MZK Tychy

29 January 2011 22:02

KASUJ BILETY KOMÓRKĄ

Uprzejmie informujemy, że mając na względzie dalszą poprawę dostępności do biletów Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dniem 21 grudnia uruchamiamy dodatkowy, nowoczesny kanał dystrybucyjny – sprzedaż biletów za pośrednictwem telefonu komórkowego.

Jest to możliwe dzięki wejściu w życie Uchwały Nr 0150/XXXVI/836/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany “Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.

KORZYŚCI DLA PASAŻERA

Nowe rozwiązanie umożliwi każdemu pasażerowi posiadającemu telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją moBILET, zakupienie dowolnego biletu jednorazowego oraz dobowego, przez 24 godziny na dobę, w każdym dniu roku oraz na obszarze całej sieci komunikacyjnej MZK Tychy.

Mamy nadzieję, że wiadomość ta szczególnie ucieszy osoby zamieszkujące na obszarach oddalonych od stacjonarnych punktów sprzedaży oraz podróżujące w godzinach wieczornych, nocnych, wczesnoporannych a także w niedziele i dni świąteczne.

Jednocześnie dla osób, które wybiorą nowe rozwiązanie oznacza to koniec:

 • szukania czynnego kiosku,
 • zamartwiania się, czy kierowca będzie jeszcze posiadał bilety w sprzedaży,
 • szukania drobnych na zakup biletu.

Tychy są 9 miastem w Polsce i jednocześnie 1-wszym w województwie śląskim, w którym pasażerowie mogą kupować bilety komunikacji miejskiej przy użyciu własnego telefonu komórkowego.

Jednocześnie Tychy są 2 miastem w Polsce (po Poznaniu), w którym organizator komunikacji kompleksowo wyposażył pasażerów w mobilne aplikacje, które po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwiają pasażerowi odbywanie podróży bez potrzeby korzystania z przystankowych rozkładów jazdy, oraz kiosków/sklepów sprzedających bilety.
I tak – na dowolnym przystanku niezależnie od pory dnia i nocy – dzięki aplikacji Ginger pasażer ma dostęp do mobilnych rozkładów jazdy, natomiast aplikacja moBILET umożliwia mu dokonanie zakupu dowolnego biletu jednorazowego i dobowego.

REJESTRACJA

Aby móc skorzystać z systemu umożliwiającego kasowanie biletów przy użyciu własnego telefonu komórkowego pasażer jednorazowo dokonuje następujących czynności przygoto-wawczych:

 • * rejestruje się w witrynie internetowej operatora systemu www.mobilet.pl gdzie zakłada osobisty profil użytkownika (około 3 minuty). Oprócz podania danych identyfikacyjnych (nr telefonu, imię i nazwisko, PIN) pasażer wybiera także formę płatności za bilety kupowane przy użyciu telefonu komórkowego: polecenie zapłaty w przypadku gdy chce aby to operator systemu sam dokonywał potrąceń z konta bankowego pasażera kwot wynikających z zakupionych w danym okresie rozliczeniowym biletów, zasilenie konta w przypadku gdy pasażer sam chce przelewać dowolne kwoty w celu późniejszego wykorzystania ich na zakup biletów,
 • sprawdza kompatybilność posiadanego modelu telefonu z oferowanym systemem (obsługa platformy JAVA),
 • otwiera automatycznie wygenerowaną wiadomość wysłaną przez operatora systemu, po czym za pośrednictwem Internetu najpierw pobiera a następnie instaluje we własnym telefonie komórkowym darmową aplikację moBILET (około 3 minuty),
 • uruchamia formę płatności: polecenie zapłaty (zwykle procedura trwa około 3 dni), zasilenie konta (realizacja przelewu około 24 godzin),
 • uruchamia aplikację w swoim telefonie, przy czym podczas pierwszego uruchomienia wpisuje kod PIN ustalony przez siebie w trakcie jednorazowej rejestracji.

KASOWANIE BILETÓW

Kasowanie biletów komunikacji miejskiej przy użyciu telefonu komórkowego odbywa się intuicyjnie i składa się z następujących etapów:

 • uruchomienia aplikacji,
 • wyborze typu biletu,
 • wyborze rodzaju biletu, dokonanym pod kątem planowanego czasu podróży,
 • potwierdzenia zamiaru skasowania wybranego rodzaju biletu,
 • połączenia się z Internetem (koszt połączenia zależy od operatora GSM oraz rodzaju taryfy jaką posiada pasażer),
 • otrzymania potwierdzenia w postaci elektronicznego biletu,
 • zapisania biletu w pamięci aplikacji na telefonie, co umożliwia wyświetlenie go w dowolnym momencie np. w celu kontroli.

KONTROLA BILETÓW

Pasażer okazuje bilet w swoim telefonie komórkowym kontrolerowi biletów, który przeprowadza kontrolę polegającą na wzrokowej ocenie uprawnień (rodzaj biletu, zgodność z taryfą, weryfikacja uprawnień do ulg) a także sprawdzeniu elementów zabezpieczających bilet w komórce.

Pasażer korzystający z linii nocnych, w których do wsiadania przeznaczone są tylko przednie drzwi jest zobowiązany do zakończenia procesu zakupu biletu poprzez telefon komórkowy najpóźniej w momencie wsiadania do pojazdu. Pasażer wsiadając do ww autobusu okazuje telefon komórkowy z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie.

INFORMACJE O NOWYM SPOSOBIE KASOWANIA BILETÓW

W każdym pojeździe tj. autobusie i trolejbusie wykonującym pracę przewozową na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz na 500 obsługiwanych przez MZK przystankach będą stopniowo umieszczane nalepki informujące pasażerów o metodologii postępowania podczas rejestracji i zakupu biletu.

W 10 gablotach reklamowych zlokalizowanych na przystankach w granicach miasta Tychy zostaną umieszczone wielkoformatowe plakaty informujące o nowej, komplementarnej możliwości dokonywania zakupów biletów.

Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji w telefonie komórkowym można uzyskać pod infolinią uruchomioną przez partnera projektu firmę moBILET:

801 805 900 (61) 66 70 999
(poniedziałek – piątek 8.00-16.00)

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej moBILET www.mobilet.pl

PROMOCJA

W celu popularyzacji mobilnej możliwości kasowania biletów każda spośród 100 pierwszych osób, które dokonają zakupu biletu przy użyciu własnego telefonu komórkowego otrzyma okolicznościowe długopisy.
Lista laureatów oraz termin wręczenia upominków zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

 

Contakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 All rights reserved