Tychy Hotelowiec

kierunek: Tychy Paprocany Pętla T-bus, Katowice Aleja Korfantego, Tychy Nexteer, Tychy Paprocany Wiadukt, Tychy Barwna Cmentarz, Lędziny Rachowy Osiedle, Lędziny Hołdunów Pętla, Tychy Zajezdnia, Lędziny Kopalnia Ziemowit, Bieruń Domy Polne
Roboczy
Godzina Linia Kierunek
04:23 1 Katowice Aleja Korfantego
04:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:39 D Tychy Nexteer
04:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:01 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:08 1 Katowice Aleja Korfantego
05:11 L Bieruń Domy Polne
05:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:16 101 Tychy Nexteer
05:24 75 Tychy Paprocany Wiadukt
05:25 65 Bieruń Domy Polne
05:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:26 536 Lędziny Hołdunów Pętla
05:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:33 1 Katowice Aleja Korfantego
05:37 D Tychy Nexteer
05:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:52 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:53 82 Tychy Paprocany Wiadukt
05:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:07 D Tychy Nexteer
06:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:16 1 Katowice Aleja Korfantego
06:20 L Bieruń Domy Polne
06:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:31 65 Tychy Barwna Cmentarz
06:35 33 Tychy Nexteer
06:37 D Tychy Nexteer
06:41 1 Katowice Aleja Korfantego
06:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:54 75 Tychy Paprocany Wiadukt
06:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:04 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:05 D Tychy Nexteer
07:06 1 Katowice Aleja Korfantego
07:06 82 Tychy Paprocany Wiadukt
07:10 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:11 1 Katowice Aleja Korfantego
07:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:27 75 Tychy Paprocany Wiadukt
07:30 101 Tychy Nexteer
07:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:32 L Tychy Barwna Cmentarz
07:35 D Tychy Nexteer
07:36 65 Tychy Barwna Cmentarz
07:40 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:46 1 Katowice Aleja Korfantego
07:46 82 Tychy Paprocany Wiadukt
07:49 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:58 Sz Tychy Nexteer
07:59 33 Tychy Nexteer
08:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:04 536 Lędziny Hołdunów Pętla
08:06 D Tychy Nexteer
08:11 1 Katowice Aleja Korfantego
08:13 L Tychy Barwna Cmentarz
08:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:27 75 Tychy Paprocany Wiadukt
08:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:36 D Tychy Zajezdnia
08:41 1 Katowice Aleja Korfantego
08:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:52 65 Tychy Barwna Cmentarz
08:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:58 536 Lędziny Hołdunów Pętla
08:59 33 Tychy Nexteer
08:59 Sz Tychy Nexteer
09:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:01 1 Katowice Aleja Korfantego
09:09 D Tychy Zajezdnia
09:14 82 Tychy Nexteer
09:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:21 33 Tychy Nexteer
09:21 1 Katowice Aleja Korfantego
09:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:32 L Tychy Barwna Cmentarz
09:32 262 Lędziny Rachowy Osiedle
09:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:48 75 Tychy Paprocany Wiadukt
09:51 1 Katowice Aleja Korfantego
09:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:04 D Tychy Zajezdnia
10:08 82 Tychy Paprocany Wiadukt
10:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:31 1 Katowice Aleja Korfantego
10:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:31 33 Tychy Nexteer
10:35 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:37 L Tychy Barwna Cmentarz
10:40 65 Tychy Barwna Cmentarz
10:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:51 75 Tychy Paprocany Wiadukt
10:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:06 33 Tychy Nexteer
11:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:16 1 Katowice Aleja Korfantego
11:20 D Tychy Zajezdnia
11:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:28 536 Lędziny Hołdunów Pętla
11:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:48 82 Tychy Paprocany Wiadukt
11:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:05 D Tychy Nexteer
12:07 L Tychy Barwna Cmentarz
12:09 33 Tychy Nexteer
12:13 1 Katowice Aleja Korfantego
12:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:22 75 Tychy Paprocany Wiadukt
12:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:35 262 Lędziny Rachowy Osiedle
12:41 1 Katowice Aleja Korfantego
12:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:57 262 Lędziny Rachowy Osiedle
13:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:01 33 Tychy Nexteer
13:06 D Tychy Nexteer
13:10 L Tychy Barwna Cmentarz
13:11 1 Katowice Aleja Korfantego
13:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:15 101 Tychy Nexteer
13:16 82 Tychy Paprocany Wiadukt
13:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:27 65 Tychy Barwna Cmentarz
13:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:34 75 Tychy Nexteer
13:40 D Tychy Nexteer
13:41 536 Lędziny Hołdunów Pętla
13:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:46 1 Katowice Aleja Korfantego
13:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:02 33 Tychy Nexteer
14:06 D Tychy Nexteer
14:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:16 1 Katowice Aleja Korfantego
14:22 L Tychy Barwna Cmentarz
14:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:30 262 Lędziny Rachowy Osiedle
14:31 75 Tychy Paprocany Wiadukt
14:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:36 1 Katowice Aleja Korfantego
14:38 D Tychy Nexteer
14:41 536 Lędziny Hołdunów Pętla
14:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:54 75 Tychy Paprocany Wiadukt
14:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:57 65 Tychy Barwna Cmentarz
15:00 33 Tychy Nexteer
15:01 1 Katowice Aleja Korfantego
15:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:08 D Tychy Nexteer
15:13 101 Tychy Nexteer
15:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:15 82 Tychy Nexteer
15:17 L Tychy Barwna Cmentarz
15:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:25 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:32 75 Tychy Paprocany Wiadukt
15:38 D Tychy Nexteer
15:43 245 Tychy Nexteer
15:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:49 1 Katowice Aleja Korfantego
15:49 33 Tychy Nexteer
15:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:01 536 Lędziny Hołdunów Pętla
16:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:05 82 Tychy Paprocany Wiadukt
16:07 D Tychy Nexteer
16:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:16 1 Katowice Aleja Korfantego
16:23 33 Tychy Nexteer
16:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:40 262 Lędziny Rachowy Osiedle
16:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:49 D Tychy Nexteer
16:50 65 Tychy Barwna Cmentarz
16:50 75 Tychy Paprocany Wiadukt
16:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:56 33 Tychy Nexteer
16:56 1 Katowice Aleja Korfantego
17:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:07 L Tychy Barwna Cmentarz
17:10 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:15 82 Tychy Paprocany Wiadukt
17:16 1 Katowice Aleja Korfantego
17:16 D Tychy Zajezdnia
17:21 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:40 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:49 D Tychy Zajezdnia
17:54 1 Katowice Aleja Korfantego
17:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:02 33 Tychy Nexteer
18:11 536 Lędziny Hołdunów Pętla
18:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:16 75 Tychy Paprocany Wiadukt
18:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:27 1 Katowice Aleja Korfantego
18:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:33 D Tychy Zajezdnia
18:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:54 75 Tychy Nexteer
18:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:06 33 Tychy Nexteer
19:13 D Tychy Nexteer
19:14 262 Lędziny Rachowy Osiedle
19:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:28 1 Katowice Aleja Korfantego
19:29 82 Tychy Paprocany Wiadukt
19:31 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:55 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:03 33 Tychy Nexteer
20:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:15 536 Lędziny Hołdunów Pętla
20:17 D Tychy Nexteer
20:25 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:31 1 Katowice Aleja Korfantego
20:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:46 82 Tychy Paprocany Wiadukt
20:56 262 Lędziny Rachowy Osiedle
20:56 D Tychy Nexteer
20:58 1 Katowice Aleja Korfantego
21:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:05 75 Tychy Paprocany Wiadukt
21:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:16 101 Tychy Nexteer
21:34 D Tychy Zajezdnia
21:42 1 Katowice Aleja Korfantego
21:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:50 33 Tychy Nexteer
22:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:02 D Tychy Nexteer
22:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:28 75 Tychy Nexteer
22:30 536 Lędziny Rachowy Osiedle
22:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:53 75 Tychy Nexteer
22:58 1 Katowice Aleja Korfantego
22:59 D Tychy Zajezdnia
23:01 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:08 82 Tychy Nexteer
23:11 101 Tychy Nexteer
23:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:38 75 Tychy Nexteer
23:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:58 75 Tychy Nexteer
Sobota
Godzina Linia Kierunek
00:44 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:28 1 Katowice Aleja Korfantego
04:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:53 1 Katowice Aleja Korfantego
05:02 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
05:07 L Bieruń Domy Polne
05:08 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:25 65 Bieruń Domy Polne
05:30 75 Tychy Paprocany Wiadukt
05:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:51 1 Katowice Aleja Korfantego
05:53 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:08 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:09 536 Lędziny Rachowy Osiedle
06:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:16 1 Katowice Aleja Korfantego
06:21 L Bieruń Domy Polne
06:22 75 Tychy Paprocany Wiadukt
06:31 65 Tychy Barwna Cmentarz
06:34 33 Tychy Nexteer
06:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:46 1 Katowice Aleja Korfantego
06:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:03 82 Tychy Paprocany Wiadukt
07:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:16 1 Katowice Aleja Korfantego
07:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:22 75 Tychy Nexteer
07:30 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:32 L Tychy Barwna Cmentarz
07:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:56 1 Katowice Aleja Korfantego
07:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:07 65 Tychy Barwna Cmentarz
08:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:16 1 Katowice Aleja Korfantego
08:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:29 75 Tychy Paprocany Wiadukt
08:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:46 1 Katowice Aleja Korfantego
08:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:06 536 Lędziny Hołdunów Pętla
09:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:16 1 Katowice Aleja Korfantego
09:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:37 65 Tychy Barwna Cmentarz
09:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:56 82 Tychy Paprocany Wiadukt
09:56 1 Katowice Aleja Korfantego
09:57 L Tychy Barwna Cmentarz
09:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:13 33 Tychy Nexteer
10:16 1 Katowice Aleja Korfantego
10:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:30 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:37 75 Tychy Paprocany Wiadukt
10:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:46 1 Katowice Aleja Korfantego
10:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:14 65 Tychy Barwna Cmentarz
11:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:41 536 Lędziny Rachowy Osiedle
11:46 1 Katowice Aleja Korfantego
11:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:16 1 Katowice Aleja Korfantego
12:19 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:21 82 Tychy Paprocany Wiadukt
12:32 L Tychy Barwna Cmentarz
12:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:46 1 Katowice Aleja Korfantego
12:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:02 75 Tychy Paprocany Wiadukt
13:03 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
13:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:21 1 Katowice Aleja Korfantego
13:23 65 Tychy Barwna Cmentarz
13:37 33 Tychy Nexteer
13:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:46 1 Katowice Aleja Korfantego
13:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:16 1 Katowice Aleja Korfantego
14:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:21 536 Lędziny Rachowy Osiedle
14:36 75 Tychy Paprocany Wiadukt
14:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:47 L Tychy Barwna Cmentarz
14:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:56 1 Katowice Aleja Korfantego
14:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:09 82 Tychy Paprocany Wiadukt
15:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:12 65 Tychy Barwna Cmentarz
15:16 1 Katowice Aleja Korfantego
15:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:28 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:56 1 Katowice Aleja Korfantego
15:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:12 75 Tychy Paprocany Wiadukt
16:16 1 Katowice Aleja Korfantego
16:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:37 65 Tychy Barwna Cmentarz
16:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:42 33 Tychy Nexteer
16:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:56 1 Katowice Aleja Korfantego
16:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:06 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 L Tychy Barwna Cmentarz
17:31 1 Katowice Aleja Korfantego
17:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:48 82 Tychy Paprocany Wiadukt
17:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:16 1 Katowice Aleja Korfantego
18:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:37 75 Tychy Paprocany Wiadukt
18:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:45 262 Lędziny Rachowy Osiedle
18:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:56 1 Katowice Aleja Korfantego
18:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:28 1 Katowice Aleja Korfantego
19:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:43 33 Tychy Nexteer
19:45 536 Lędziny Rachowy Osiedle
19:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:07 82 Tychy Paprocany Wiadukt
20:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:18 1 Katowice Aleja Korfantego
20:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:58 1 Katowice Aleja Korfantego
21:01 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
21:01 75 Tychy Paprocany Wiadukt
21:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:53 1 Katowice Aleja Korfantego
21:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:25 536 Lędziny Rachowy Osiedle
22:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:38 33 Tychy Nexteer
22:48 1 Katowice Aleja Korfantego
22:59 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:00 82 Tychy Nexteer
23:08 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:26 75 Tychy Nexteer
23:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
Niedziela i Święta
Godzina Linia Kierunek
00:44 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:28 1 Katowice Aleja Korfantego
04:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:40 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:48 1 Katowice Aleja Korfantego
05:02 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
05:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:30 75 Tychy Paprocany Wiadukt
05:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:43 1 Katowice Aleja Korfantego
05:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:09 536 Lędziny Rachowy Osiedle
06:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:22 75 Tychy Paprocany Wiadukt
06:34 33 Tychy Nexteer
06:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:46 1 Katowice Aleja Korfantego
06:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:03 82 Tychy Paprocany Wiadukt
07:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:22 75 Tychy Nexteer
07:26 1 Katowice Aleja Korfantego
07:30 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:46 1 Katowice Aleja Korfantego
07:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:26 1 Katowice Aleja Korfantego
08:29 75 Tychy Paprocany Wiadukt
08:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:06 536 Lędziny Hołdunów Pętla
09:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:26 1 Katowice Aleja Korfantego
09:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:46 1 Katowice Aleja Korfantego
09:56 82 Tychy Paprocany Wiadukt
09:57 L Tychy Barwna Cmentarz
09:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:13 33 Tychy Nexteer
10:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:26 1 Katowice Aleja Korfantego
10:30 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:37 75 Tychy Paprocany Wiadukt
10:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:46 1 Katowice Aleja Korfantego
10:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:41 536 Lędziny Rachowy Osiedle
11:46 1 Katowice Aleja Korfantego
11:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:20 82 Tychy Paprocany Wiadukt
12:26 1 Katowice Aleja Korfantego
12:32 L Tychy Barwna Cmentarz
12:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:46 1 Katowice Aleja Korfantego
12:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:02 75 Tychy Paprocany Wiadukt
13:03 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
13:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:26 1 Katowice Aleja Korfantego
13:37 33 Tychy Nexteer
13:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:21 536 Lędziny Rachowy Osiedle
14:26 1 Katowice Aleja Korfantego
14:36 75 Tychy Paprocany Wiadukt
14:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:46 1 Katowice Aleja Korfantego
14:47 L Tychy Barwna Cmentarz
14:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:07 82 Tychy Paprocany Wiadukt
15:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:26 1 Katowice Aleja Korfantego
15:28 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:46 1 Katowice Aleja Korfantego
15:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:12 75 Tychy Paprocany Wiadukt
16:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:26 1 Katowice Aleja Korfantego
16:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:42 33 Tychy Nexteer
16:46 1 Katowice Aleja Korfantego
16:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:06 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 L Tychy Barwna Cmentarz
17:26 1 Katowice Aleja Korfantego
17:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:46 82 Tychy Paprocany Wiadukt
17:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:26 1 Katowice Aleja Korfantego
18:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:38 75 Tychy Paprocany Wiadukt
18:45 262 Lędziny Rachowy Osiedle
18:46 1 Katowice Aleja Korfantego
18:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:23 1 Katowice Aleja Korfantego
19:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:43 33 Tychy Nexteer
19:45 536 Lędziny Rachowy Osiedle
19:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:07 82 Tychy Paprocany Wiadukt
20:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:23 1 Katowice Aleja Korfantego
20:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:43 1 Katowice Aleja Korfantego
20:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:58 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:01 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
21:01 75 Tychy Paprocany Wiadukt
21:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:40 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:43 1 Katowice Aleja Korfantego
21:48 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:03 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:25 536 Lędziny Rachowy Osiedle
22:38 33 Tychy Nexteer
22:40 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:48 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:48 1 Katowice Aleja Korfantego
23:00 82 Tychy Nexteer
23:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:28 75 Tychy Nexteer
23:40 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:48 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
KURSY NOCNE
Godzina Linia Kierunek
00:33 1 Katowice Aleja Korfantego
02:16 1 Katowice Aleja Korfantego

Ciekawostki

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 57 linie, w tym 52 autobusowych i 5 trolejbusowych

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  :)

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone