Tychy Hotelowiec

kierunek: Tychy Paprocany Pętla T-bus, Katowice Aleja Korfantego, Tychy Towarowa, Tychy Sikorskiego Wiadukt, Lędziny Rachowy Osiedle, Tychy Barwna Cmentarz, Tychy Szpital Wojewódzki, Mysłowice Centrum Handlowe, Tychy Zajezdnia, Bieruń Domy Polne, Lędziny Kopalnia Ziemowit, Lędziny Hołdunów Pętla
Roboczy
Godzina Linia Kierunek
00:06 75 Tychy Towarowa
04:06 536 Mysłowice Centrum Handlowe
04:12 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:21 1 Katowice Aleja Korfantego
04:26 D Tychy Zajezdnia
04:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:02 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:09 1 Katowice Aleja Korfantego
05:11 L Bieruń Domy Polne
05:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:14 101 Tychy Zajezdnia
05:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
05:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:25 65 Bieruń Domy Polne
05:26 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:34 1 Katowice Aleja Korfantego
05:37 D Tychy Towarowa
05:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:53 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:55 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:07 D Tychy Towarowa
06:12 536 Mysłowice Centrum Handlowe
06:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:17 1 Katowice Aleja Korfantego
06:18 L Bieruń Domy Polne
06:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:32 33 Tychy Towarowa
06:37 D Tychy Towarowa
06:37 65 Bieruń Domy Polne
06:42 1 Katowice Aleja Korfantego
06:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
06:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:53 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:05 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:06 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:07 1 Katowice Aleja Korfantego
07:07 D Tychy Towarowa
07:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:27 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:27 101 Tychy Zajezdnia
07:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:32 L Tychy Barwna Cmentarz
07:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:37 D Tychy Towarowa
07:42 65 Bieruń Domy Polne
07:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:46 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:47 1 Katowice Aleja Korfantego
07:50 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:59 33 Tychy Towarowa
07:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:07 D Tychy Zajezdnia
08:07 536 Mysłowice Centrum Handlowe
08:12 1 Katowice Aleja Korfantego
08:13 L Tychy Barwna Cmentarz
08:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:29 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:37 D Tychy Zajezdnia
08:42 1 Katowice Aleja Korfantego
08:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:52 65 Tychy Barwna Cmentarz
08:59 33 Tychy Towarowa
08:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:07 1 Katowice Aleja Korfantego
09:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:14 82 Tychy Towarowa
09:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:21 33 Tychy Towarowa
09:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:32 L Tychy Barwna Cmentarz
09:33 262 Lędziny Rachowy Osiedle
09:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:35 1 Katowice Aleja Korfantego
09:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:48 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:57 536 Mysłowice Centrum Handlowe
09:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:07 D Tychy Zajezdnia
10:08 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:31 33 Tychy Towarowa
10:32 1 Katowice Aleja Korfantego
10:36 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:37 L Tychy Barwna Cmentarz
10:40 65 Tychy Barwna Cmentarz
10:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:51 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
10:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:06 33 Tychy Towarowa
11:12 536 Mysłowice Centrum Handlowe
11:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:21 D Tychy Zajezdnia
11:22 1 Katowice Aleja Korfantego
11:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:48 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
11:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:07 L Tychy Barwna Cmentarz
12:09 33 Tychy Towarowa
12:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:14 1 Katowice Aleja Korfantego
12:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:22 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:36 262 Lędziny Rachowy Osiedle
12:42 1 Katowice Aleja Korfantego
12:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:58 262 Lędziny Rachowy Osiedle
12:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:01 33 Tychy Towarowa
13:08 D Tychy Towarowa
13:10 L Tychy Barwna Cmentarz
13:12 1 Katowice Aleja Korfantego
13:14 101 Tychy Zajezdnia
13:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:16 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:27 65 Tychy Barwna Cmentarz
13:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:34 75 Tychy Towarowa
13:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:46 D Tychy Towarowa
13:47 1 Katowice Aleja Korfantego
13:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:02 536 Mysłowice Centrum Handlowe
14:02 33 Tychy Towarowa
14:06 D Tychy Towarowa
14:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:17 1 Katowice Aleja Korfantego
14:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:24 L Tychy Barwna Cmentarz
14:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:31 262 Lędziny Rachowy Osiedle
14:31 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:37 1 Katowice Aleja Korfantego
14:42 536 Mysłowice Centrum Handlowe
14:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:46 D Tychy Towarowa
14:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
14:54 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:57 65 Tychy Barwna Cmentarz
14:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:00 33 Tychy Towarowa
15:02 1 Katowice Aleja Korfantego
15:08 D Tychy Towarowa
15:13 101 Tychy Towarowa
15:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:15 82 Tychy Towarowa
15:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:24 L Tychy Barwna Cmentarz
15:26 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:32 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:43 245 Tychy Towarowa
15:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:48 D Tychy Towarowa
15:49 33 Tychy Towarowa
15:50 1 Katowice Aleja Korfantego
15:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:02 536 Mysłowice Centrum Handlowe
16:05 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:06 D Tychy Towarowa
16:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:17 1 Katowice Aleja Korfantego
16:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:23 33 Tychy Towarowa
16:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:41 262 Lędziny Rachowy Osiedle
16:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:48 D Tychy Zajezdnia
16:50 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:50 65 Tychy Barwna Cmentarz
16:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:52 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:56 33 Tychy Towarowa
16:57 1 Katowice Aleja Korfantego
16:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:07 L Tychy Barwna Cmentarz
17:08 D Tychy Zajezdnia
17:13 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:15 536 Mysłowice Centrum Handlowe
17:21 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:22 1 Katowice Aleja Korfantego
17:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:34 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:55 1 Katowice Aleja Korfantego
17:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:02 33 Tychy Towarowa
18:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:16 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:16 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:17 536 Mysłowice Centrum Handlowe
18:21 D Tychy Zajezdnia
18:28 1 Katowice Aleja Korfantego
18:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:54 75 Tychy Towarowa
18:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:08 33 Tychy Towarowa
19:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:15 262 Lędziny Rachowy Osiedle
19:29 1 Katowice Aleja Korfantego
19:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:31 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
19:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:59 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:05 33 Tychy Towarowa
20:06 D Tychy Zajezdnia
20:14 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
20:29 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:32 1 Katowice Aleja Korfantego
20:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:48 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:52 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:57 262 Lędziny Rachowy Osiedle
20:59 1 Katowice Aleja Korfantego
21:04 D Tychy Towarowa
21:07 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:10 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:10 65 Bieruń Domy Polne
21:14 101 Tychy Zajezdnia
21:24 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:34 D Tychy Zajezdnia
21:43 1 Katowice Aleja Korfantego
21:51 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:52 33 Tychy Towarowa
22:02 D Tychy Towarowa
22:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
22:17 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:30 75 Tychy Towarowa
22:36 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:44 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:59 75 Tychy Towarowa
22:59 1 Katowice Aleja Korfantego
23:01 D Tychy Zajezdnia
23:10 82 Tychy Towarowa
23:11 101 Tychy Towarowa
23:18 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:45 75 Tychy Towarowa
23:52 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
SOBOTY
Godzina Linia Kierunek
00:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
00:44 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:29 1 Katowice Aleja Korfantego
04:40 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:52 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:54 1 Katowice Aleja Korfantego
05:03 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:07 L Bieruń Domy Polne
05:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:12 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:25 65 Bieruń Domy Polne
05:32 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:52 1 Katowice Aleja Korfantego
05:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:57 536 Lędziny Rachowy Osiedle
06:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
06:17 1 Katowice Aleja Korfantego
06:21 L Bieruń Domy Polne
06:22 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:32 33 Tychy Towarowa
06:37 65 Bieruń Domy Polne
06:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:47 1 Katowice Aleja Korfantego
06:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:01 F Tychy Szpital Wojewódzki
07:03 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:17 1 Katowice Aleja Korfantego
07:22 75 Tychy Towarowa
07:31 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:32 L Tychy Barwna Cmentarz
07:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:07 1 Katowice Aleja Korfantego
08:07 65 Tychy Barwna Cmentarz
08:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:22 F Tychy Szpital Wojewódzki
08:29 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:47 1 Katowice Aleja Korfantego
08:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
09:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:17 1 Katowice Aleja Korfantego
09:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:40 65 Tychy Barwna Cmentarz
09:44 F Tychy Szpital Wojewódzki
09:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:56 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:57 L Tychy Barwna Cmentarz
10:00 1 Katowice Aleja Korfantego
10:07 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:13 33 Tychy Towarowa
10:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:37 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:47 536 Mysłowice Centrum Handlowe
10:47 1 Katowice Aleja Korfantego
10:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
11:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:14 65 Tychy Barwna Cmentarz
11:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:30 536 Lędziny Rachowy Osiedle
11:30 1 Katowice Aleja Korfantego
11:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:17 1 Katowice Aleja Korfantego
12:21 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:22 F Tychy Szpital Wojewódzki
12:32 L Tychy Barwna Cmentarz
12:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:47 1 Katowice Aleja Korfantego
12:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:02 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:04 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
13:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:22 1 Katowice Aleja Korfantego
13:23 65 Tychy Barwna Cmentarz
13:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:37 33 Tychy Towarowa
13:40 F Tychy Szpital Wojewódzki
13:47 1 Katowice Aleja Korfantego
13:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:02 536 Lędziny Rachowy Osiedle
14:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:17 536 Mysłowice Centrum Handlowe
14:17 1 Katowice Aleja Korfantego
14:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:36 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:48 L Tychy Barwna Cmentarz
14:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:57 1 Katowice Aleja Korfantego
15:04 F Tychy Szpital Wojewódzki
15:09 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:12 65 Tychy Barwna Cmentarz
15:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:17 1 Katowice Aleja Korfantego
15:29 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:57 1 Katowice Aleja Korfantego
16:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:12 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:17 1 Katowice Aleja Korfantego
16:22 F Tychy Szpital Wojewódzki
16:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:37 65 Tychy Barwna Cmentarz
16:42 33 Tychy Towarowa
16:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:57 1 Katowice Aleja Korfantego
17:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 L Tychy Barwna Cmentarz
17:32 1 Katowice Aleja Korfantego
17:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:44 F Tychy Szpital Wojewódzki
17:48 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:07 536 Mysłowice Centrum Handlowe
18:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:17 1 Katowice Aleja Korfantego
18:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:37 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:44 F Tychy Szpital Wojewódzki
18:46 262 Lędziny Rachowy Osiedle
18:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:57 1 Katowice Aleja Korfantego
19:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:29 1 Katowice Aleja Korfantego
19:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:45 33 Tychy Towarowa
19:46 536 Lędziny Rachowy Osiedle
19:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:09 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:19 1 Katowice Aleja Korfantego
20:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:59 1 Katowice Aleja Korfantego
21:02 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
21:03 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:10 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:54 1 Katowice Aleja Korfantego
21:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:08 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
22:40 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:40 33 Tychy Towarowa
22:49 1 Katowice Aleja Korfantego
22:59 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:02 82 Tychy Towarowa
23:06 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:28 75 Tychy Towarowa
23:41 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
24:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
Niedziela handlowa
Godzina Linia Kierunek
00:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
00:44 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:29 1 Katowice Aleja Korfantego
04:38 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:49 1 Katowice Aleja Korfantego
04:52 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:03 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:12 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:32 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:44 1 Katowice Aleja Korfantego
05:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:57 536 Lędziny Rachowy Osiedle
06:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
06:22 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:32 33 Tychy Towarowa
06:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:47 1 Katowice Aleja Korfantego
06:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:03 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:22 75 Tychy Towarowa
07:27 1 Katowice Aleja Korfantego
07:31 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:47 1 Katowice Aleja Korfantego
07:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:27 1 Katowice Aleja Korfantego
08:29 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
09:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:27 1 Katowice Aleja Korfantego
09:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:47 1 Katowice Aleja Korfantego
09:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:56 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:57 L Tychy Barwna Cmentarz
10:07 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:13 33 Tychy Towarowa
10:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:27 1 Katowice Aleja Korfantego
10:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:37 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:47 536 Mysłowice Centrum Handlowe
10:47 1 Katowice Aleja Korfantego
10:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:30 536 Lędziny Rachowy Osiedle
11:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:47 1 Katowice Aleja Korfantego
11:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:20 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:27 1 Katowice Aleja Korfantego
12:32 L Tychy Barwna Cmentarz
12:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:47 1 Katowice Aleja Korfantego
12:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:02 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:04 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
13:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:27 1 Katowice Aleja Korfantego
13:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:37 33 Tychy Towarowa
13:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:02 536 Lędziny Rachowy Osiedle
14:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:17 536 Mysłowice Centrum Handlowe
14:27 1 Katowice Aleja Korfantego
14:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:36 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:48 L Tychy Barwna Cmentarz
14:50 1 Katowice Aleja Korfantego
14:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:07 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:29 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:40 1 Katowice Aleja Korfantego
15:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:12 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:27 1 Katowice Aleja Korfantego
16:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:42 33 Tychy Towarowa
16:47 1 Katowice Aleja Korfantego
16:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 L Tychy Barwna Cmentarz
17:27 1 Katowice Aleja Korfantego
17:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:46 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:07 536 Mysłowice Centrum Handlowe
18:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:27 1 Katowice Aleja Korfantego
18:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:38 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:46 262 Lędziny Rachowy Osiedle
18:47 1 Katowice Aleja Korfantego
18:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:34 1 Katowice Aleja Korfantego
19:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:45 33 Tychy Towarowa
19:46 536 Lędziny Rachowy Osiedle
19:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:09 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:24 1 Katowice Aleja Korfantego
20:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:47 1 Katowice Aleja Korfantego
20:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:02 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
21:03 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:44 1 Katowice Aleja Korfantego
21:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
22:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:40 33 Tychy Towarowa
22:40 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:49 1 Katowice Aleja Korfantego
23:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:02 82 Tychy Towarowa
23:06 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:30 75 Tychy Towarowa
23:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
24:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
Niedziela niehandlowa i święta
Godzina Linia Kierunek
00:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
00:44 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:29 1 Katowice Aleja Korfantego
04:38 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
04:49 1 Katowice Aleja Korfantego
04:52 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:03 262 Lędziny Rachowy Osiedle
05:12 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:32 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
05:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:44 1 Katowice Aleja Korfantego
05:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
05:57 536 Lędziny Rachowy Osiedle
06:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
06:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:22 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
06:32 33 Tychy Towarowa
06:38 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:47 1 Katowice Aleja Korfantego
06:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
06:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:03 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
07:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:22 75 Tychy Towarowa
07:27 1 Katowice Aleja Korfantego
07:31 262 Lędziny Rachowy Osiedle
07:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:47 1 Katowice Aleja Korfantego
07:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
07:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:27 1 Katowice Aleja Korfantego
08:29 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
08:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
08:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
09:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:27 1 Katowice Aleja Korfantego
09:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:47 1 Katowice Aleja Korfantego
09:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:56 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
09:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
09:57 L Tychy Barwna Cmentarz
10:07 262 Lędziny Rachowy Osiedle
10:13 33 Tychy Towarowa
10:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:27 1 Katowice Aleja Korfantego
10:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:37 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
10:47 1 Katowice Aleja Korfantego
10:47 536 Mysłowice Centrum Handlowe
10:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
10:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:30 536 Lędziny Rachowy Osiedle
11:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:47 1 Katowice Aleja Korfantego
11:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
11:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:20 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
12:27 1 Katowice Aleja Korfantego
12:32 L Tychy Barwna Cmentarz
12:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:47 1 Katowice Aleja Korfantego
12:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
12:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:02 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
13:04 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
13:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:27 1 Katowice Aleja Korfantego
13:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:37 33 Tychy Towarowa
13:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
13:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:02 536 Lędziny Rachowy Osiedle
14:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:17 536 Mysłowice Centrum Handlowe
14:27 1 Katowice Aleja Korfantego
14:36 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
14:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:48 L Tychy Barwna Cmentarz
14:50 1 Katowice Aleja Korfantego
14:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
14:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:07 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
15:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:29 262 Lędziny Rachowy Osiedle
15:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:40 1 Katowice Aleja Korfantego
15:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
15:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:12 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
16:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:27 1 Katowice Aleja Korfantego
16:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:42 33 Tychy Towarowa
16:47 1 Katowice Aleja Korfantego
16:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
16:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:07 536 Lędziny Hołdunów Pętla
17:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:21 L Tychy Barwna Cmentarz
17:27 1 Katowice Aleja Korfantego
17:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:46 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
17:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
17:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:07 536 Mysłowice Centrum Handlowe
18:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:27 1 Katowice Aleja Korfantego
18:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:38 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
18:46 262 Lędziny Rachowy Osiedle
18:47 1 Katowice Aleja Korfantego
18:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
18:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:34 1 Katowice Aleja Korfantego
19:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:45 33 Tychy Towarowa
19:46 536 Lędziny Rachowy Osiedle
19:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
19:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:09 82 Tychy Sikorskiego Wiadukt
20:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:24 1 Katowice Aleja Korfantego
20:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:47 1 Katowice Aleja Korfantego
20:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
20:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:02 262 Lędziny Kopalnia Ziemowit
21:03 75 Tychy Sikorskiego Wiadukt
21:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:44 1 Katowice Aleja Korfantego
21:50 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
21:56 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:16 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:16 536 Mysłowice Centrum Handlowe
22:40 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
22:40 33 Tychy Towarowa
22:49 1 Katowice Aleja Korfantego
23:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:02 82 Tychy Towarowa
23:06 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
23:30 75 Tychy Towarowa
23:36 B Tychy Paprocany Pętla T-bus
24:00 E Tychy Paprocany Pętla T-bus
KURSY NOCNE
Godzina Linia Kierunek
00:34 1 Katowice Aleja Korfantego
02:17 1 Katowice Aleja Korfantego

Ciekawostki

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone