MZK Tychy

29 stycznia 2011 22:02

KASUJ BILETY KOMÓRKĄ

Uprzejmie informujemy, że mając na względzie dalszą poprawę dostępności do biletów Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach z dniem 21 grudnia uruchomiliśmy dodatkowy, nowoczesny kanał dystrybucyjny – sprzedaż biletów za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jest to możliwe dzięki wejściu w życie Uchwały Nr 0150/XXXVI/836/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmiany “Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”.

KORZYŚCI DLA PASAŻERA Nowe rozwiązanie umożliwia każdemu pasażerowi posiadającemu telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją moBILET, zakupienie dowolnego biletu jednorazowego oraz dobowego, przez 24 godziny na dobę, w każdym dniu roku oraz na obszarze całej sieci komunikacyjnej MZK Tychy. Mamy nadzieję, że wiadomość ta szczególnie ucieszy osoby zamieszkujące na obszarach oddalonych od stacjonarnych punktów sprzedaży oraz podróżujące w godzinach wieczornych, nocnych, wczesnoporannych a także w niedziele i dni świąteczne. Jednocześnie dla osób, które wybiorą nowe rozwiązanie oznacza to koniec:

 • szukania czynnego kiosku,
 • zamartwiania się, czy kierowca będzie jeszcze posiadał bilety w sprzedaży,
 • szukania drobnych na zakup biletu.

Tychy są 9 miastem w Polsce i jednocześnie 1-wszym w województwie śląskim, w którym pasażerowie mogą kupować bilety komunikacji miejskiej przy użyciu własnego telefonu komórkowego. Jednocześnie Tychy są 2 miastem w Polsce (po Poznaniu), w którym organizator komunikacji kompleksowo wyposażył pasażerów w mobilne aplikacje, które po zainstalowaniu w telefonie komórkowym umożliwiają pasażerowi odbywanie podróży bez potrzeby korzystania z przystankowych rozkładów jazdy, oraz kiosków/sklepów sprzedających bilety. I tak – na dowolnym przystanku niezależnie od pory dnia i nocy – dzięki aplikacji Ginger pasażer ma dostęp do mobilnych rozkładów jazdy, natomiast aplikacja moBILET umożliwia mu dokonanie zakupu dowolnego biletu jednorazowego i dobowego. Aby móc skorzystać z systemu umożliwiającego kasowanie biletów przy użyciu własnego telefonu komórkowego pasażer jednorazowo dokonuje następujących czynności przygoto-wawczych:

 • * rejestruje się w witrynie internetowej operatora systemu www.mobilet.pl gdzie zakłada osobisty profil użytkownika (około 3 minuty). Oprócz podania danych identyfikacyjnych (nr telefonu, imię i nazwisko, PIN) pasażer wybiera także formę płatności za bilety kupowane przy użyciu telefonu komórkowego: polecenie zapłaty w przypadku gdy chce aby to operator systemu sam dokonywał potrąceń z konta bankowego pasażera kwot wynikających z zakupionych w danym okresie rozliczeniowym biletów, zasilenie konta w przypadku gdy pasażer sam chce przelewać dowolne kwoty w celu późniejszego wykorzystania ich na zakup biletów,
 • sprawdza kompatybilność posiadanego modelu telefonu z oferowanym systemem (obsługa platformy JAVA),
 • otwiera automatycznie wygenerowaną wiadomość wysłaną przez operatora systemu, po czym za pośrednictwem Internetu najpierw pobiera a następnie instaluje we własnym telefonie komórkowym darmową aplikację moBILET (około 3 minuty),
 • uruchamia formę płatności: polecenie zapłaty (zwykle procedura trwa około 3 dni), zasilenie konta (realizacja przelewu około 24 godzin),
 • uruchamia aplikację w swoim telefonie, przy czym podczas pierwszego uruchomienia wpisuje kod PIN ustalony przez siebie w trakcie jednorazowej rejestracji.

Kasowanie biletów komunikacji miejskiej przy użyciu telefonu komórkowego odbywa się intuicyjnie i składa się z następujących etapów:

 • uruchomienia aplikacji,
 • wyborze typu biletu,
 • wyborze rodzaju biletu, dokonanym pod kątem planowanego czasu podróży,
 • potwierdzenia zamiaru skasowania wybranego rodzaju biletu,
 • połączenia się z Internetem (koszt połączenia zależy od operatora GSM oraz rodzaju taryfy jaką posiada pasażer),
 • otrzymania potwierdzenia w postaci elektronicznego biletu,
 • zapisania biletu w pamięci aplikacji na telefonie, co umożliwia wyświetlenie go w dowolnym momencie np. w celu kontroli.

Pasażer okazuje bilet w swoim telefonie komórkowym kontrolerowi biletów, który przeprowadza kontrolę polegającą na wzrokowej ocenie uprawnień (rodzaj biletu, zgodność z taryfą, weryfikacja uprawnień do ulg) a także sprawdzeniu elementów zabezpieczających bilet w komórce. Pasażer korzystający z linii nocnych, w których do wsiadania przeznaczone są tylko przednie drzwi jest zobowiązany do zakończenia procesu zakupu biletu poprzez telefon komórkowy najpóźniej w momencie wsiadania do pojazdu. Pasażer wsiadając do ww autobusu okazuje telefon komórkowy z wyświetloną na ekranie informacją o zakupionym bilecie.

W każdym pojeździe tj. autobusie i trolejbusie wykonującym pracę przewozową na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach oraz na 500 obsługiwanych przez MZK przystankach będą stopniowo umieszczane nalepki informujące pasażerów o metodologii postępowania podczas rejestracji i zakupu biletu.

Szczegółowe informacje o działaniu aplikacji w telefonie komórkowym można uzyskać pod infolinią uruchomioną przez partnera projektu firmę moBILET: 801 805 900 (61) 66 70 999 (poniedziałek – piątek 8.00-16.00) Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie internetowej moBILET www.mobilet.pl

Ciekawostki

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone