Tychy Hetmańska

kierunek: Tychy Szpital Wojewódzki, Tychy Zajezdnia, Tychy Towarowa, Tychy Sikorskiego Wiadukt, Tychy Wartogłowiec Pętla, Tychy Żwaków Rogatki, Bieruń Plac Autobusowy, Bieruń Plac Nobla, Tychy Brama Towarowa FAP, Tychy Fiat Auto-Hit, Tychy Dworzec PKP
Roboczy
Godzina Linia Kierunek
00:09 A Tychy Zajezdnia
00:18 1 Tychy Szpital Wojewódzki
03:49 A Tychy Towarowa
04:10 A Tychy Zajezdnia
04:45 A Tychy Towarowa
04:48 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
04:59 31 Bieruń Plac Nobla
05:00 A Tychy Towarowa
05:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:01 128 Tychy Brama Towarowa FAP
05:10 268 Tychy Zajezdnia
05:13 128 Tychy Zajezdnia
05:15 A Tychy Towarowa
05:22 A Tychy Towarowa
05:30 A Tychy Towarowa
05:32 291 Tychy Szpital Wojewódzki
05:38 1 Tychy Szpital Wojewódzki
05:43 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:44 S Tychy Żwaków Rogatki
05:45 A Tychy Towarowa
05:57 31 Bieruń Plac Nobla
06:00 A Tychy Towarowa
06:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:15 A Tychy Towarowa
06:22 A Tychy Zajezdnia
06:25 268 Tychy Zajezdnia
06:27 S Tychy Żwaków Rogatki
06:28 1 Tychy Szpital Wojewódzki
06:30 A Tychy Towarowa
06:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
06:45 A Tychy Zajezdnia
06:49 S Tychy Żwaków Rogatki
06:54 1 Tychy Szpital Wojewódzki
06:56 31 Bieruń Plac Autobusowy
07:00 A Tychy Zajezdnia
07:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
07:15 A Tychy Zajezdnia
07:18 Sz1 Tychy Dworzec PKP
07:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:24 S Tychy Żwaków Rogatki
07:25 128 Tychy Zajezdnia
07:25 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:30 A Tychy Zajezdnia
07:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
07:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
07:41 S Tychy Żwaków Rogatki
07:42 31 Bieruń Plac Autobusowy
07:44 268 Tychy Towarowa
07:45 A Tychy Zajezdnia
07:54 S Tychy Żwaków Rogatki
08:00 A Tychy Towarowa
08:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:09 Sz1 Tychy Dworzec PKP
08:15 A Tychy Zajezdnia
08:16 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:29 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:30 A Tychy Zajezdnia
08:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
08:37 S Tychy Żwaków Rogatki
08:42 31 Bieruń Plac Autobusowy
08:43 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:45 A Tychy Zajezdnia
08:55 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:00 A Tychy Zajezdnia
09:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
09:14 S Tychy Żwaków Rogatki
09:15 A Tychy Zajezdnia
09:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:30 A Tychy Zajezdnia
09:31 S Tychy Żwaków Rogatki
09:32 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
09:34 1 Tychy Szpital Wojewódzki
09:45 A Tychy Zajezdnia
09:50 31 Tychy Fiat Auto-Hit
09:56 S Tychy Żwaków Rogatki
10:00 A Tychy Zajezdnia
10:04 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:15 A Tychy Zajezdnia
10:26 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:29 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:30 A Tychy Zajezdnia
10:42 S Tychy Żwaków Rogatki
10:43 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:45 A Tychy Zajezdnia
10:49 31 Bieruń Plac Autobusowy
10:54 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:57 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:00 A Tychy Zajezdnia
11:15 A Tychy Zajezdnia
11:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:30 A Tychy Zajezdnia
11:32 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
11:39 S Tychy Żwaków Rogatki
11:42 31 Bieruń Plac Autobusowy
11:45 A Tychy Zajezdnia
11:54 1 Tychy Szpital Wojewódzki
11:57 A Tychy Zajezdnia
12:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:15 A Tychy Towarowa
12:28 S Tychy Żwaków Rogatki
12:30 A Tychy Towarowa
12:43 268 Tychy Towarowa
12:43 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:44 1 Tychy Szpital Wojewódzki
12:45 A Tychy Towarowa
12:51 A Tychy Towarowa
12:55 31 Bieruń Plac Nobla
12:59 128 Tychy Brama Towarowa FAP
13:00 A Tychy Towarowa
13:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:12 128 Tychy Zajezdnia
13:15 A Tychy Towarowa
13:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:27 S Tychy Żwaków Rogatki
13:30 A Tychy Towarowa
13:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
13:34 1 Tychy Szpital Wojewódzki
13:45 A Tychy Towarowa
13:50 A Tychy Towarowa
13:52 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:56 S Tychy Żwaków Rogatki
14:00 A Tychy Towarowa
14:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:04 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:15 A Tychy Towarowa
14:20 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:21 S Tychy Żwaków Rogatki
14:30 A Tychy Towarowa
14:31 31 Bieruń Plac Autobusowy
14:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
14:34 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:41 S Tychy Żwaków Rogatki
14:43 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:45 A Tychy Towarowa
14:51 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:52 A Tychy Towarowa
15:00 A Tychy Towarowa
15:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
15:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
15:15 A Tychy Towarowa
15:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:26 S Tychy Żwaków Rogatki
15:27 31 Bieruń Plac Autobusowy
15:30 A Tychy Towarowa
15:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
15:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
15:41 S Tychy Żwaków Rogatki
15:45 A Tychy Towarowa
15:48 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:52 A Tychy Zajezdnia
15:59 1 Tychy Szpital Wojewódzki
16:00 A Tychy Zajezdnia
16:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:06 S Tychy Żwaków Rogatki
16:15 A Tychy Zajezdnia
16:20 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:22 31 Bieruń Plac Autobusowy
16:24 1 Tychy Szpital Wojewódzki
16:30 A Tychy Zajezdnia
16:33 S Tychy Żwaków Rogatki
16:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
16:43 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:45 A Tychy Zajezdnia
17:00 A Tychy Zajezdnia
17:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:11 S Tychy Żwaków Rogatki
17:14 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:15 A Tychy Zajezdnia
17:21 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:30 A Tychy Zajezdnia
17:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
17:34 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:45 A Tychy Zajezdnia
17:50 S Tychy Żwaków Rogatki
18:00 A Tychy Zajezdnia
18:03 31 Bieruń Plac Autobusowy
18:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:15 A Tychy Zajezdnia
18:19 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:30 A Tychy Zajezdnia
18:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
18:35 268 Tychy Towarowa
18:44 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:45 A Tychy Zajezdnia
19:00 A Tychy Zajezdnia
19:15 A Tychy Zajezdnia
19:19 1 Tychy Szpital Wojewódzki
19:29 291 Tychy Szpital Wojewódzki
19:30 A Tychy Zajezdnia
19:34 S Tychy Żwaków Rogatki
19:39 31 Bieruń Plac Autobusowy
19:45 A Tychy Zajezdnia
19:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
19:51 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:00 A Tychy Zajezdnia
20:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:15 A Tychy Zajezdnia
20:29 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:30 A Tychy Towarowa
20:32 291 Tychy Towarowa
20:45 A Tychy Towarowa
20:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
20:57 S Tychy Żwaków Rogatki
20:59 31 Bieruń Plac Nobla
21:01 128 Tychy Brama Towarowa FAP
21:04 A Tychy Towarowa
21:07 291 Tychy Towarowa
21:13 128 Tychy Zajezdnia
21:15 A Tychy Towarowa
21:27 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:30 A Tychy Towarowa
21:39 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
21:47 A Tychy Towarowa
21:53 1 Tychy Szpital Wojewódzki
22:02 A Tychy Towarowa
22:15 A Tychy Towarowa
22:18 1 Tychy Szpital Wojewódzki
22:29 31 Tychy Fiat Auto-Hit
22:32 A Tychy Towarowa
22:45 A Tychy Towarowa
22:50 268 Tychy Towarowa
23:02 A Tychy Zajezdnia
23:03 1 Tychy Szpital Wojewódzki
23:06 254 Tychy Towarowa
23:17 A Tychy Zajezdnia
23:32 A Tychy Zajezdnia
23:50 A Tychy Zajezdnia
Sobota
Godzina Linia Kierunek
00:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
01:01 A Tychy Zajezdnia
04:26 A Tychy Zajezdnia
04:56 A Tychy Zajezdnia
04:57 31 Bieruń Plac Nobla
05:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:01 128 Tychy Brama Towarowa FAP
05:13 128 Tychy Zajezdnia
05:14 A Tychy Zajezdnia
05:32 291 Tychy Szpital Wojewódzki
05:39 A Tychy Towarowa
05:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
05:57 A Tychy Towarowa
06:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:13 1 Tychy Szpital Wojewódzki
06:17 A Tychy Towarowa
06:28 S Tychy Żwaków Rogatki
06:39 A Tychy Towarowa
06:45 31 Bieruń Plac Autobusowy
06:57 A Tychy Zajezdnia
06:59 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
07:14 1 Tychy Szpital Wojewódzki
07:17 A Tychy Zajezdnia
07:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
07:29 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:32 S Tychy Żwaków Rogatki
07:37 A Tychy Zajezdnia
07:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
07:57 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:57 A Tychy Zajezdnia
08:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:17 A Tychy Zajezdnia
08:24 31 Bieruń Plac Autobusowy
08:37 A Tychy Zajezdnia
08:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:50 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:57 A Tychy Zajezdnia
09:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:17 A Tychy Zajezdnia
09:21 S Tychy Żwaków Rogatki
09:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
09:29 1 Tychy Szpital Wojewódzki
09:37 A Tychy Zajezdnia
09:44 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:57 A Tychy Zajezdnia
10:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:12 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:15 31 Bieruń Plac Autobusowy
10:17 A Tychy Zajezdnia
10:31 S Tychy Żwaków Rogatki
10:37 A Tychy Zajezdnia
10:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:57 A Tychy Zajezdnia
11:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:04 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:17 A Tychy Zajezdnia
11:24 1 Tychy Szpital Wojewódzki
11:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
11:32 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:37 A Tychy Zajezdnia
11:46 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:51 S Tychy Żwaków Rogatki
11:57 A Tychy Zajezdnia
12:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
12:17 A Tychy Zajezdnia
12:37 A Tychy Zajezdnia
12:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:54 1 Tychy Szpital Wojewódzki
12:56 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:57 A Tychy Towarowa
12:59 128 Tychy Brama Towarowa FAP
13:00 31 Bieruń Plac Nobla
13:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:11 S Tychy Żwaków Rogatki
13:12 128 Tychy Zajezdnia
13:17 A Tychy Towarowa
13:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
13:37 A Tychy Towarowa
13:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
13:57 A Tychy Towarowa
14:00 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:08 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:17 A Tychy Towarowa
14:35 31 Bieruń Plac Autobusowy
14:37 A Tychy Zajezdnia
14:42 S Tychy Żwaków Rogatki
14:46 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:57 A Tychy Zajezdnia
15:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
15:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
15:17 A Tychy Zajezdnia
15:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
15:32 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:37 A Tychy Zajezdnia
15:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
15:46 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:57 A Tychy Zajezdnia
16:02 31 Bieruń Plac Autobusowy
16:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:05 S Tychy Żwaków Rogatki
16:17 A Tychy Zajezdnia
16:19 1 Tychy Szpital Wojewódzki
16:37 A Tychy Zajezdnia
16:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
16:50 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:57 A Tychy Zajezdnia
17:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:09 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:17 A Tychy Zajezdnia
17:19 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:25 S Tychy Żwaków Rogatki
17:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
17:37 A Tychy Zajezdnia
17:39 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:57 A Tychy Zajezdnia
18:03 31 Bieruń Plac Autobusowy
18:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:12 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:17 A Tychy Zajezdnia
18:19 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:37 A Tychy Zajezdnia
18:54 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:57 A Tychy Zajezdnia
18:58 S Tychy Żwaków Rogatki
19:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:17 A Tychy Zajezdnia
19:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
19:38 1 Tychy Szpital Wojewódzki
19:42 A Tychy Zajezdnia
19:59 A Tychy Towarowa
20:01 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:18 1 Tychy Szpital Wojewódzki
20:24 A Tychy Zajezdnia
20:42 A Tychy Zajezdnia
20:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
20:49 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:57 A Tychy Zajezdnia
21:01 291 Tychy Szpital Wojewódzki
21:04 31 Bieruń Plac Nobla
21:13 128 Tychy Zajezdnia
21:22 A Tychy Towarowa
21:38 1 Tychy Szpital Wojewódzki
21:43 268 Tychy Towarowa
21:51 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
21:53 A Tychy Zajezdnia
22:10 291 Tychy Towarowa
22:13 A Tychy Towarowa
22:18 1 Tychy Szpital Wojewódzki
22:44 A Tychy Towarowa
22:52 268 Tychy Towarowa
23:13 1 Tychy Szpital Wojewódzki
23:14 A Tychy Zajezdnia
23:49 A Tychy Zajezdnia
Niedziela i Święta
Godzina Linia Kierunek
00:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
01:01 A Tychy Zajezdnia
04:26 A Tychy Zajezdnia
04:41 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
04:56 A Tychy Zajezdnia
04:57 31 Bieruń Plac Nobla
05:14 A Tychy Zajezdnia
05:38 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
05:39 A Tychy Towarowa
05:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
05:57 A Tychy Towarowa
06:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
06:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:17 A Tychy Towarowa
06:39 A Tychy Towarowa
06:43 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
06:54 S Tychy Żwaków Rogatki
06:57 A Tychy Zajezdnia
07:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
07:17 A Tychy Zajezdnia
07:25 291 Tychy Szpital Wojewódzki
07:37 A Tychy Zajezdnia
07:45 31 Bieruń Plac Autobusowy
07:57 A Tychy Zajezdnia
07:57 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
08:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:17 A Tychy Zajezdnia
08:37 A Tychy Zajezdnia
08:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
08:52 S Tychy Żwaków Rogatki
08:57 A Tychy Zajezdnia
09:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
09:17 A Tychy Zajezdnia
09:25 291 Tychy Szpital Wojewódzki
09:37 A Tychy Zajezdnia
09:38 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
09:44 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
09:57 A Tychy Zajezdnia
10:17 A Tychy Zajezdnia
10:37 A Tychy Zajezdnia
10:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
10:51 31 Bieruń Plac Autobusowy
10:57 A Tychy Zajezdnia
11:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
11:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
11:17 A Tychy Zajezdnia
11:25 291 Tychy Szpital Wojewódzki
11:37 A Tychy Zajezdnia
11:41 S Tychy Żwaków Rogatki
11:48 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
11:57 A Tychy Zajezdnia
12:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
12:17 A Tychy Zajezdnia
12:30 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
12:37 A Tychy Zajezdnia
12:55 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:57 A Tychy Towarowa
13:00 31 Bieruń Plac Nobla
13:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
13:17 A Tychy Towarowa
13:28 291 Tychy Szpital Wojewódzki
13:37 A Tychy Towarowa
13:48 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
13:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
13:57 A Tychy Towarowa
14:00 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:17 A Tychy Towarowa
14:25 S Tychy Żwaków Rogatki
14:37 A Tychy Zajezdnia
14:46 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:48 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
14:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
14:57 A Tychy Zajezdnia
15:17 A Tychy Zajezdnia
15:25 291 Tychy Szpital Wojewódzki
15:25 S Tychy Żwaków Rogatki
15:37 A Tychy Zajezdnia
15:46 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
15:57 A Tychy Zajezdnia
16:02 31 Bieruń Plac Autobusowy
16:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
16:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
16:17 A Tychy Zajezdnia
16:37 A Tychy Zajezdnia
16:57 A Tychy Zajezdnia
16:59 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
17:09 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:17 A Tychy Zajezdnia
17:25 S Tychy Żwaków Rogatki
17:33 291 Tychy Szpital Wojewódzki
17:37 A Tychy Zajezdnia
17:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
17:57 A Tychy Zajezdnia
18:03 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
18:09 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:17 A Tychy Zajezdnia
18:25 31 Bieruń Plac Autobusowy
18:37 A Tychy Zajezdnia
18:49 1 Tychy Szpital Wojewódzki
18:52 S Tychy Żwaków Rogatki
18:57 A Tychy Zajezdnia
19:11 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:17 A Tychy Zajezdnia
19:25 291 Tychy Szpital Wojewódzki
19:42 A Tychy Zajezdnia
19:48 1 Tychy Szpital Wojewódzki
19:59 A Tychy Towarowa
19:59 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
20:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
20:21 S Tychy Żwaków Rogatki
20:24 A Tychy Zajezdnia
20:42 A Tychy Zajezdnia
20:51 268 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:53 1 Tychy Szpital Wojewódzki
20:57 A Tychy Zajezdnia
21:01 291 Tychy Szpital Wojewódzki
21:04 31 Bieruń Plac Nobla
21:22 A Tychy Towarowa
21:43 268 Tychy Towarowa
21:43 1 Tychy Szpital Wojewódzki
21:51 254 Tychy Wartogłowiec Pętla
21:53 A Tychy Zajezdnia
22:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
22:10 291 Tychy Towarowa
22:13 A Tychy Towarowa
22:44 A Tychy Towarowa
22:52 268 Tychy Towarowa
23:08 1 Tychy Szpital Wojewódzki
23:14 A Tychy Zajezdnia
23:49 A Tychy Zajezdnia
KURSY NOCNE
Godzina Linia Kierunek
01:44 1 Tychy Szpital Wojewódzki
03:29 1 Tychy Szpital Wojewódzki

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone