Towarowa FAP
05:00 A Tychy Dworzec PKP
05:01 36 Katowice Ligota Akademiki
05:10 C Tychy Dworzec PKP
05:11 128 Tychy Nexteer
05:12 268 Mikołów Dworzec PKP
05:15 A Tychy Dworzec PKP
05:26 C Tychy Dworzec PKP
05:27 36 Katowice Ligota Akademiki
05:30 A Tychy Dworzec PKP
05:39 W Tychy Wygorzele Ułańska
05:45 A Tychy Dworzec PKP
05:52 268 Mikołów Dworzec PKP
05:53 A Tychy Dworzec PKP
05:56 36 Katowice Ligota Akademiki
06:00 A Tychy Dworzec PKP
06:07 C Tychy Dworzec PKP
06:14 Sz Tychy Dworzec PKP
06:16 A Tychy Dworzec PKP
06:17 W Tychy Wygorzele Ułańska
06:18 14 Tychy Paprocany Wiadukt
06:22 128 Tychy Nexteer
06:23 C Tychy Dworzec PKP
06:24 268 Mikołów Dworzec PKP
06:26 36 Katowice Ligota Akademiki
06:31 A Tychy Dworzec PKP
06:46 A Tychy Dworzec PKP
06:53 268 Mikołów Dworzec PKP
07:00 36 Katowice Ligota Akademiki
07:01 A Tychy Dworzec PKP
07:05 C Tychy Dworzec PKP
07:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:15 W Tychy Wygorzele Ułańska
07:16 A Tychy Dworzec PKP
07:20 128 Tychy Nexteer
07:27 C Tychy Dworzec PKP
07:29 14 Tychy Paprocany Wiadukt
07:31 A Tychy Dworzec PKP
07:32 268 Mikołów Dworzec PKP
07:43 36 Katowice Ligota Akademiki
07:46 A Tychy Dworzec PKP
07:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:54 14 Tychy Paprocany Wiadukt
07:59 268 Mikołów Dworzec PKP
08:01 A Tychy Dworzec PKP
08:08 C Tychy Dworzec PKP
08:16 A Tychy Dworzec PKP
08:17 36 Katowice Ligota Akademiki
08:19 14 Tychy Paprocany Wiadukt
08:25 W Tychy Wygorzele Ułańska
08:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:31 A Tychy Dworzec PKP
08:46 A Tychy Dworzec PKP
08:49 14 Tychy Nexteer
08:54 268 Mikołów Dworzec PKP
09:01 A Tychy Dworzec PKP
09:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:16 A Tychy Dworzec PKP
09:20 W Tychy Wygorzele Ułańska
09:24 14 Tychy Nexteer
09:31 A Tychy Dworzec PKP
09:40 C Tychy Dworzec PKP
09:44 268 Mikołów Dworzec PKP
09:46 A Tychy Dworzec PKP
09:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:54 14 Tychy Paprocany Wiadukt
10:01 A Tychy Dworzec PKP
10:16 A Tychy Dworzec PKP
10:16 36 Katowice Ligota Akademiki
10:19 14 Tychy Nexteer
10:24 268 Mikołów Dworzec PKP
10:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:31 A Tychy Dworzec PKP
10:40 C Tychy Dworzec PKP
10:46 A Tychy Dworzec PKP
11:01 A Tychy Dworzec PKP
11:05 W Tychy Wygorzele Ułańska
11:07 36 Katowice Ligota Akademiki
11:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:16 A Tychy Dworzec PKP
11:19 14 Tychy Paprocany Wiadukt
11:31 A Tychy Dworzec PKP
11:35 36 Katowice Ligota Akademiki
11:39 268 Mikołów Dworzec PKP
11:40 C Tychy Dworzec PKP
11:46 A Tychy Dworzec PKP
11:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:01 A Tychy Dworzec PKP
12:07 36 Katowice Ligota Akademiki
12:16 A Tychy Dworzec PKP
12:24 A Tychy Dworzec PKP
12:24 268 Mikołów Dworzec PKP
12:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:33 A Tychy Dworzec PKP
12:35 W Tychy Wygorzele Ułańska
12:46 A Tychy Dworzec PKP
12:49 36 Katowice Ligota Akademiki
12:52 128 Tychy Brama Towarowa FAP
12:53 C Tychy Dworzec PKP
13:01 A Tychy Dworzec PKP
13:04 14 Tychy Paprocany Wiadukt
13:07 128 Tychy Nexteer
13:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:12 36 Katowice Ligota Akademiki
13:16 A Tychy Dworzec PKP
13:22 A Tychy Dworzec PKP
13:27 C Tychy Dworzec PKP
13:30 A Tychy Dworzec PKP
13:32 268 Mikołów Dworzec PKP
13:39 W Tychy Wygorzele Ułańska
13:46 A Tychy Dworzec PKP
13:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:53 C Tychy Dworzec PKP
13:53 36 Katowice Ligota Akademiki
14:01 A Tychy Dworzec PKP
14:14 A Tychy Dworzec PKP
14:14 14 Tychy Paprocany Wiadukt
14:21 A Tychy Dworzec PKP
14:25 C Tychy Dworzec PKP
14:26 36 Katowice Ligota Akademiki
14:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:27 128 Tychy Nexteer
14:27 W Tychy Wygorzele Ułańska
14:29 268 Mikołów Dworzec PKP
14:30 A Tychy Dworzec PKP
14:46 A Tychy Dworzec PKP
14:51 C Tychy Dworzec PKP
14:54 14 Tychy Paprocany Wiadukt
14:56 268 Mikołów Dworzec PKP
14:57 36 Katowice Ligota Akademiki
15:01 A Tychy Dworzec PKP
15:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:16 A Tychy Dworzec PKP
15:23 A Tychy Dworzec PKP
15:24 14 Tychy Paprocany Wiadukt
15:25 C Tychy Dworzec PKP
15:28 36 Katowice Ligota Akademiki
15:30 A Tychy Dworzec PKP
15:34 W Tychy Wygorzele Ułańska
15:37 268 Mikołów Dworzec PKP
15:46 A Tychy Dworzec PKP
15:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:53 C Tychy Dworzec PKP
16:01 A Tychy Dworzec PKP
16:04 14 Tychy Paprocany Wiadukt
16:14 268 Mikołów Dworzec PKP
16:16 A Tychy Dworzec PKP
16:22 W Tychy Wygorzele Ułańska
16:25 C Tychy Dworzec PKP
16:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:32 A Tychy Dworzec PKP
16:39 14 Tychy Nexteer
16:49 A Tychy Dworzec PKP
16:57 36 Katowice Ligota Akademiki
16:59 14 Tychy Nexteer
17:01 A Tychy Dworzec PKP
17:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:16 A Tychy Dworzec PKP
17:30 W Tychy Wygorzele Ułańska
17:31 A Tychy Dworzec PKP
17:40 C Tychy Dworzec PKP
17:42 36 Katowice Ligota Akademiki
17:46 A Tychy Dworzec PKP
17:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:54 14 Tychy Paprocany Wiadukt
18:00 268 Mikołów Dworzec PKP
18:01 A Tychy Dworzec PKP
18:16 A Tychy Dworzec PKP
18:30 W Tychy Wygorzele Ułańska
18:31 A Tychy Dworzec PKP
18:42 36 Katowice Ligota Akademiki
18:46 A Tychy Dworzec PKP
18:59 14 Tychy Paprocany Wiadukt
19:01 268 Mikołów Dworzec PKP
19:01 A Tychy Dworzec PKP
19:15 A Tychy Dworzec PKP
19:17 W Tychy Wygorzele Ułańska
19:24 C Tychy Dworzec PKP
19:30 A Tychy Dworzec PKP
19:45 A Tychy Dworzec PKP
19:57 36 Katowice Ligota Akademiki
20:00 A Tychy Dworzec PKP
20:05 14 Tychy Nexteer
20:15 268 Mikołów Dworzec PKP
20:15 A Tychy Dworzec PKP
20:22 C Tychy Dworzec PKP
20:33 A Tychy Dworzec PKP
20:45 A Tychy Dworzec PKP
20:55 128 Tychy Brama Towarowa FAP
21:00 A Tychy Dworzec PKP
21:10 36 Katowice Ligota Akademiki
21:10 14 Tychy Paprocany Wiadukt
21:11 128 Tychy Nexteer
21:15 A Tychy Dworzec PKP
21:21 C Tychy Dworzec PKP
21:30 A Tychy Dworzec PKP
21:37 268 Mikołów Dworzec PKP
21:45 A Tychy Dworzec PKP
22:00 A Tychy Dworzec PKP
22:15 A Tychy Dworzec PKP
22:20 C Tychy Dworzec PKP
22:25 36 Katowice Ligota Akademiki
22:26 128 Tychy Nexteer
22:30 A Tychy Dworzec PKP
22:45 A Tychy Dworzec PKP
23:00 A Tychy Dworzec PKP
23:15 A Tychy Dworzec PKP
23:43 A Tychy Dworzec PKP
23:45 14 Tychy Nexteer
SOBOTY
Godzina Linia Kierunek
00:35 A Tychy Dworzec PKP
03:59 36 Katowice Ligota Akademiki
04:01 A Tychy Dworzec PKP
04:24 A Tychy Dworzec PKP
04:43 A Tychy Dworzec PKP
04:55 128 Tychy Brama Towarowa FAP
04:56 268 Mikołów Dworzec PKP
05:06 A Tychy Dworzec PKP
05:11 128 Tychy Nexteer
05:21 36 Katowice Ligota Akademiki
05:28 A Tychy Dworzec PKP
05:32 268 Mikołów Dworzec PKP
05:43 A Tychy Dworzec PKP
06:09 A Tychy Dworzec PKP
06:17 W Tychy Wygorzele Ułańska
06:22 128 Tychy Nexteer
06:24 36 Katowice Ligota Akademiki
06:26 A Tychy Dworzec PKP
06:38 268 Mikołów Dworzec PKP
06:49 A Tychy Dworzec PKP
07:09 A Tychy Dworzec PKP
07:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:20 36 Katowice Ligota Akademiki
07:27 A Tychy Dworzec PKP
07:33 268 Mikołów Dworzec PKP
07:49 A Tychy Dworzec PKP
08:09 A Tychy Dworzec PKP
08:10 W Tychy Wygorzele Ułańska
08:24 268 Mikołów Dworzec PKP
08:26 A Tychy Dworzec PKP
08:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:37 36 Katowice Ligota Akademiki
08:44 A Tychy Dworzec PKP
09:09 A Tychy Dworzec PKP
09:24 268 Mikołów Dworzec PKP
09:26 A Tychy Dworzec PKP
09:33 W Tychy Wygorzele Ułańska
09:44 A Tychy Dworzec PKP
09:47 36 Katowice Ligota Akademiki
09:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:09 A Tychy Dworzec PKP
10:14 268 Mikołów Dworzec PKP
10:27 A Tychy Dworzec PKP
10:44 A Tychy Dworzec PKP
11:02 36 Katowice Ligota Akademiki
11:09 A Tychy Dworzec PKP
11:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:27 A Tychy Dworzec PKP
11:30 W Tychy Wygorzele Ułańska
11:32 268 Mikołów Dworzec PKP
11:44 A Tychy Dworzec PKP
11:56 36 Katowice Ligota Akademiki
12:09 A Tychy Dworzec PKP
12:16 268 Mikołów Dworzec PKP
12:26 A Tychy Dworzec PKP
12:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:45 A Tychy Dworzec PKP
12:52 128 Tychy Brama Towarowa FAP
13:02 36 Katowice Ligota Akademiki
13:07 128 Tychy Nexteer
13:09 A Tychy Dworzec PKP
13:26 A Tychy Dworzec PKP
13:27 268 Mikołów Dworzec PKP
13:35 W Tychy Wygorzele Ułańska
13:49 A Tychy Dworzec PKP
13:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:09 A Tychy Dworzec PKP
14:26 A Tychy Dworzec PKP
14:27 128 Tychy Nexteer
14:27 268 Mikołów Dworzec PKP
14:28 36 Katowice Ligota Akademiki
14:49 A Tychy Dworzec PKP
15:02 W Tychy Wygorzele Ułańska
15:09 A Tychy Dworzec PKP
15:11 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:26 A Tychy Dworzec PKP
15:30 268 Mikołów Dworzec PKP
15:30 36 Katowice Ligota Akademiki
15:44 A Tychy Dworzec PKP
16:09 A Tychy Dworzec PKP
16:14 268 Mikołów Dworzec PKP
16:25 W Tychy Wygorzele Ułańska
16:26 A Tychy Dworzec PKP
16:27 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:44 A Tychy Dworzec PKP
16:47 36 Katowice Ligota Akademiki
17:09 A Tychy Dworzec PKP
17:26 A Tychy Dworzec PKP
17:35 268 Mikołów Dworzec PKP
17:44 A Tychy Dworzec PKP
17:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:53 36 Katowice Ligota Akademiki
18:09 A Tychy Dworzec PKP
18:26 A Tychy Dworzec PKP
18:39 268 Mikołów Dworzec PKP
18:44 A Tychy Dworzec PKP
19:08 A Tychy Dworzec PKP
19:25 A Tychy Dworzec PKP
19:39 268 Mikołów Dworzec PKP
19:46 36 Katowice Ligota Akademiki
19:55 A Tychy Dworzec PKP
20:13 A Tychy Dworzec PKP
20:29 A Tychy Dworzec PKP
20:51 36 Katowice Ligota Akademiki
20:55 A Tychy Dworzec PKP
21:11 128 Tychy Nexteer
21:17 268 Mikołów Dworzec PKP
21:24 A Tychy Dworzec PKP
21:48 A Tychy Dworzec PKP
22:20 A Tychy Dworzec PKP
22:25 128 Tychy Nexteer
22:30 36 Katowice Ligota Akademiki
22:40 A Tychy Dworzec PKP
23:10 A Tychy Dworzec PKP
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Godzina Linia Kierunek
00:35 A Tychy Dworzec PKP
04:01 A Tychy Dworzec PKP
04:24 A Tychy Dworzec PKP
04:43 A Tychy Dworzec PKP
04:56 268 Mikołów Dworzec PKP
05:06 A Tychy Dworzec PKP
05:21 36 Katowice Ligota Akademiki
05:28 A Tychy Dworzec PKP
05:43 A Tychy Dworzec PKP
06:09 A Tychy Dworzec PKP
06:26 A Tychy Dworzec PKP
06:38 268 Mikołów Dworzec PKP
06:49 A Tychy Dworzec PKP
07:09 A Tychy Dworzec PKP
07:22 36 Katowice Ligota Akademiki
07:27 A Tychy Dworzec PKP
07:49 A Tychy Dworzec PKP
07:55 W Tychy Wygorzele Ułańska
08:09 A Tychy Dworzec PKP
08:24 268 Mikołów Dworzec PKP
08:26 A Tychy Dworzec PKP
08:45 A Tychy Dworzec PKP
09:09 A Tychy Dworzec PKP
09:26 A Tychy Dworzec PKP
09:45 A Tychy Dworzec PKP
09:47 36 Katowice Ligota Akademiki
09:55 W Tychy Wygorzele Ułańska
10:09 A Tychy Dworzec PKP
10:15 268 Mikołów Dworzec PKP
10:27 A Tychy Dworzec PKP
10:45 A Tychy Dworzec PKP
11:02 36 Katowice Ligota Akademiki
11:09 A Tychy Dworzec PKP
11:27 A Tychy Dworzec PKP
11:32 268 Mikołów Dworzec PKP
11:45 A Tychy Dworzec PKP
11:55 W Tychy Wygorzele Ułańska
11:56 36 Katowice Ligota Akademiki
12:09 A Tychy Dworzec PKP
12:16 268 Mikołów Dworzec PKP
12:26 A Tychy Dworzec PKP
12:45 A Tychy Dworzec PKP
13:02 36 Katowice Ligota Akademiki
13:09 A Tychy Dworzec PKP
13:26 A Tychy Dworzec PKP
13:27 268 Mikołów Dworzec PKP
13:35 W Tychy Wygorzele Ułańska
13:47 A Tychy Dworzec PKP
14:09 A Tychy Dworzec PKP
14:26 A Tychy Dworzec PKP
14:27 268 Mikołów Dworzec PKP
14:30 36 Katowice Ligota Akademiki
14:47 A Tychy Dworzec PKP
15:02 W Tychy Wygorzele Ułańska
15:09 A Tychy Dworzec PKP
15:26 A Tychy Dworzec PKP
15:30 268 Mikołów Dworzec PKP
15:30 36 Katowice Ligota Akademiki
15:45 A Tychy Dworzec PKP
16:09 A Tychy Dworzec PKP
16:14 268 Mikołów Dworzec PKP
16:26 A Tychy Dworzec PKP
16:45 A Tychy Dworzec PKP
16:46 36 Katowice Ligota Akademiki
17:09 A Tychy Dworzec PKP
17:26 A Tychy Dworzec PKP
17:35 268 Mikołów Dworzec PKP
17:45 A Tychy Dworzec PKP
17:53 36 Katowice Ligota Akademiki
18:09 A Tychy Dworzec PKP
18:26 A Tychy Dworzec PKP
18:39 268 Mikołów Dworzec PKP
18:45 A Tychy Dworzec PKP
19:08 A Tychy Dworzec PKP
19:25 A Tychy Dworzec PKP
19:39 268 Mikołów Dworzec PKP
19:46 36 Katowice Ligota Akademiki
19:55 A Tychy Dworzec PKP
20:13 A Tychy Dworzec PKP
20:29 A Tychy Dworzec PKP
20:51 36 Katowice Ligota Akademiki
20:55 A Tychy Dworzec PKP
21:17 268 Mikołów Dworzec PKP
21:24 A Tychy Dworzec PKP
21:48 A Tychy Dworzec PKP
22:20 A Tychy Dworzec PKP
22:31 36 Katowice Ligota Akademiki
22:40 A Tychy Dworzec PKP
23:10 A Tychy Dworzec PKP

Ciekawostki

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  :)

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 57 linie, w tym 52 autobusowych i 5 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone