FAQ MZK Tychy

Czy osoby korzystające z renty rodzinnej mogą podróżować na podstawie biletów ulgowych?

Czy emeryci i renciści są uprawnieni do korzystania z przejazdów ulgowych?

Komu zgłaszać uwagi do zawartości i funkcjonowania Serwisu?

Jak wziąć udział w przetargu?

Jak można zostać ajentem?

Jak korzystać z Rozkładu?

Jak sprawdzić czy bilet nie jest fałszywy?

Gdzie można uzyskać informacje o rozkładzie jazdy i zmianach w komunikacji?

Gdzie zgłaszać uwagi do funkcjonowania komunikacji?

Jak można odwołać się od nałożonej opłaty lub złożyć skargę?

Jak i gdzie zapłacić opłatę dodatkową?

Kto może nakładać opłaty dodatkowe?

Kto ma prawo do przejazdów bezpłatnych?

Komu przysługują ulgi?

Gdzie kupić bilety?

Jaki jest termin ważności zakupionego biletu okresowego?

Czy żołnierzom służby zasadniczej przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy osobom pobierającym świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy w pustym autobusie można przewozić psa na smyczy bez kagańca?

Czy w przypadku braku możliwości zakupu biletu ważnego na linię pośpieszną (zamknięty kiosk, brak biletów u kierowcy) można zamiennie skasować dwa bilety?

Czy konieczne jest zapłacenie opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu, jeśli zapomniało się wykupić biletu okresowego?

Co się dzieje w przypadku, gdy w trakcie kontroli biletów okaże się, że pasażer nie posiada przy sobie zakupionego wcześniej imiennego biletu okresowego?

Jak długo jest ważny bilet dobowy oraz na jakim obszarze obowiązuje?

Czy istnieje jakaś szansa na pojawienie się w ofercie biletowej MZK Tychy biletów tygodniowych?

Czy, a jeśli tak to kiedy, jest planowane wprowadzenie biletu okresowego/miesięcznego, który tak jak dawny bilet KSC będzie uprawniał do odbywania podróży zarówno na liniach MZK Tychy jak i KZK GOP w Katowicach?

Czy istnieje osobny bilet sieciowy na wszystkie linie MZK, nie wyłączając linii pośpiesznych?

Czy w okresie zimowym sanki, które służą do przewozu dziecka, traktowane są na równi z wózkiem?

Jaki bagaż nie podlega opłacie?

W jakich przypadkach należy skasować bilet na bagaż?

Dlaczego wprowadzono osobny bilet, który upoważnia do przewozu psa lub bagażu?

Czy w trakcie urlopu właściciela imiennego biletu okresowego, może z niego korzystać zamieszkujący z nim członek rodziny?

Co zrobić w sytuacji, gdy w punkcie prowadzącym dystrybucję biletów zabrakło biletów normalnych? Czy w zamian można skasować dwa bilety ulgowe?

Czy bilet jednorazowy czasowy MZK Tychy upoważnia do dokonywania przesiadek?

Czy w autobusie pośpiesznym również obowiązuje taryfa czasowa?

Czy w godzinach nocnych, w autobusach wykonujących przewozy, należy kasować droższy bilet?

Jak udowodnić wiek dziecka?

Do ilu lat dzieci mogą jeździć bez biletu?

Czy istnieje granica wieku w korzystaniu z ulgi studenckiej za przejazd autobusem?

Do jakiego wieku młodzieży kształcącej się w gimnazjach lub szkołach średnich przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK?

Czy nauczycielom przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Czy zasłużonym honorowym dawcom krwi przysługują zniżki na przejazdy liniami MZK Tychy?

Co zrobić w przypadku, gdy zdarzy się wypadek losowy, który uniemożliwi korzystanie z wykupionego wcześniej biletu okresowego?

Gdzie i na jakich zasadach można zwrócić bilet okresowy?

Co zrobić, gdy zabrakło biletów okresowych w najbliższym punkcie, w którym prowadzona jest ich sprzedaż?

Gdzie można zakupić bilety okresowe?

Czy kontroler ma prawo do skierowania autobusu pod komisariat policji?

Czy można jechać bez biletu, gdy kierowca nie posiada ich w sprzedaży?

Czy można przewozić w autobusie (lub trolejbusie) rower?

Czy rewizor biletów ma prawo do przetrzymania mnie w pojeździe podczas wypisywania mandatu, pomimo, iż przejechałem przystanek, na którym chciałem wysiąść?

Na podstawie jakiego dokumentu osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo?

Czy osoby 70 letnie mogą jeździć za darmo i czy liczy się rok urodzenia czy też dokładna data urodzin?

Szukaj przystanku

KUP BILET:

Zapisz się na newsletter

Loading...Loading...


Podanie powyższych danych jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania Newslettera przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12. Dane nie będą udostępniane zewnętrznym podmiotom. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne.

Najczęsciej zadawane pytania

więcej

Ciekawostki

 • Ilość obsługiwanych linii

  Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach aktulnie obsługuje 61 linie, w tym 55 autobusowych i 6 trolejbusowych

 • Ilość obsługiwanych przystanków

  Autobusy i trolejbusy wykonujące pracę przewozową na zlecenie MZK Tychy obsługują łącznie 1146 przystanków, w tym 317 na terenie miasta Tychy

 • Serwis internetowy MZK TYCHY

  Strona MZK Tychy nieprzerwanie działa od 21.02.2000 roku. Była jedną z pierwszych tego typu stron w Polsce – stąd wyjątkowo sympatyczna domena  🙂

 • Bilet okresowy

  Kupując bilet okresowy MZK Tychy pasażer sam wybiera dowolną datę rozpoczęcia jego ważności

 • NOWOŚĆ W TARYFIE: w sobotę, niedzielę i święto bilet:

  normalny ważny do 90 minut oraz normalny dobowy uprawnia dwie osoby do przejazdu w czasie ważności biletu,
  normalny okresowy uprawnia rodziców, dziadków lub prawnego opiekuna do bezpłatnego przewozu dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności danego biletu

 • Kasowanie biletów telefonem komórkowym

  W momencie wdrożenia Tychy były pierwszym miastem w województwie śląskim, w którym pasażerowie otrzymali możliwość zakupu biletów przy pomocy własnego telefonu komórkowego

 • Przesiadki

  Jednorazowe bilety MZK Tychy ważne do 20, 40 i 90 minut upoważniają do dokonywania przesiadek w trakcie trwania ważności biletu

 • Tyskie trolejbusy

  Tychy są jednym z czterech miast w Polsce, w którym kursują trolejbusy. Trolejbusy kursują także w Lublinie, Gdyni i Sopocie

 • Jednorazowy bilet pomarańczowy

  Jednorazowy bilet pomarańczowy jest jedynym jednorazowym biletem
  w Polsce, który umożliwia podróżowanie komunikacją miejską i pociągiem

Kontakt

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
Al. Marszałka Piłsudskiego 12
43-100 Tychy

email: poczta@mzk.pl
tel.: (32) 219 38 20 22, 219 36 79 80
fax: 219 38 22

2010 Wszelkie prawa zastrzeżone