Tychy Filaretów

kierunek: Tychy Paprocany Pętla T-bus, Tychy Szpital Wojewódzki, Tychy Nexteer, Tychy Zajezdnia
ROBOCZE/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:31 D Tychy Zajezdnia
05:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:42 D Tychy Nexteer
06:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:12 D Tychy Nexteer
06:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:42 D Tychy Nexteer
07:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:12 D Tychy Nexteer
07:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:42 D Tychy Nexteer
08:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:12 D Tychy Zajezdnia
08:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:42 D Tychy Zajezdnia
09:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:12 D Tychy Zajezdnia
10:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:26 D Tychy Zajezdnia
11:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:13 D Tychy Nexteer
13:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:51 D Tychy Nexteer
14:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:11 D Tychy Nexteer
14:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:51 D Tychy Nexteer
15:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:13 D Tychy Nexteer
15:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:53 D Tychy Nexteer
16:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:11 D Tychy Nexteer
16:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:53 D Tychy Zajezdnia
17:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:13 D Tychy Zajezdnia
17:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:26 D Tychy Zajezdnia
18:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:04 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:11 D Tychy Zajezdnia
20:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:34 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:09 D Tychy Nexteer
21:11 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:39 D Tychy Zajezdnia
22:07 D Tychy Nexteer
22:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:48 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:06 D Tychy Zajezdnia
23:23 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:52 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
SOBOTA/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:57 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:17 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:43 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:43 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:17 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:39 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
19:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:45 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:11 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:46 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
NIEDZIELA I ŚWIĘTA/WAKACYJNE/
Godzina Linia Kierunek
04:57 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:17 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:43 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:43 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:01 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:21 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:45 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:11 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus

Ciekawostki

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 57 linie, w tym 52 autobusowych i 5 trolejbusowych

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  :)

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone